Preken over: "Woestijn"

"Mozes staat op voor zijn volk"
Door broeder C. Stier op 9 juni 2024
Trefwoorden: Mozes, Egypte, Woestijn

"Wie volgt op als leiding in de Gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2023
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Luisteren, Verlangen, Verspieder

"Bileam in 4 profetieen"
Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2023
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Bileam, Profetie

"De Koperen slang"
Door broeder D. Steenhuis op 6 maart 2023
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Koperen slang, Woestijn

"Leiding-gevenden sterven ook"
Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2023
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Aaron, Staf van Aaron, Edon

"Een heel bijzonder offer"
Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2023
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Offer, Buiten de legerplaats

"De Enige Zegenboom"
Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2022
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Staf van Aaron, Kandelaar, Amandelboom

"De kwastjes-dragers"
Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2022
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Teken, Geboden, Blauw purper

"Een voor-inkijk in de hemelse zegen"
Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2022
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Hemel, Zegen

"Speciale toewijding vandaag de dag"
Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2022
Uit de serie: "Christenen in de Woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Toewijding, Kracht, Vreugde

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]an Jozef, de redder van het volk, als zij door de Woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus C[...]"

"Jezus Christus; de geestelijke rots"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]et vergeten dat Hij ons ziet. God zag Mozes in de Woestijn. God zag Israel werken als slaven. God zag Hagar in de Woestijn. God zag Elia onder de brem[...]"

"De verzoeking in de woestijn"
Door broeder D. van Wijck op 4 oktober 2015
Trefwoorden: Verzoeking, Het Woord, Verleidingen

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]p wijst naar het volk Israel na de uittocht in de Woestijn. Israel moest leren om van het brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar za[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...] doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de Woestijn. Hij bereid ons ook voor, omdat Christus meer (zichtbaar) wordt in ons en wij minder worden[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]ood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de Woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de duivel, de [...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...]duivel heeft geprobeerd om Hem te verleiden in de Woestijn om zo de troon in handen te krijgen. Maar bij de hemelvaart heeft Christus de troon bestege[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...]rgeborenen gingen ze met Hem op weg.... . door de Woestijn van het leven. Maar nu samen met Hem die Israel en ons een nieuw leven heeft gegeven. Ieder[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]srael moest leren te vertrouwen op God door in de Woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...] Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de Woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een [...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]itie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een Woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzich[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]helfzee moesten de Israelieten drie dagen door de Woestijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het water bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bi[...]"