#1: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]in beschreven staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen WONDEREN deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door zonder dat zij Hem konden tegenhouden. De boodschap van de Here Je[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#2: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]e plaats. We mogen naar Israel kijken om te weten hoe het leven met Christus niet is. Zij hebben nog steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle WONDEREN geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te luisteren naar Hem. Laten we[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#3: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"Johannes beschrijft zeven WONDEREN. Achter elk wonder, elk verhaal zit het echte verhaal. De Here Jezus overtrad heel bewust een aantal regels van de Joodse leiders om duidelijk te maken dat het niet gaat om de regels, maar om een persoonlijke relatie met God. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een relatie [...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#4: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]s is op aarde gekomen om Zijn Vader bekend te maken. We geloven in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God beWONDEREN ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We kunnen Hem al[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#5: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...]n naar het beeld van Adam geschapen. God wil het beeld van Zichzelf in ons herstellen. Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met tekenen en WONDEREN. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en de duivel beslist niet. God wil ons Zijn Geest geven en ons denken vernieuwen door Zijn Geest en [...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#6: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]oof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een positief antwoord. God is een God van WONDEREN, maar wij moeten keuzes maken op basis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf ook in het lijden. God openbaart onze oorsprong en ons doel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der kennis [...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#7: "De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"

Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote verdrukking, Tekenen, WONDEREN


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Wonderen'.