Preken over: "Wonder"

"Geloven in de God van wonderen"
Door broeder P. van der Lugt op 31 maart 2024
Trefwoorden: Opstanding, Wonder, Schepping

"In Christus ben je rijk"
Door broeder J. Schep op 17 december 2023
Trefwoorden: Wonderlijk, Raadsman, Vredevorst

"Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?"
Door broeder D. Steenhuis op 31 juli 2022
Trefwoorden: Offer, Bedekking

"De wonderen van God"
Door broeder P. van der Lugt op 22 mei 2022
Trefwoorden: Slang, Staf, Mozes

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...] was. Dat was de uitleg waarom de Here Jezus geen Wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenige[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...] met ongeloof. Ongeloof heeft niet genoeg aan een Wonder. Het verwerpt feiten. Ongeloof is zelfgericht. Geloof heeft geen Wonder nodig, erkent de feit[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]chepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer Wonderbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het oude testament terug in het boek Openbaring. [...]"

"De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"
Door broeder B. van den Bosch op 31 maart 2013
Trefwoorden: Opstanding van Christus, Pasen, Dienen

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]gen naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het Wonder is dat God ons gered heeft in Zijn Zoon. De Here Jezus Christus heeft door zijn lijden de weg[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]jn bloed, Zijn leven te geven voor ons. Een groot Wonder![...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]n zijn leven lijken weg te zijn. De Heere is onze Wonderbare Raadsman. Wij zien op de zichtbare omstandigheden. We worden kleingelovig. Als de grondsl[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]og steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle Wonderen geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaa[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, Wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden en sterven. Hij zou als Graankorrel sterven. Hi[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"Johannes beschrijft zeven Wonderen. Achter elk Wonder, elk verhaal zit het echte verhaal. De Here Jezus overtrad heel bewust een aantal regels van de [...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]ote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een Wonderbaar plan met Israel. De profetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De positie van Isra[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]bestaan en de toekomst van het volk Israel is een Wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de [...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]uot;Genade" valt vertelt Jack dat hij dat zo Wonderlijk vindt dat hij het onbegrijpelijk vindt. Voor hem is Jezus, Here Jezus, Hij is zijn Heer e[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]werd geboren toen Sarai al 90 jaar oud was. In verWondering voor wat God ging doen, heeft Abraham gelachen, maar Sarai heeft gelachen in ongeloof, wan[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]ige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God beWonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de wereld met God verzoend, daarom ka[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]el zal gebruik maken van een beeld met tekenen en Wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]bed met een positief antwoord. God is een God van Wonderen, maar wij moeten keuzes maken op basis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf ook in het li[...]"

"De Grote verdrukking, tekenen en wonderen"
Door broeder D. Steenhuis op 8 maart 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Grote verdrukking, Tekenen, Wonderen