Preken over: "Zonde"

"Eerste brief van Timotheus - Pastorale oproep"
Door broeder J. Nugter op 20 september 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Timotheus, Paulus, GeZonde leer

"Bekering en Genade"
Door broeder H. Huijzer op 3 september 2023
Trefwoorden: Zonde, Bekering, Genade

"Rachab en de verkenners / Een bijzonder verbond"
Door broeder H. Huijzer op 18 juni 2023
Trefwoorden: Rachab, Verkenners, Verbond

"Een heel bijzonder offer"
Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Offer, Buiten de legerplaats

"Overvloedige genade"
Door broeder J. Schep op 19 oktober 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: Genade, Zonde, Gekruisigd

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: GeZonde leer, Evangelie, Plengoffer

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 3"
Door broeder J. Brouwer op 28 november 2021
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, Zonde, Verleiding

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]sselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten Zonder de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid[...]"

"Grote verzoendag toen en nu"
Door broeder J. Nugter op 6 oktober 2019
Trefwoorden: Jom Kipoer, Zonden, Belangrijkste

"Vrijgemaakt"
Door broeder D. van Wijck op 22 september 2019
Trefwoorden: Vrijgemaakt, Slaaf van de Zonde

"De zonde van 1"
Door broeder J. Heijdeman op 30 juni 2019
Trefwoorden: Achan, Jozua, Gemeente

"De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"
Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de wereld, Lijdensweg

"Bekering"
Door broeder J.H. Meinema op 28 januari 2018
Trefwoorden: Berouw, Zonde, Naderen tot God

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]is edelmoedig: Hij heeft ons lief. Hij omarmt ons Zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here Jezus [...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]e Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun Zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Je[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de Zondeval en de zondvloed spreekt God spreekt God nog wel, maar er is geen sprake meer van een gespre[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...] de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijZonder zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de opname van de gemeen[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]nevi? 1/2 was het beeld van een wereld die leeft Zonder God. In een wereld die leeft Zonder God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem m[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]us Christus vraagt van ons een radicale navolging Zonder ons te vergelijken met anderen. Anderen kunnen ons inziens meer gezegend worden door de Here [...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]gen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats Zonder ons getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. [...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"Het was bijZonder dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon J[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...] als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze Zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze Zonden. Is ons hart[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]rwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitZonderingen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons verstan[...]"

"Wat is het bijzondere van de gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]als een onrein lid weggesneden. Hij heeft al onze Zonden, onze eigen gerechtigheden op Zich genomen. In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer [...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]nnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze Zonden moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God e[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]horen ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze Zonden belijden, dan werpt God onze Zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dage[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]stus is ook gekomen om verzoening te doen over de Zonden. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat i[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]t beeld van God, Christus, uit te dragen. Door de Zondeval waren Adam en Eva niet langer beelddragers van God. De begeerte van de vrouw zal uitgaan n[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"Door de Zondeval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God wa[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...] naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de Zondeval zijn wij in de macht van de Zonde gekomen. De Here Jezus Christus is gekomen om ons te redd[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...] gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de Zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zi[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]van God. Het beeld in de mens is misvormd door de Zonden. De Here Jezus Christus is het beeld (van de zichtbare gestalte) van God al voor zijn menswor[...]"

"Het leven van Simson - Deel 5"
Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Zonder God, Sterven

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door Zonder dat zij Hem konden tegenhouden. De boodschap van de Here Jezus Christus was dat Hij ook was[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]f hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit Zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen p[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]r in de verleidingen van Delila? De macht van de Zonde is groot. Simson was verblind voor de Zonde. Hij sliep letterlijk, maar ook figuurlijk. Waar [...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...] rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzeZonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]od opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de Zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]hten op de andere volken. God heeft Israel een bijZonder positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelij[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]We denken overal recht op te hebben en zien onze Zonden niet). <br/><br/> 3) Efraim (dubbel vruchtbaar) droeg geen vrucht. Efraim moest gesnoeid wor[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...].) afleggen want God zorgt voor ons. Onze lasten, Zonden verstrikken ons leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...] bron van gezondheid, veiligheid, afwezigheid van Zonden. Dit licht, Zijn licht, mogen wij verspreiden. We mogen het licht laten schijnen vanaf een be[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]nen Gods heerlijkheid in ons leven blokkeren door Zonden. Laten we elke dag beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Chri[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijZondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gav[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...] opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de Zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]e duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde Zonder God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis w[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]e Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze Zonden. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde [...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]ezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen Zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk[...]"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"
Door broeder G. de Koning op 14 februari 2014
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Wet, Zonde

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]or ons heen werken. God klaagt Israel aan voor de Zonden van nalatigheid ( geen troost, geen goedertierenheid, geen kennis van God), voor de Zonden va[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]sselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten Zonder de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een leven Zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van [...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ze wereld. God had toen al een oplossing voor het Zondeprobleem. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn [...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]ekent 'de eed van God'. God heeft een Verlosser geZonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent 'herinnerd d[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]en (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de Zonden van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Israel. Hij heeft verbonden gesloten [...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...] des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De Zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]ede economische groei. Er was ook sprake van veel Zonden in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De Zonden kunnen niet uit de gemeen[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]reld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja geZonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een w[...]"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"
Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]p deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze Zonden (in het oude leven) belijden. God is rechtvaardig. Hij heeft onze Zonden vergeven.[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]zin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan Zonden niet door de vingers zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tege[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]us Christus wil onze ziel genezen. Hij heeft onze Zonden vergeven en ons eeuwig leven gegeven. [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]rt is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze Zonden. David vroeg om vergeving van zijn Zonden, maar ook om een ander hart. Wij zondigen omdat we [...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...] hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de gekruisigde[...]"

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"[...] te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij geZonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)<br/> <br/> Zoals een bruidegom zich [...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...]gedachten. De Here Jezus Christus is voor ons tot Zonde gemaakt. Hij is in de diepste put geweest voor ons. Hij is altijd bij ons wij zijn met Christu[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]inderd in de vervulling met de Heilige Geest door Zonden: leugen, bitterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de zon[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]vrijd zijn van de slavernij van de dood en van de Zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Chr[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]et onderwerp 'bloed' (offers e.d.) vermeden, maar Zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rod[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze Zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. [...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]David zocht steeds God op en had berouw over zijn Zonden. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. David w[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"God is een God van beloften. Als de mens in Zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn [...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"Zonder gids op weg gaan in onbekend gebied kan gevaarlijk zijn. Een gids moet wel betrouwbaar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bere[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de Zonde stierf de levende relatie met God. Na de Zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle l[...]"

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God Zonder bang te zijn dat ze zomaar Zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter [...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]les. Hij is de Schepper van al het leven. Na de Zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]oe, opdat wij ons vertrouwen meer op Hem stellen. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Vervolgens onderwijst de Here Jezus dat de Trooster zal komen. Hij[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]boodschap het evangelie confronteert ons met onze Zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het Pasen hadden de Joden hoge verwachting[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]t om dit volk zichtbaar te laten zijn en dat ging Zonder enige moeite. De Heere zou haar dwars door de 10 plagen van Egypte heen uitredden, bevrijden [...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]arom moest de reine, heilige Zoon van God al onze Zonden op zich nemen. Hij is zeer diep voor ons gegaan. We mogen elke dag vooruit gaan; we komen elk[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]Christus had al zijn discipelen lief en in het bijZonder Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herken[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]het lijden anders beleven: het lijden laat ons bijZonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. J[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet Zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), di[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...] ook voor God die moet oordelen. God treurt om de Zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wor[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus Zonder geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en vervolgens wat Hij doet. Z[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"Lea gaf haar zonen bijZondere namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. R[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...] we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij Zonder dat er ons hebben laten veranderen door Gods Geest. We nemen ons dan voor om onszelf iets mee[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]ar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde Zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de o[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]oor Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijZonder plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van [...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]ervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt geZondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft vo[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...] mens was zeer goed geschapen, maar de mens is in Zonde gevallen. Toch zocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkhei[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]arvan de olie werd aangevuld door twee olijfbomen Zonder dat er mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet i[...]"

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]en we weg. Ons gevoel en ervaring staan centraal. Zonder heldere definiering van de levensdoelen verdwaalt ieder mens, ook ieder christen en christeng[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]f de schepping onze verlossing te verdienen: door Zondebesef, allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (geestelijke) naakthei[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]ven gaat verder na de dood. Wij proberen te leven Zonder God, maat dat gaat niet goed en God zal ingrijpen. Tot nu toe toont God Zijn genade en heeft [...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...] Omdat de Here Jezus alles heeft meegemaakt, maar Zonder te zondigen, kan Hij ons helpen. Voor verleidingen is er een lust en is er een keuze. Bij e[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]erk onder. De Here is trouw en altijd bereid onze Zonden te vergeven. Hij zal ons nooit verlaten. [...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]ig in vergeving. De engelen blijven God toezingen Zonder vermoeid te raken: zij zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn stee[...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...] Gods Woord over vreugde in de Here. Ondanks onze Zonden vraagt God ons te verschijnen voor Hem in gejubel. Hij verlangt naar ons. Als Israel al zo ve[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze Zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar h[...]"

"Afscheid nemen van het oude"
Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010
Trefwoorden: Vlees, Zonden, Nieuwe schepping

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]stus in ons. We hebben alles in Christus, maar de Zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze Zonde[...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"[...]od is indrukwekkend. We kunnen God niet ontmoeten Zonder bescherming. Voorwerpen in de tempel waren heilig: deze voorwerpen waren toegewijd aan de tem[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze Zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de wo[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"Na de Zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van [...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]ijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze Zonden gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd opgewekt uit de doden, maar hij was nog[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...] onze God te leggen? God heeft besloten om onze Zonden niet meer in herinnering te brengen. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons verge[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]digheid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de Zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zo[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]zus doen, hoe kan ik Hem dienen?" De wet doet de Zonden in ons toenemen zoals wij geen vijf minuten niet aan een kikker kunnen denken als ons gezegd [...]"