#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]Christus bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn wil, maar Gods wil geschiede. Ja?zanja: de Heere hoort. God hoort onze gebeden. We mogen al onze ZORGEN bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in/van de Here [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#2: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"Stefanus was een diaken die aangesteld was om te ZORGEN voor de weduwen. Hij diende de gemeente in het eenvoudige. Stefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen h[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#3: "God staat niet aan de zijlijn, en Hij zorgt"

Door broeder B. van Twillert op 21 februari 2016.
Trefwoorden: Manna, ZORGEN, Brood


#4: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]hristus te weerhouden van het lijden, maar Hij was gekomen om Gods wil te doen. Hoewel Paulus wist wat hem te wachten stond, maakte hij zich nergens ZORGEN om. Hij wist dat hij zijn ZORGEN bij God kon brengen en dat de vrede van God over hem kwam. Paulus achtte zijn leven niet kostbaar voor hemzelf. Hij had geen verwachtingen van de rijkdom van de[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#5: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]zien dat er nog zevenduizend Isra?lieten zijn God volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze moeiten en ZORGEN. God dienen betekend een weg volgen van strijd, ZORGEN, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods aangezich[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#6: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]oorten. De discipelen (vissers van mensen) kregen de opdracht het evangelie te brengen aan alle mensen. De Here Jezus Christus zal voor de discipelen ZORGEN. De Here Jezus heeft Petrus, maar ook ons, nogmaals gevraagd: 'heeft u mij waarlijk lief?" Een drievoudige vraag na een drievoudige verloochening. De Here Jezus Christus vroeg niet aan Simon [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#7: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]dig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalZORGEN. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Perzie) . in de afgelopen week heeft Isr[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#8: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]ereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en door de onzichtbare wereld (we zijn omringd door een wolk van getuigen). Laten we dan alle last (van ZORGEN, etc.) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de [...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#9: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]g bij andere volkeren. Israel richtte valse altaren op. Zij vereerden op zelfgekozen wijze en op zelfgekozen plaatsen. Het oordeel van God komt door ZORGEN (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht hulp van Assyri?. God bracht[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#10: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"Paulus kende vele ZORGEN. Iedereen heeft zijn eigen ZORGEN in deze gevallen wereld. Te midden van onze ZORGEN, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze ZORGEN: ons getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door d[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#11: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"[...]ten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel worden de ZORGEN van mensen beschreven. Uit bezorgdheid gaan mensen regelen en bedriegen, maar God wil voor ons ZORGEN. Dit betekent niet at we moeten afwachten, maar we mogen doen wat we kunnen. Bezorgdheid is[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#12: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote nood en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze ZORGEN en nood. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn nood. De nood van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#13: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...] gaat met ons mee. We mogen de Here Jezus Christus laten zien in het dagelijks leven. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn schapen ZORGEN of een andere moeilijke taak uitvoeren voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#14: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]gen. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels brood in overvloed geven. God zal ook ZORGEN voor honger bij het volk Israel opdat het volk Israel geestelijk voedsel van hun Jozef, de Here Jezus Christus, zal ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Zorgen'.