#1: "Hosanna! "

Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019.

"Hosanna! GeZEGENd is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van IsraA<Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel


#2: "Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen..."

Door broeder J. de Jongh op 2 december 2018.
Trefwoorden: ZEGEN, Hulp, Eben-Haezer


#3: "Zefanja - Door oordeel naar zegen"

Door broeder J. Brouwer op 13 mei 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Oordeel, ZEGEN


#4: "Gods garantie is de Here Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser


#5: "In het verleden behaald resultaat...."

Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester


#6: "En als helpers falen?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Simson, Wedergeboorte, Toewijding


#7: "Is er een helper als het fout gaat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Jefta, Spijsoffer


#8: "Van welke kant komt het gevaar?"

Door broeder D. Steenhuis op 8 januari 2018.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Gideon, Midjan, Wijsheid


#9: "De methodes die dieven gebruiken"

Door broeder D. Steenhuis op 4 december 2017.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Tabor, Deborah, Vreemdelingschap


#10: "Is er gevaar van dieven te duchten?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2017.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Ehud, Moab, Nederig


#11: "Hoe beheren wij die zegen?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2017.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: Besnijdenis, Afscheiding, Gilgal


#12: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]ls zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de ZEGEN en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik ben, die Ik ben; Ik ben de goede Herder ..... ). Hij is er altijd. Hij is Jaweh zelf. God kijkt door d[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#13: "Welke zegen, waaruit bestaat die, en voor wie?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 september 2017.
Uit de serie: "GeZEGENd met alle geestelijke ZEGEN".
Trefwoorden: ZEGEN


#14: "Een stukje hemel op aarde"

Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017.
Trefwoorden: Liefde, Hemel, ZEGEN


#15: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]ullen we de rust van God ervaren. Wij zijn in het geloof in de rust in gegaan. Door het geloof weten we dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Wij zijn geZEGENd in Christus met alle geestelijke ZEGENingen. [...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#16: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]zus Christus. Dee Here Jezus Christus vraagt van ons een radicale navolging zonder ons te vergelijken met anderen. Anderen kunnen ons inziens meer geZEGENd worden door de Here Jezus Christus; wij ervaren soms meer lijden in ons leven dan anderen. [...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#17: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"[...]us. Vruchten zijn geen resultaten van onze eigen activiteiten, maar zijn een gevolg van onze relatie met Christus. God wil dat wij vrucht dragen. God ZEGENt altijd Zijn Woord; wij hebben alleen deel aan die ZEGENingen als wij in Hem blijven. We hoeven slechts in Hem te blijven om vrucht te dragen.[...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht


#18: "Abrams roeping"

Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017.

"Beloften van God aan Abram:
1. Land
2. Groot volk
3. ZEGEN
4. Grote naam
5. Tot ZEGEN gesteld
6. Wie Abram ZEGENt wordt geZEGENd; wie vervloekt wordt vervloekt
7. In Abram alle geslachten geZEGENd
[...]"
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht


#19: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]n de Heere? Micha sprak over Gods goedertierenheid. Micha maakte het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de ZEGEN zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor kinderen, de armen, het[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#20: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"De ballingschap ging nog lang duren, maar op termijn heeft Israel een goede toekomst. Israel moest zich gedragen in ballingschap. Israel moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"
Trefwoorden: Bidden, ZEGEN, Vreugde


#21: "Micha - Deel 2 - De latere zegen beloofd"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2016.

"Het boek dat br. Brouwer aanhaalde is: 'Het Onaantastbare - over de christelijke hoop' van ds. J. Overduin.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Micha, Hoop, ZEGEN


#22: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...] God heeft Hem een lichaam bereid. Hij heeft woorden van vrede en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen geZEGENd. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#23: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]rd, een schelling van de tien en een zoon van de twee (Luk. 15). De waarde van een in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de geZEGENde bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan een persoon: de kamerling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een [...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#24: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"Als je je leven openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over he[...]"
Trefwoorden: ZEGENen, Synagoge, Vreemdeling


#25: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]reld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel geZEGENd zullen worden. Mordechai en Esther leefden in een moeilijk tijd. Esther kon kiezen om de andere kant op tekijken om haar eigen leven te sparen, maar ze zette haar leven op het spel nadat [...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#26: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]n op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke ZEGENingen van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods ZEGENingen. Niet door de afstamming maar door geloof zijn de Israelieten kinderen van Abraham. Ook goede werken gev[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#27: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...] onze zonden belijden en Gods genade (in alles) aanvaarden. (Waarom willen wij zo graag indruk maken met de allernieuwste auto etc.?) Israel zal ten ZEGEN zijn zoals God het bedoeld had.

Wij zullen dubbel vruchtbaar zijn als we alles aan Hem toevertrouwen. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#28: "Hart voor Israel"

Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014.
Trefwoorden: Israel, Gebed, ZEGEN


#29: "De priesterlijke zegen"

Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014.
Trefwoorden: ZEGEN, Genade, Vrede


#30: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]meenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse ZEGENingen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Jezus Christus ons deelgenoot te maken van hemelse ZEGENingen. De Here Jezus bidt en pleit voor ons. Hij bereidt een plaats voor ons i[...]"
Trefwoorden: Hemel


#31: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"In Bethfage (huis der vijgen) werden de discipelen gestuurd om een ezelin te halen met de boodschap dat de Meester het nodig had. Wat heeft God van ons genomen, omdat Hij het nodig had? We kunnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. D[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#32: "God, de Almachtige"

Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014.

"Aan het einde van zijn leven kijkt Jakob terug op zijn leven: de Almachtige heeft hem geZEGENd. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn leven heeft regelmatig geprobeerd God een handje te helpen (door listen). God heeft Zich geopenbaard aan Abraham, Izaak en Jakob als de Almachtige. Jakob dacht alleen te zijn, maar er waren engelen, die opklomme[...]"
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig


#33: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke ZEGENingen


#34: "Israel heeft echt een zegen - plaats"

Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, ZEGEN


#35: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]delijden, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar toch de triompf van Gods genade: zes specifieke ZEGENingen in de toekomst. Genade: het tegenovergestelde van wat we hebben verdiend. Het tweede hoofdstuk vormt een rontgenfoto van Israel. God klaagt Israel aan (Gods heiligheid). Israel wordt gestr[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#36: "Momenten uit het leven van Jozua"

Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013.
Trefwoorden: ZEGEN, Redder, Strijd


#37: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"David riep zichzelf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods ZEGENingen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, ZEGEN


#38: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]trijdbaar, maar ook bewogen met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bewogen met ons. Hij ontfermt Zich over ons. Epafroditus was ook een ZEGEN voor de gemeente. Zijn wij een ZEGEN of een zucht voor de gemeente? Het werk in de gemeente is van Christus alleen. [...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#39: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]n God. Als wij bij de Heere zullen zijn, dan zullen we verbaasd zijn over de Heere en over de hemel: de helft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn geZEGENd om bij de Heere te mogen zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel mensen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jez[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#40: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"God heeft ons geZEGENd met alle ZEGENingen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse ZEGENingen zijn ze niet geinteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goe[...]"
Trefwoorden: Kruis, ZEGEN, Rijkdom


#41: "Kinderzegen in de Gemeente!"

Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012.

"Wat God en zijn beloften betreft, kunnen we ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zullen afhaken. Daarvoor is het echter wel nodig dat we in geloof gebruik zullen maken van alles wat God daartoe heeft gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond


#42: "Vreugde"

Door broeder J. Heijdeman op 6 mei 2012.
Trefwoorden: Vreugde, ZEGEN


#43: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]enslotte bidt de Here Jezus Christus het Hogepriesterlijk gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een ZEGEN en wij ontvangen een ZEGEN omdat anderen God verheerlijken. Wij zijn horizontaal onderweg naar Gethsemane. Hoe diep in ons leven mag er gesnoeid worden? Het is niet makkelijk, maar wij hebben [...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#44: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]en. Sefatja: geoordeeld door Jaweh. De Here Jezus Christus is veroordeeld in onze plaats. Abital: mijn vader is dauw. Dauw betekent vruchtbaarheid, ZEGEN, voorspoed. Wij zijn geZEGENd met alle geestelijke ZEGENingen in Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstgeborene, Hij is d[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#45: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]m van de Herder gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we vertrouwen op Hem! Wij zijn geZEGENd met alle geestelijke ZEGEN in Hem. [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#46: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]r in het leven van Jacob en zijn gezin. Als wij de keuze niet maken om te komen tot de Here Jezus, dan zullen we niet kunnen genieten van geestelijke ZEGENingen. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk voedsel, hemels brood in overvloed geven. God zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel opda[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#47: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]ef van zijn wandel met God: Manasse; God heeft al mijn moeite vergeten en Efraim; God heeft mij vruchtbaar doen worden. Jacob draaide de volgorde van ZEGENingen om: hij zette de vruchtbaarheid in de ellende voorop en daarna het vergeten van al de moeite. Wij worden opgeroepen (Hebreeen 12:2) om ons te richten op de Here Jezus Christus. Hij wilde [...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#48: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]ael en in de tweede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn dood. Hij heeft ons geZEGENd met alle geestelijke ZEGENingen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas 24, Handelingen 1; Hij komt op dezelfde wijze als Hij is opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#49: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]iet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente ZEGENen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een w[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#50: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]eimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke ZEGENingen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze ZEGENingen, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de wereld was geschapen. Wij zijn behouden en daarom[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#51: "Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Jeruzalem


#52: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]nvergelijkbaar. We kunnen Hem alleen bewonderen. De Here Jezus heeft laten zien wie de Vader is. De Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn geZEGENd, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in h[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#53: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...] laten. Pijnlijke gebeurtenissen resoneren een poosje door ons leven, maar uiteindelijk zal het verdwijnen in ons leven. God wil ons en onze omgeving ZEGENen. Wij moeten van tevoren keuzes maken op basis van Gods Woord. Als wij zondigen, dan zondigen we tegen God (bij God is er vergeving). Al onze gedachten moeten wij overgeven aan God. En Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#54: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]n de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de ZEGEN die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen delen[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#55: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]ot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. GeZEGENd zijn de mensen die het geluid van de bazuin kennen (niet alleen horen). Het geluid van de shofar klinkt nu door Zijn Woord tot ons, maar ook tot het volk Israel. [...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#56: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]ng aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke ZEGEN voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterheid van Mara. [...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#57: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aarde ZEGENen. God leerde Abram volkomen op Hem te vertrouwen. Zijn ook wij bereid te gaan waartoe God ons roept? God kan ons pas gebruiken en ZEGENen als wij alles los laten en op Hem vertrouwen. God stuur[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#58: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]ven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij geZEGENd met alle ZEGENingen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein is; dat de gaven van de Hei[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#59: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]ht" Ook dat de kop van de satan is vermorzeld.

Gevolgen van het vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de gevolgen zijn:
ZEGEN ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
Overwinning (1 Kron 5:20)
Redding, soms op een wijze die u niet had voorzien, vul dat niet voor God in (Ps 22:5)
Verkwikking, God weet wat u n[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 59 preken gevonden over: 'Zegen'.