Preken over: "Zonden"

"Grote verzoendag toen en nu"
Door broeder J. Nugter op 6 oktober 2019
Trefwoorden: Jom Kipoer, Zonden, Belangrijkste

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]e Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun Zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Je[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]tweede komst van Christus zal God al de onbeleden Zonden openbaar maken. God zal al het onrecht in deze wereld rechtzetten. [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...] als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze Zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze Zonden. Is ons hart[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]als een onrein lid weggesneden. Hij heeft al onze Zonden, onze eigen gerechtigheden op Zich genomen. In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer [...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]nnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze Zonden moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God e[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]horen ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze Zonden belijden, dan werpt God onze Zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dage[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]stus is ook gekomen om verzoening te doen over de Zonden. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat i[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]it genade. God heeft Zijn Zoon naar deze wereld geZonden, opdat Hij zou schitteren in deze wereld. God heeft ons alles/ alle genade aangeboden in Zijn[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]er, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de Zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaan opdat ook wij Zijn wil zouden doen. Zijn wij[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...] gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de Zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zi[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]van God. Het beeld in de mens is misvormd door de Zonden. De Here Jezus Christus is het beeld (van de zichtbare gestalte) van God al voor zijn menswor[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...] ons leven een leven van rituelen? Durven we onze Zonden te bespreken met onze vrouw, onze man? Ga naar iemand uit de gemeente om de Zonden te belijde[...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...] rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzeZonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]od opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de Zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]We denken overal recht op te hebben en zien onze Zonden niet). <br/><br/> 3) Efraim (dubbel vruchtbaar) droeg geen vrucht. Efraim moest gesnoeid wor[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...].) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, Zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...] bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van Zonden. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een be[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]nen Gods heerlijkheid in ons leven blokkeren door Zonden. Laten we elke dag beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Chri[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]e Here Jezus nodig hebben voor vergeving van onze Zonden, dan hebben wij deel aan Hem, dan zullen we de Heilige Geest ontvangen. Pinksteren is toewijd[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]e Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze Zonden. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde [...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]ezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen Zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]or ons heen werken. God klaagt Israel aan voor de Zonden van nalatigheid ( geen troost, geen goedertierenheid, geen kennis van God), voor de Zonden va[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]ekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser geZonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent 'herinnerd d[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]en (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de Zonden van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Israel. Hij heeft verbonden gesloten [...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...] des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De Zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]ede economische groei. Er was ook sprake van veel Zonden in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De Zonden kunnen niet uit de gemeen[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]reld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja geZonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een w[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]p deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze Zonden (in het oude leven) belijden. God is rechtvaardig. Hij heeft onze Zonden vergeven.[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]zin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan Zonden niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tege[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]us Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze Zonden vergeven en ons eeuwig leven gegeven. [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]rt is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze Zonden. David vroeg om vergeving van zijn Zonden, maar ook om een ander hart. Wij zondigen omdat we [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]n opgeroepen om te breken met deze wereld, met de Zonden. We worden opgeroepen om ons volkomen te onderwerpen aan Gods Woord. Wij zijn bekleed met Chr[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"[...] te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij geZonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)<br/> <br/> Zoals een bruidegom zich [...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]inderd in de vervulling met de Heilige Geest door Zonden: leugen, bitterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de zon[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...] Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor Zonden sterven. Het oordeel gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus C[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze Zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. [...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]David zocht steeds God op en had berouw over zijn Zonden. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. David w[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]a, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle Zonden zijn vergeven en verzoend? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. Verwachten wij het n[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]boodschap het evangelie confronteert ons met onze Zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachting[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]arom moest de reine, heilige Zoon van God al onze Zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elk[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]stel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon geZonden als verzoening van onze Zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en vaders in[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...] ook voor God die moet oordelen. God treurt om de Zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wor[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]ervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt geZondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft vo[...]"

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]aat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de Zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het vo[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...] Zijn genade getoond. Wij zijn beschadigd door de Zonden, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft onze Zonden op Zich genomen. Simeon had God ge[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]erk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze Zonden te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...] Gods Woord over vreugde in de Here. Ondanks onze Zonden vraagt God ons te verschijnen voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo ve[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze Zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar h[...]"

"Afscheid nemen van het oude"
Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010
Trefwoorden: Vlees, Zonden, Nieuwe schepping

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]ezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze Zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de Zonden vast, maar wij mogen de Zonden los laten. D[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...] zijn wij geheiligd. Wij moeten erkennen dat onze Zonden scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij wo[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze Zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de wo[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]ijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze Zonden gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...] onze God te leggen? God heeft besloten om onze Zonden niet meer in herinnering te brengen. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons verge[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]zus doen, hoe kan ik Hem dienen?" De wet doet de Zonden in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen denken als ons gezegd [...]"