#1: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]elboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de WOESTIJN reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here Jezus Christus zelf. Als Hij Zijn naa[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#2: "Jezus Christus; de geestelijke rots"

Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016.
Trefwoorden: Water, WOESTIJN, Rots


#3: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]us in ons. Hij heeft de heerschappij in ons leven. Als ons leven niet over rozen gaat, moeten we niet vergeten dat Hij ons ziet. God zag Mozes in de WOESTIJN. God zag Israel werken als slaven. God zag Hagar in de WOESTIJN. God zag Elia onder de bremstuik, bang voor koning Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#4: "De verzoeking in de woestijn"

Door broeder D. van Wijck op 4 oktober 2015.
Trefwoorden: Verzoeking, Het Woord, Verleidingen


#5: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...] Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de uittocht in de WOESTIJN. Israel moest leren om van het brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de periode van ballings[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#6: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] is Opgang uit de hoogte en Hij is mens op deze aarde geworden. God heeft Mozes, David, Johannes de doper en de Here Jezus Christus voorbereid in de WOESTIJN. Hij bereid ons ook voor, omdat Christus meer (zichtbaar) wordt in ons en wij minder worden. [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#7: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]ein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de WOESTIJN, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de duivel, de zonde en de dood, maar we mogen weten dat de Here Jezus Christus de overwinning volledig en definiti[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#8: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...]n hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem te verleiden in de WOESTIJN om zo de troon in handen te krijgen. Maar bij de hemelvaart heeft Christus de troon bestegen. En wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#9: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]n van de Heere over hadden gegeven, sloot Hij de deur achter hen voor de vijand. Als bevrijden, wedergeborenen gingen ze met Hem op weg.... . door de WOESTIJN van het leven. Maar nu samen met Hem die Israel en ons een nieuw leven heeft gegeven. Ieder moet Hem wel aanvaarden als Heere in je leven. Israel is helaas nog niet zover, maar gelovige die z[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#10: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te vertrouwen op God door in de WOESTIJN op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijvoorbeeld een bittere ervaring v[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#11: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]n geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de WOESTIJN. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar een Naam waardoor wij behouden kunnen worden; d[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#12: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...] God (Christus is het vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een WOESTIJN. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Geest zal ons leiden en inzicht geven. Het manna was wit, een beeld van reinheid. Het Woord van God reinigt ons elke dag. De Israe[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#13: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"Na de vreugde bij de Schelfzee moesten de Israelieten drie dagen door de WOESTIJN reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het water bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bij Elim waar voldoende water was. De Israelieten waren bevrijd van de uiterlijke slavernij, maar in de Israelieten zat nog steeds een verdrukker. Hun reactie op tegenslagen was n[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, WOESTIJN


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Woestijn'.