Preken over: "Zekerheid"

"De zekerheid van het geloof"
Door broeder J. Nugter op 7 april 2019
Trefwoorden: Hart, Geloof, Zekerheid

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]ij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de Zekerheid dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"Een definitie van het geloof is de hoop, de Zekerheid van de dingen die men niet ziet. Het geloof is de vaste grond; het geloof is niet onzeker, maar [...]"

"Gered om te groeien"
Door broeder B. Romijn op 12 juni 2016
Trefwoorden: Vrucht, Gehoorzaamheid, Zekerheid

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]el van Israel ontplooien in de tussentijd was eronZekerheid en angst. Het enige wat overbleef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. Onsleven is i[...]"

"Een wandeling met Abraham"
Door broeder G. Vochteloo op 15 februari 2015
Trefwoorden: Abraham, Geloof, Zekerheid

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]n zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een Zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekeni[...]"

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]l mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen Zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onru[...]"