Preken over: "Zien"

"Een levende verwachting"
Door broeder H. Schouten op 16 juli 2023
Trefwoorden: Voorbereiding, Opname, OpZien

"God willen, kunnen en laten zien"
Door broeder N. van de Berg op 28 augustus 2022
Trefwoorden: Filippus, De Vader

"God zal ten allen tijde voorzien"
Door broeder A. de Jongh op 17 juli 2022
Trefwoorden: Gerechtigheid, Verwachting, Dankbaarheid

"Hebt u het gezien en gehoord?"
Door broeder A. Haverkamp op 5 juni 2022
Trefwoorden: Wedergeboren, Knielen, Beek

"Jezus zien in de geschiedenis van Jozef"
Door broeder D. Steenhuis op 26 mei 2022
Trefwoorden: Hemelvaart, Jozef, Typologie

"Vanuit het donker op Jezus zien"
Door broeder S. van Groningen op 6 september 2020
Trefwoorden: Woord van God, Onvergankelijkheid, Ark van het verbond

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]e. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij Zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit van Sarai e[...]"

"Habakuk 1 - Hij klaagt en vraagt"
Door broeder J. Brouwer op 9 september 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zien, Tijd, Zwijgen

"Zien op de overste Leidsman"
Door broeder N. Groot op 19 november 2017
Trefwoorden: Getuigen, Volharding, Wedergeboorte

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]erwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We Zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij zijn overtuigd dat[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]istus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze n[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"Psalm 2 laat Gods plan Zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader d[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...] zoon geofferd. Abraham wist niet hoe God zou voorZien (Moria), maar geloofde dat hij samen met Izaak zou terugkeren. Abraham stelde zijn vertrouwen o[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te Zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus [...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]re, Hij is heilig en goed! God laat Zijn goedheid Zien door Zijn schepping. Maaseja: het werk van de Heere.[...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]an ons leven bij Hem wonen. Als we bij Hem wonen, Zien, ontdekken en onderzoeken wij de lieflijkheid van de Heere. Als we bij God schuilen, raken we n[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]niet, maar geloofde God wel. Als ij het niet meer Zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is Zien op de onzich[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]rus de rust op door te gaan vissen. Na het vissen Zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maaltijd. Dit was[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...], zoals Jesaja de Heerlijkheid van de Heere mocht Zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt [...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]n dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben geZien. Wij weten echter dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. W[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]met die angst? We hebben het profetisch Woord! We Zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstell[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer Zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. G[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]d antwoordde Elia om terug te gaan. God liet Elia Zien dat er nog zevenduizend Israelieten zijn God volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...] Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu Zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronzekerheid en angst. Het enige wa[...]"

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...] tot Zijn doel komen. God heeft Zijn kracht laten Zien in de uittocht uit Egypte en heeft dat laten Zien toen Hij ons geroepen heeft uit deze wereld. [...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...] Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods Zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods G[...]"

"Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"
Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, Jezus Christus

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]ssen. <br/><br/> 1) God laat Zijn barmhartigheid Zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen e[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]even. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten Zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen [...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]ewel de Israelieten veel tekenen van God hadden geZien, kenden ze God niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blij[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]nd teksten uit het Oude Testament aan om te laten Zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...] goed was in eigen ogen. Zijn wij bereid om op te Zien naar God? Wat wil de Here God doen in ons leven? Wij zijn verantwoordelijk voor onze foute keuz[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]rusting nodig. We worden vaak misleid door wat we Zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig Ziende de OnZienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de [...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]je eigen zondigheid en verlorenheid. In het Licht Zien we dat we verloren zijn en ervaren we dat we redding nodig hebben. Jezus zocht hem op en vroeg [...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten Zien in Zijn Woord en zal het laten Zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! [...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"In de eerste drie hoofdstukken Zien we een openbaring van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods karakter (in de b[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]e. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij Zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit van Sarai e[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...] niet dat wij de heerlijkheid van God in Christus Zien. Wij hebben alleen de Here Jezus Christus nodig en niemand anders. Alles is in Hem! De kennis, [...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]jkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem Zien maar nu leven wij nog in verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]ussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus Zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De hoorn der zaligheid wijst op de M[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]n de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade Zien. De zonden van de Israelieten hadden gevolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is h[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten Zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholt[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]od is. Het Woord van God is een spiegel. Het laat Zien wat van de oude mens is. De buik staat voor de oude mens. Het zwaard is bitter voor de buik, vo[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]en gestenigd. God kan zonden niet door de vingers Zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons lev[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]an liet door een gelijkenis het onrecht van David Zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat Zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt o[...]"

"De Here zal erin voorzien"
Door broeder N. Groot op 23 juni 2013
Trefwoorden: Vertrouwen, Redding, Luisteren

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]nd verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en Zien bij anderen).[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...] aan de uittocht uit Egypte. Toen heeft God laten Zien dat alleen uit genade Israel verlost is van de slavernij. Wij mogen gedenken dat we bevrijd zij[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]eba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te Zien. Veel mensen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Chris[...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]e zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij Zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondslagen weg lijken te zijn, [...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]e Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten Zien, toch staat de wereld op tegen God. De wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods Woord. De were[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...] staat voor een periode van beproeving. God wilde Zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. [...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]hristus is de getrouwe Getuige. Hij laat volkomen Zien wie God is. Hij getuigt van Zijn Vader. Zijn Woord is betrouwbaar. We hebben alles, de volhei[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]erd de moeder van het volk Israel. Natuurlijk geZien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had [...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]komen. God wil ons leren om op Christus alleen te Zien. De Here Jezus Christus pleit voortdurend voor ons. Wij leren Gods nabijheid ervaren als we doo[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...], zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitZien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar vervolgens verg[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]ontvangen (nu hebben we er al deel aan) en elkaar Zien in alle volmaaktheid, volledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is opgestaan. Hij is de[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]et ons mee. We mogen de Here Jezus Christus laten Zien in het dagelijks leven. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn schapen zorgen [...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]de Here Jezus ons dat wij Hem weer spoedig zullen Zien, maar tot die tijd ontmoeten wij Hem in Zijn Woord. Hij wil een relatie met ons. Vervolgens bem[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus Zien als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en sterven. Hij zou als Graan[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]vrijheid gaan stellen. In de tien plagen laat Hij Zien dat de afgoden van Egypte niets voorstellen en dat er alleen redding is dankzij het bloed. Het [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]e de ogen van de broers openen. Jacob liet niet Zien dat hij zijn vertrouwen op God stelde na de terugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerd[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...] moeten, als de vervolgde christenen, leren om te Zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven a[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]n: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God Zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. Jozef wordt verleid door [...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]nd: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten geZien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd in hun geloof. ( De Far[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]jn, dan zouden we ook de heiligheid van de Here geZien hebben. Als we een glimp van de heiligheid van de Here hebben geZien, dan kunnen we niet anders[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]e is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster Zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen [...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]eus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te Zien is in het humanisme. Overal Zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op zijn rug. Wij moeten ons[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te Zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven [...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]r wordt de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toeZien op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en he[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]el werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea Zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en [...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]e gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer Ziende te maken. Annanias gehoorzaamde Gods Woord. Saulus geloofde Gods Woord en liet zich dopen. Si[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]en te vertrouwen op God door in de woestijn op te Zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen som[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...] in Christus. Wij mogen door Gods liefde Christus Zien in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn v[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]n riep zij de naam van de Here aan. De Here had geZien en gehoord dat Lea minder geliefd werd. Zo zou Hij later Zien en horen dat Israel in Egypte wer[...]"

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]in ons leven om de waarde van ons geloof te laten Zien. Zeggen we alleen met onze mond of ook met ons hart dat Jezus Christus Heer is? Er is hoop voor[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]j onze belangen bij de Vader. God kan niets goeds Zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar [...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]lak worden door de Geest van God. God zal erop toeZien. God gebruikt talenten van mensen, maar Gods werk is niet afhankelijk van mensen. God gebruikt [...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]em alleen bewonderen. De Here Jezus heeft laten Zien wie de Vader is. De Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en [...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...] kunnen niet alles begrijpen, maar we mogen alles Zien door Gods ogen, door de ogen van Gods Woord. We Zien dat de plannen van Haman verhinderd werden[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]elofte niet te sterven voordat hij de Messias zou Zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We Zien niet alleen het Kind in de [...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]ijven God toezingen zonder vermoeid te raken: zij Zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Go[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]lan waaraan Hij begonnen is. God laat door Israel Zien wat het betekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het licht van God tot ons gekomen. On[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...] een boogschutter. Jozef was iemand, die Gods voorZiening kende. Hij leefde onder Gods bescherming. God weet onze grenzen. Hij weet wat wij aankunnen.[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]eiden de veelkleurige wijsheid van Christus laten Zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...] tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus Zien. De Messias zal Zijn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt verge[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"We Zien niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...] hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te Zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een per[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]en naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak Zien om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We [...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...] <br/> Er zijn een paar Grieken die Hem willen Zien Joh 12:24 zo behandelt Broeder Cor in vogelvlucht de hoofdstukken 12 t/m 17. Broeder Cor eindig[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]> Redding, soms op een wijze die u niet had voorZien, vul dat niet voor God in (Ps 22:5)<br/> Verkwikking, God weet wat u nodig heeft (Spr 28:25)<[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"[...]ag? </b><br/> Schoenen en sokken uit om te laten Zien wat er aan je kleeft, de liefde van de HEre Jezus laten Zien, je voor Hem verootmoedigen. [...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...] onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen Zien in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van [...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]ord. Toen Arie stierf, heeft hij de dood niet geZien. Ook als wij sterven zullen wij de dood niet Zien. Wij komen dan dicht bij het hart van God. On[...]"