#1: "Jezus komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 10 december 2017.
Trefwoorden: Jezus komt, Jozua, ZWAARD


#2: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]rede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op de Zaligmaker. Het ZWAARD des Geestes is het Woord van God. Tenslotte is het gebed een onderdeel van de geestelijke strijd. Christus is onze Pleitbezorger, maar we behoren ook te bidden voor elkaar.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#3: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]erwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn rechterhand). Ehud had een woord van God: een ZWAARD. Een ZWAARD brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een spiegel. Het laat zien wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude mens. Het ZWAARD is bitte[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend ZWAARD


#4: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]n tijden van Saul. Israel zal zijn vertrouwen op God moeten stellen en de naam van de Heere aanroepen. David hieuw het hoofd van Goliath af met het ZWAARD van Goliath. De Here Jezus Christus heeft de duivel met het wapen van de duivel (de dood) overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Zwaard'.