Preken over: "Abraham"

"Abraham zag de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 4 april 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden:

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]t werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met Abraham. God beloofde Abraham een land, een zoon en een volk. De belofte werd stap voor stap uitgebr[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof wer[...]"

"De roeping van Abraham"
Door broeder N. van de Berg op 9 juli 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Toren van Babel

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]' komen wij voor het eerst in de Bijbel tegen als Abraham in de put zat. God vroeg Abraham om omhoog te kijken en niet naar zichzelf of naar zijn omst[...]"

"Abrams roeping"
Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht

"Een wandeling met Abraham"
Door broeder G. Vochteloo op 15 februari 2015
Trefwoorden: Abraham, Geloof, Zekerheid

"Het geloof van Abraham"
Door broeder C. Stier op 28 september 2014
Trefwoorden: Abraham, Vertrouwen op God, Geloof

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]maar door geloof zijn de Israelieten kinderen van Abraham. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot de beloften. Ook wij kunnen niet gered [...]"

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]pen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Izaak en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren engelen, die op[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst sterve[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...] beloftes en houdt Zich daaraan. God zorgde bij Abraham en Sarai opnieuw voor een zoon. Ondanks dat de baarmoeder van Sarai was afgestorven gaf God [...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...] de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam [...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]as. In verwondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sarai heeft gelachen in ongeloof, want zij keek op haar zelf. God heeft gedaa[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]nbaart Zichzelf in Zijn Woord stap voor stap. Aan Abraham openbaarde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]Israel op te roepen terug te keren tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. God stuurde Elia naar Sarefat, wat lag in de bakermat van de baalgodsdienst[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]God Noach redde. Mozes werd gevoed met de God van Abraham. Vervolgens werd hij opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte priesters. Mozes blee[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield va[...]"