#1: "De zekerheid van het geloof"

Door broeder J. Nugter op 7 april 2019.
Trefwoorden: Hart, Geloof, ZEKERHEID


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"God is edelmoedig: Hij heeft ons lief. Hij omarmt ons zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de ZEKERHEID dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tege[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"Een definitie van het geloof is de hoop, de ZEKERHEID van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar is gefundeerd op Gods Woord. Bij godsdienst gelooft men niet, maar moet men werken om zich aangenaam te worden. Wij geloven echter dat wij aangenaam gemaakt zijn door het geloof van en in Christus Jez[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, ZEKERHEID


#4: "Gered om te groeien"

Door broeder B. Romijn op 12 juni 2016.
Trefwoorden: Vrucht, Gehoorzaamheid, ZEKERHEID


#5: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de tussentijd was eronZEKERHEID en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wordt niet mo[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#6: "Een wandeling met Abraham"

Door broeder G. Vochteloo op 15 februari 2015.
Trefwoorden: Abraham, Geloof, ZEKERHEID


#7: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]r de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een ZEKERHEID zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#8: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"Paulus voerde een strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om Jezus Christus. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt ee[...]"
Trefwoorden: Evangelie, ZEKERHEID, Jezus Christus


#9: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen ZEKERHEID over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: Genade, ZEKERHEID, Schuilen


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Zekerheid'.