#1: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...] verlorenheid. In het Licht zien we dat we verloren zijn en ervaren we dat we redding nodig hebben. Jezus zocht hem op en vroeg hem: "Gelooft u in de ZOON VAN GOD?". Hij heeft ons gezocht. Geloven is steeds opnieuw erkennen dat we in de duisternis waren en het Licht nodig hebben. God wil iedere keer onze ogen openen en Zijn Licht in ons leven laten[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#2: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"

Door broeder G. de Koning op 11 april 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: ZOON VAN GOD, Kind van God


#3: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, ZOON VAN GOD


#4: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, ZOON VAN GOD, Kinderen


#5: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]ij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, heilige ZOON VAN GOD al onze zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus [...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#6: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de ZOON VAN GOD en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd[...]"
Trefwoorden: Hoop


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Zoon van God'.