#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]janden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld van een wereld die leeft ZONDER GOD. In een wereld die leeft ZONDER GOD zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij schuilen. God is goed voor ons. God is na-ijverig op de vijanden van Israi? 1/2 l. God is[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#2: "Het leven van Simson - Deel 5"

Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015.
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, ZONDER GOD, Sterven


#3: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]einiteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde ZONDER GOD erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis was niet alleen iets van het hoofd, maar ook van het hart. Israel verwierp Gods bescherming. Zij zoch[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#4: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]n. God gebruikt talenten van mensen, maar Gods werk is niet afhankelijk van mensen. God gebruikt mensen die zich volkomen aan Hem hebben overgegeven. ZONDER GOD, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en Koning. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#5: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]ns hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven ZONDER GOD, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de zonden, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Zonder God'.