#1: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]ben. We denken geen tijd te hebben of dat anderen onze hulp vragen wat we niet kunnen weigeren. Om balans te houden in ons leven, moeten we de stilte ZOEKEN om alleen met de Heere te zijn. De balans wordt zo vaak verstoord door (sociale) media. God verlangt naar een relatie met ons. God zegt daarom Zelf om Zijn aangezicht te ZOEKEN. Hij verlangt e[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#2: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]dragen in ballingschap. Isra?l moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Isra?l moest vrede ZOEKEN voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons getuigenis te verbergen. Isra?l moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bidden[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#3: "De kinderkoning"

Door broeder N. Groot op 29 mei 2016.
Trefwoorden: ZOEKEN, Begin, Voorbeeld


#4: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te ZOEKEN en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had ge[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#5: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...] maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen ZOEKEN bewust de zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door e[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#6: "Je hart bewaren voor geweld"

Door broeder D. Baarsen op 19 juli 2015.
Trefwoorden: Geweld, Hart, ZOEKEN


#7: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]d, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods aangezicht ZOEKEN in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn relatie met ons herstellen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#8: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...] op het spel nadat ze hadopgeroepen tot vasten en gebed. En Esther vond genade in de ogen van de koning. Wijontvangen genade als we God opZOEKEN in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#9: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]. Veel mensen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Christus geopenbaard is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het ZOEKEN van de Here Jezus Christus onze prioriteit? Maken wij voldoende gebruik van de gelegenheden om Hem te leren kennen? Wij mogen al onze vragen bij Hem brengen. Zijn wij nog steeds onder de indruk[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#10: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"De Here Jezus Christus onderwees in contrasten. Bidden staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God ZOEKEN in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurste[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#11: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]. 1:20 tot 23. In de boodschap aan Jozef lag de nadruk op het werk van de Here Jezus. Lukas 19:10, Joh. 1:11. De Here Jezus Christus is gekomen om te ZOEKEN en te redden wat verloren is ( in de eerste plaats voor Israel en in de tweede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn dood. [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#12: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]s leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestelijke wapenrusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderZOEKEN of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verwachten. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#13: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...] God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en vervolgens wat Hij doet. ZOEKEN wij God ernstig of ZOEKEN wij God alleen bij ongelukken? Uit geloof moeten wij leven en uit geloof handelen, ook als god zwijgt. [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#14: "Vertrouwen op God"

Door broeder A. Haverkamp op 24 april 2011.
Trefwoorden: Vertrouwen, ZOEKEN, Verwachting


#15: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]t te leggen. Als jongeren de Bijbel niet uitgelegd krijgen haken zij af en ontstaan er interne conflicten. Als we problemen ervaren in ons leven, dan ZOEKEN we snelle uitwegen. Gods principe is om deze problemen te gebruiken om ons te veranderen (Ps. 119: 67, 71 en 75). Hij gebruikt de verdrukkingen om ons te vormen naar Zijn beeld. Hij vraagt van [...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#16: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]r ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te ZOEKEN. Vandaag nog kunt u voor Hem knielen. We zullen eens de verheerlijkte Christus zien! Wij zullen Hem aanbidden om wat Hij voor ons gedaan heeft. [...]"
Trefwoorden: ZOEKEN, Tweede komst


#17: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]eiding een kans of een ramp? (Jac. 1:2) Praten we over onze verleidingen met God? Verleidingen trekken ons van God vandaan, maar God wil ons altijd opZOEKEN. Houd jij jezelf voor de gek? (Jac. 1:8) Zijn wij onkwetsbaar of een uilenbal? (Jac. 1:12) Is het wijs om solist te zijn? Bespreek verleidingen met een geestelijk volwassene. De Here Jezus he[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#18: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]n in onze harten. Hemelvaart betekent ook dat wij hoop hebben; de Here Jezus komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen ZOEKEN die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem verwachten. [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#19: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]od? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te ZOEKEN, we mogen bidden met onze eigen woorden. Het begrip 'Onze Vader' was nieuw voor de discipelen. Door het geloof hebben we een gemeenschappelijke, hemelse Vader. Wij mogen door genade "Abba" ze[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 19 preken gevonden over: 'Zoeken'.