Preken over: "Wonderen"

"Geloven in de God van wonderen"
Door broeder P. van der Lugt op 31 maart 2024
Trefwoorden: Opstanding, Wonder, Schepping

"De wonderen van God"
Door broeder P. van der Lugt op 22 mei 2022
Trefwoorden: Slang, Staf, Mozes

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...] was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen Wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenige[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]og steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle Wonderen geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaa[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"Johannes beschrijft zeven Wonderen. Achter elk wonder, elk verhaal zit het echte verhaal. De Here Jezus overtrad heel bewust een aantal regels van de [...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]ige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God beWonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom ka[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]el zal gebruik maken van een beeld met tekenen en Wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]bed met een positief antwoord. God is een God van Wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf ook in het li[...]"

"De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"
Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote verdrukking, Tekenen, Wonderen