#1: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"Zoals toen vragen nu ook de theologen om een teken. De theologen moeten het doen met het teken van Jona: de ZOON DES MENSEN in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doo[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#2: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]. En wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de troon! Hij zit daar als Gods Zoon, maar ook als de ZOON DES MENSEN. Hij heeft overwonnen! Het gaat bij hemelvaart niet om ons, dat de Here Jezus Christus bij ons is; voor ons bidt en pleit, maar het gaat om de verheerlijking van Hem. [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#3: "Tekenen van de Zoon des mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 19 april 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: ZOON DES MENSEN, Tekenen


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Zoon des mensen'.