#1: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]empel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here Jezus Christus wil onze ZIEL genezen. Hij heeft onze zonden vergeven en ons eeuwig leven gegeven. [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#2: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"David riep zichzelf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#3: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: ZIEL, Bloed, Jezus Christus


#4: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]ge, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ZIEL en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We mogen Zijn geur verspreiden, maar alle[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#5: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"Ons sieraad is ons innerlijk leven voor God. Israel was als een linnen gordel verkleefd aan God, maar de ZIEL van Israel was niet verkleefd aan God. Ze luisterden niet naar Zijn Woord. De toorn van God kwam over hun. Zelfs na de wegvoering naar Babel zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zi[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#6: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]n. Ook hier wordt de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere liefhebben met heel ons hart, met heel onze ZIEL en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#7: "Woord van God is als honing"

Door broeder A. Haverkamp op 18 juli 2010.

"Eet en drink "Gods Woord"; het is voedsel voor uw ZIEL. Download hieronder de uitgebreide samenvatting van deze preek. [...]"
Trefwoorden: Woord van God


#8: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige wateren), ook in onze ZIEL. Hij kan de trauma's in ons leven gebruiken om iets moois uit te werken. Hij wil ons leiden tot eer van Zijn naam (en niet van onze naam). Als we de Herder niet hebben, dan hebben we niets ( in d[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#9: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]d luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ZIEL? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks all[...]"
Trefwoorden: Overgave


#10: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...] wij tot geloof gekomen. Wij hebben ons hart, maar nog niet ons leven, gegeven. Zijn waarheid alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ZIEL. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats van met onze verlossing. W[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#11: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]en we maken op basis van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ZIEL. Hij wil ons bemoedigen in onze ZIEL. Vervolgens krijgen we een visie op onze omgeving. Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook delen. God neemt ons aandachtig waar. We mogen Hem kenne[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, ZIEL, Dienen


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Ziel'.