#1: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...] oude mens. De Here Jezus Christus hanteert zelf een scherp zwaard (het Woord van God). Het zwaard was omgord aan zijn lendenen: wat uit de mens, het ZAAD voorkomt. Het Woord van God is het ZAAD der wedergeboorte.[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#2: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...] de wet (Mozes moest eerst sterven) kon Israel het beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet was er totdat het ZAAD (dat is Christus) gekomen was. Daarna mocht Jozua (zijn naam betekent 'Hij is redding') het volk Israel leiden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregi[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#3: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk ZAAD. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We mogen Zijn geur verspreiden, maar alles wat niet deugt moet uit ons leven verwijderd worden. Het gaat alleen om Gods eer, en nie[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#4: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]e bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het ZAAD komt weer een hele boom. Het ZAAD verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het ZAAD, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door genade worden we gereke[...]"
Trefwoorden: ZAAD, Vrucht dragen, Natuur


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Zaad'.