Preken over: "Zegen"

"Jacob bij Bethel"
Door broeder B. Romijn op 26 mei 2024
Trefwoorden: Zegen, Belofte, Droom

"Israel"
Door broeder H. Schouten op 28 april 2024
Trefwoorden: Bekering, Zegeningen, Antichrist

"Onze hulp en verwachting zijn van de Heere"
Door broeder G. Vochteloo op 29 januari 2023
Trefwoorden: Hulp, Votum en groet, Zegen

"De Enige Zegenboom"
Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Staf van Aaron, Kandelaar, Amandelboom

"De HEERE zegent! Wat betekent dat?"
Door broeder J. Nugter op 6 november 2022
Trefwoorden: Priesterlijke Zegen, Vrede, Zegen

"Een voor-inkijk in de hemelse zegen"
Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Hemel, Zegen

"De berg van zegen en de berg van de vervloeking"
Door broeder D. van Wijck op 2 oktober 2022
Trefwoorden: Zegen en vloek, Gehoorzaamheid, Israel

"Gethsemane"
Door broeder N. Groot op 3 april 2022
Trefwoorden: Gethsemane, Zwakte, Zegenvieren

"Mozes zegent de stam van Levi"
Door broeder D. Steenhuis op 29 augustus 2021
Trefwoorden: Levi, Zegen, Gunsteling

"Haggai - Deel 2 - Belofte van de toekomstige zegen"
Door broeder J. Brouwer op 12 januari 2020
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Bloed, Volbracht, Onderwijs

"Hosanna!"
Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019
Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel

"Hosanna! GeZegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van IsraA<<l![...]"

"Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen..."
Door broeder J. de Jongh op 2 december 2018
Trefwoorden: Zegen, Hulp, Eben-Haezer

"Zefanja - Door oordeel naar zegen"
Door broeder J. Brouwer op 13 mei 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Oordeel, Zegen

"Gods garantie is de Here Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser

"In het verleden behaald resultaat...."
Door broeder D. Steenhuis op 9 april 2018
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Tempel, Afgoderij, Hogepriester

"En als helpers falen?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Simson, Wedergeboorte, Toewijding

"Is er een helper als het fout gaat?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Jefta, Spijsoffer

"Van welke kant komt het gevaar?"
Door broeder D. Steenhuis op 8 januari 2018
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Gideon, Midjan, Wijsheid

"De methodes die dieven gebruiken"
Door broeder D. Steenhuis op 4 december 2017
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Tabor, Deborah, Vreemdelingschap

"Is er gevaar van dieven te duchten?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2017
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Ehud, Moab, Nederig

"Hoe beheren wij die zegen?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2017
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Besnijdenis, Afscheiding, Gilgal

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de Zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naam noemt, dan verandert alles (Ik be[...]"

"Welke zegen, waaruit bestaat die, en voor wie?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 september 2017
Uit de serie: "GeZegend met alle geestelijke Zegen".
Trefwoorden: Zegen

"Een stukje hemel op aarde"
Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017
Trefwoorden: Liefde, Hemel, Zegen

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...] we dat God ons bekwaam heeft gemaakt. Wij zijn geZegend in Christus met alle geestelijke Zegeningen. [...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]en met anderen. Anderen kunnen ons inziens meer geZegend worden door de Here Jezus Christus; wij ervaren soms meer lijden in ons leven dan anderen. [...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...] met Christus. God wil dat wij vrucht dragen. God Zegent altijd Zijn Woord; wij hebben alleen deel aan die Zegeningen als wij in Hem blijven. We hoeve[...]"

"Abrams roeping"
Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht

"[...]Abram:<br/> 1. Land<br/> 2. Groot volk<br/> 3. Zegen<br/> 4. Grote naam<br/> 5. Tot Zegen gesteld<br/> 6. Wie Abram Zegent wordt geZegend; wie v[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]nd vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de Zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboo[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"Micha - Deel 2 - De latere zegen beloofd"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Micha, Hoop, Zegen

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen geZegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetr[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]d is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de geZegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan e[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel geZegend zullen worden. Mordechai en Esther leefden in een moeilijk tijd. Esther kon kiezen om de ande[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...] verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke Zegeningen van de verbonden. De Israelieten hebben niet automatisch toegang tot Gods Zegeningen. Nie[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]n met de allernieuwste auto etc.?) Israel zal ten Zegen zijn zoals God het bedoeld had.<br/><br/> Wij zullen dubbel vruchtbaar zijn als we alles aan [...]"

"Hart voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 27 juli 2014
Trefwoorden: Israel, Gebed, Zegen

"De priesterlijke zegen"
Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014
Trefwoorden: Zegen, Genade, Vrede

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse Zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here Jezus Christus ons deelgenoot te m[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"[...]ob terug op zijn leven: de Almachtige heeft hem geZegend. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn leven heeft regelmatig geprobeerd God een handje [...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke Zegeningen

"Israel heeft echt een zegen - plaats"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Israel, Zegen

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]r toch de triompf van Gods genade: zes specifieke Zegeningen in de toekomst. Genade: het tegenovergestelde van wat we hebben verdiend. Het tweede hoo[...]"

"Momenten uit het leven van Jozua"
Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013
Trefwoorden: Zegen, Redder, Strijd

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]elf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods Zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde Da[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...] ontfermt Zich over ons. Epafroditus was ook een Zegen voor de gemeente. Zijn wij een Zegen of een zucht voor de gemeente? Het werk in de gemeente is[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]l: de helft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn geZegend om bij de Heere te mogen zijn. De koningin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Sa[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"God heeft ons geZegend met alle Zegeningen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse Zegeningen zijn ze niet geinteresse[...]"

"Vreugde"
Door broeder J. Heijdeman op 6 mei 2012
Trefwoorden: Vreugde, Zegen

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...] zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een Zegen en wij ontvangen een Zegen omdat anderen God verheerlijken. Wij zijn horizontaal onderweg na[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]mijn vader is dauw. Dauw betekent vruchtbaarheid, Zegen, voorspoed. Wij zijn geZegend met alle geestelijke Zegeningen in Christus. Jithream: voornaa[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...] naar Hem. Laten we vertrouwen op Hem! Wij zijn geZegend met alle geestelijke Zegen in Hem. [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]an zullen we niet kunnen genieten van geestelijke Zegeningen. We moeten bereid zijn om onze 'Benjamins' los te laten. De Here Jezus wil ons geestelijk[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]htbaar doen worden. Jacob draaide de volgorde van Zegeningen om: hij zette de vruchtbaarheid in de ellende voorop en daarna het vergeten van al de moe[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]wam leven brengen door Zijn dood. Hij heeft ons geZegend met alle geestelijke Zegeningen. We moeten ons richten op de komst van de Here Jezus. Lukas[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente Zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat [...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]ing ontvangen met Christus hebben wij geestelijke Zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze Zegeningen, maar wij mogen geloven dat we ze ontv[...]"

"Gods zegenstroom vanuit Jeruzalem"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Jeruzalem

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]e Vader is vol van genade en waarheid. Wij zijn geZegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wi[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]wijnen in ons leven. God wil ons en onze omgeving Zegenen. Wij moeten van tevoren keuzes maken op basis van Gods Woord. Als wij zondigen, dan zondigen[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de Zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeve[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...] Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. GeZegend zijn de mensen die het geluid van de bazuin kennen (niet alleen horen). Het geluid van de sho[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...] onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke Zegen voor het woestijnleven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in pl[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]. Door Abram wilde God alle families van de aarde Zegenen. God leerde Abram volkomen op Hem te vertrouwen. Zijn ook wij bereid te gaan waartoe God ons[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]heid. Naar de geest zijn wij levend en zijn wij geZegend met alle Zegeningen. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het lichaam als de Here Jezus [...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]t op niet de basis, maar de gevolgen zijn:<br/> Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)<br/> Overwinning (1 Kron 5:20)<br/> Redding, soms op een wi[...]"