#1: "De ziekte en genezing van Hizkia"

Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017.
Trefwoorden: Koning, Gebed, Juda


#2: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]iet aan die voorwaarden voldoen. Ons hart moet vernieuwd worden door de Here Jezus Christus. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ZIEKTEn, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrijheid te dienen. [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#3: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"De stad Korinthe kende een goede economische groei. Er was ook sprake van veel zonden in die stad, die langzamerhand ook in de gemeente kwamen. De zonden kunnen niet uit de gemeente geweerd worden door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ond[...]"
Trefwoorden: Verwachting, ZIEKTE, Leven voor Christus


#4: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"Het was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het [...]"
Trefwoorden: ZIEKTE, Hopeloos, Genezing


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Ziekte'.