Preken over: "Zoeken"

"Biddend Gods stem verstaan"
Door broeder H. Frinsel op 10 september 2023
Trefwoorden: Bidden, Wachten, Zoeken naar God

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"Zoeken en bedenken wat boven is"
Door broeder N. Groot op 26 juli 2020
Trefwoorden: Positie in Christus, Plaats in Christus, Wandelen

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]alans te houden in ons leven, moeten we de stilte Zoeken om alleen met de Heere te zijn. De balans wordt zo vaak verstoord door (sociale) media. God [...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ns niet wereldvreemd gedragen. Israel moest vrede Zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons getu[...]"

"De kinderkoning"
Door broeder N. Groot op 29 mei 2016
Trefwoorden: Zoeken, Begin, Voorbeeld

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te Zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vr[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...], maar wij willen gediend worden door God. Mensen Zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein[...]"

"Je hart bewaren voor geweld"
Door broeder D. Baarsen op 19 juli 2015
Trefwoorden: Geweld, Hart, Zoeken

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]doe een stap in geloof". We mogen Gods aangezicht Zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons herstellen en ons[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]an de koning. Wijontvangen genade als we God opZoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]geopenbaard is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het Zoeken van de Here Jezus Christus onze prioriteit? Maken wij voldoende gebruik van de gelegenheden o[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]j worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God Zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige rechter staat in co[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]oh. 1:11. De Here Jezus Christus is gekomen om te Zoeken en te redden wat verloren is ( in de eerste plaats voor Israel en in de tweede plaats voor ie[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]istus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderZoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag z[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]en geloven wie Hij is en vervolgens wat Hij doet. Zoeken wij God ernstig of Zoeken wij God alleen bij ongelukken? Uit geloof moeten wij leven en uit g[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Zoeken, Verwachting

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"[...]icten. Als we problemen ervaren in ons leven, dan Zoeken we snelle uitwegen. Gods principe is om deze problemen te gebruiken om ons te veranderen (Ps.[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]ft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te Zoeken. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zu[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]en ons van God vandaan, maar God wil ons altijd opZoeken. Houd jij jezelf voor de gek? (Jac. 1:8) Zijn wij onkwetsbaar of een uilenbal? (Jac. 1:12) Is[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]llen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen Zoeken die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem verwachten. [...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]mer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te Zoeken, we mogen bidden met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipel[...]"