#1: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de ZOON


#2: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"God heeft de aarde en de mens geschapen om Zijn ZOON een bruid te bereiden. God en de mens (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de zondeval en de zondvloed spreekt God spreekt God nog wel, maar er is geen sprake meer van een gesprek tussen God en de mensen. God laat niet varen het werk van Zijn handen. God sprak zeven keer met Abra[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#3: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...] mensen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen beschikbaar. Izaak was Abrahams enige ZOON van de belofte van God aan Abraham. Abraham had Izaak lief; bij elke stap heeft Abraham als het ware zijn ZOON geofferd. Abraham wist niet hoe God zou voorzien (Moria), maar geloofde dat hij same[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#4: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de ZOON van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Israel aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#5: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"God heeft er alles aan gedaan om Israel vruchtbaar te maken. Israel wilde Gods ZOON niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods ZOON als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de [...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#6: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"Het was bijzonder dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn ZOON Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#7: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons gerechtvaardigd heeft in Zijn ZOON Jezus Christus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een nieuwe schepping. Ons lichaam is n[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#8: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]wij naar de wet kijken, worden we geconfronteerd met veroordeling. Als wij kijken naar de Here Jezus Christus dan leven we uit genade. God heeft Zijn ZOON naar deze wereld gezonden, opdat Hij zou schitteren in deze wereld. God heeft ons alles/ alle genade aangeboden in Zijn ZOON, de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#9: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]ar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen ZOON geofferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het bloed van Zijn ZOON. En nu leeft Christus in ons. Hij heeft de heerschappij in ons leven. Als ons leven niet over rozen gaat, moeten we niet ve[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#10: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]ard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde ZOON aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaa[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#11: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"Er is feest in de hemel als een zondaar zich bekeert: een schaap van de honderd, een schelling van de tien en een ZOON van de twee (Luk. 15). De waarde van een in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan een persoon: de kamerlin[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#12: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]fde. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen ZOON, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#13: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstgeboren ZOON. Het Lam van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: sterven of vrijgekocht worden door het Lam. Als we vrijgekocht zijn, dan mogen we Hem dienen; dan morgen we Zijn[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#14: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]hristus heeft voor ons geleden. Hij kan daardoor volmaakt met ons meelijden. Als wij lijden dan lijdt Hij met ons mee. Petrus beleed dat de Heer de ZOON van de levende God is, maar zag niet dat de Here Jezus moest lijden. Later schreef Petrus dat we niet verbaasd moeten zijn over het lijden in ons leven. Het is lijden tot heerlijkheid. Petrus ont[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#15: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geliefde ZOON. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#16: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...] het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn ZOON Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn t[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#17: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...] verlorenheid. In het Licht zien we dat we verloren zijn en ervaren we dat we redding nodig hebben. Jezus zocht hem op en vroeg hem: "Gelooft u in de ZOON van God?". Hij heeft ons gezocht. Geloven is steeds opnieuw erkennen dat we in de duisternis waren en het Licht nodig hebben. God wil iedere keer onze ogen openen en Zijn Licht in ons leven laten[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#18: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"Zoals toen vragen nu ook de theologen om een teken. De theologen moeten het doen met het teken van Jona: de ZOON des mensen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doo[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#19: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"

Door broeder G. de Koning op 11 april 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: ZOON van God, Kind van God


#20: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]de voor God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en sterven van Zijn ZOON Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God [...]"
Trefwoorden: Liefde


#21: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]en. Spreken wij over Gods goedheid in ons leven? Hij heeft ons verlost ( Hij is onze Goel!). Hij heeft de prijs betaald door het bloed van Zijn eigen ZOON. Hij heeft ons verlost van de tegenstander. Israel vertrouwt nu nog op zijn leger, maar er zal een tijd komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan verlossen. Dan z[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#22: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]n als Verlosser. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de ZOON. Vaders en moeders moeten volharden om voorbede te doen voor hun kinderen. De Here Jezus Christus zal komen om alles nieuw te maken! [...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#23: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]ze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn ZOON in ons zichtbaar wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn ZOON Jezus Christus en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te [...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#24: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn ZOON, sprak Zacharia niet over zijn ZOON, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing van Israel was al lang van tevoren b[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#25: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]ging naar de Olijfberg, waar men placht zich voor de Here te buigen (2 Sam. 15). De Here Jezus Christus is gaan staan op de laats van de weerbarstige ZOON op een steenworp afstand. Op het moment van Zijn lijden kunnen we in slaap vallen. De discipelen vielen in slaap op het moment dat de Here Jezus Christus op zoek ging naar Zijn bruid (lelien te p[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#26: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]ebben een Verlosser nodig. De naam Ehud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjaminiet (ZOON van mijn rechterhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een spiegel. Het laat zien wat van de oude m[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#27: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]n Johannes de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste ZOON (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de ZOON, begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods ZOON begint een nieuwe schepping na Zijn opstanding. David was herder. De Here [...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#28: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]rwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen ZOON gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn wij gered door het geloof in de gekruisigde Chri[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#29: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]in Hem. De realiteit is echter dat wij niet altijd verlangen naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het wonder is dat God ons gered heeft in Zijn ZOON. De Here Jezus Christus heeft door zijn lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreugde. Maar vaak ervaren we die vreugde niet; we willen wel, maar we kunnen het zelf niet. We mogen [...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#30: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen nood is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn eigen ZOON Absalom en zijn raadsman Achitofel. De raad van Achitofel stond bijna gelijk aan een Woord van God. Raadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heef[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#31: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: ZOON van David, Koning der Joden, ZOON van God


#32: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]ste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn ZOON, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt een bruid voor Hem. Zoals de mijnwerkers in Chili hopeloos vastzaten, maar toch in de aangebrachte lift zijn gestapt naar de[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#33: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]ven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn ZOON Jezus Christus. Door een relatie met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof begi[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#34: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]od ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de ZOON in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein leven leiden, kunnen we geloven zoals de Schrift zegt. [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#35: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]stus de troon bestegen. En wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de troon! Hij zit daar als Gods ZOON, maar ook als de ZOON des mensen. Hij heeft overwonnen! Het gaat bij hemelvaart niet om ons, dat de Here Jezus Christus bij ons is; voor ons bidt en pleit, maar het gaat om de verheerlijking van[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#36: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een ZOON; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich daaraan. God zorgde bij Abraham en Sarai opnieuw voor een ZOON. Ondanks dat de baarmoeder van Sarai was afgestorven gaf God hen een ZOON: God verbond Zic[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, ZOON van God, Kinderen


#37: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]jk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de ZOON omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige Geest omdat we weten dat we verlost moeten worden en onze ogen geopend moeten worden voor de Her[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#38: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]de een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (ZOON van David) wordt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was ZOON, maar werd Knecht van God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn ZOON. God he[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#39: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]. Ruben probeerde verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob vertrouwde alleen op het noodlot en zag Benjamin als enige ZOON. Jacob besloot Benjamin niet te sturen en het voedsel uit Egypte raakte op. Ook wij hebben geestelijk voedsel ontvangen. Door een besluit van ons kan het geestelijk voedsel opraken en drukt de ho[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#40: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]et ware in een stad omringd door vijanden. Wij leven in de duisternis. Maar God heeft een tunnel gemaakt en laat het licht in ons leven stromen: Zijn ZOON. God verlangt dat wij drinken van het levend water, de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#41: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]ij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de reine, heilige ZOON van God al onze zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elke dag dichterbij onze verheerlijking in Christus. Als Johannes de Here Jezus [...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#42: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]ekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De liefde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn ZOON gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten w[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#43: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...] het verdriet van Lea, maar de Heere kwam voorbij. De Heere zag haar verdriet (Ruben: ellende). Hij geeft haar leven. God heeft leven gegeven in Zijn ZOON Jezus Christus. De Heere heeft niet alleen gezien, maar ook voortdurend gehoord dat Lea verdriet had (Simeon). Zoals de Heere de smart van het volk Israel gezien en gehoord heeft (Ex. 3). Hij k[...]"
Trefwoorden: ZOON, Lijden, Verdriet


#44: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]s ook regelmatig af of God ons liefheeft. Wij denken dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn ZOON voor ons te geven. God had een bijzonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van [...]"
Trefwoorden: Horen


#45: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de ZOON van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons apart gezet (geheiligd[...]"
Trefwoorden: Hoop


#46: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]We mogen ons vertrouwen op Hem stellen. We zullen nooit teleurgesteld worden in Hem. Isaac is een beeld van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte ZOON. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte. God zal lachen om de ondergang van de volken, maar God zal ook lachen om het overblijfsel van Zijn volk, dat zich zal bekeren tot Go[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#47: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]arde God Zich nog niet als Here, maar aan Mozes wel. De Here Jezus is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de ZOON en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zi[...]"
Trefwoorden: Vader, ZOON, Heilige Geest


#48: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]afhankelijk van God. De weduwe luisterde naar het Woord van God dat door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het leven van Elia, de weduwe en haar ZOON. Als de ZOON van de weduwe sterft, dan roept Elia de naam van de Here aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia waarheid zijn. God is goed voor ons. Zijn goedheid is niet afhankelijk van [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#49: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]n. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de ZOON'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here Jezus Christus gaan. Hij kan en wil ons redden. We mogen ons volkomen overgeven aan de Here Jezus. Alles is vol[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#50: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]l komt. God heeft een plan met ons, met Israel en met de wereld. Het plan is de verheerlijking van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn ZOON gaf om ons van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#51: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]d. God zal alles aan het licht brengen als Hij zal gaan oordelen. Wij weten lang niet alles, dus ons oordeel is gebrekkig. God zal oordelen door Zijn ZOON Jezus Christus. De Here Jezus zal de mensen oordelen als Iemand die Zelf mens is geweest. Hij zal daarom rechtvaardig oordelen. [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#52: "Tekenen van de Zoon des mensen"

Door broeder D. Steenhuis op 19 april 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: ZOON des mensen, Tekenen


#53: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]zus, toen Hij een zondaar aansprak. De Here Jezus vertelde vervolgens drie gelijkenissen over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren ZOON. Filippus had een bediening in Samaria, midden in een opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in Samaria). Ook wij moeten fijn[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#54: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"[...]s. Hij is zo groot. Wij kunnen Hem met niemand vergelijken. Wij zijn een schepsel van Hem en Hij heeft aan ons gedacht. Hij heeft ons bezocht in Zijn ZOON de Here Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


#55: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]ardigheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn ZOON Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeen[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#56: "Vader en Zoon kennen is alles"

Door broeder D. Steenhuis op 14 september 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Antichrist, Vader, ZOON


 

Gevonden:

Er zijn 56 preken gevonden over: 'Zoon'.