Preken over: "Wijzen"

"Wijzen uit het Oosten"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2023
Trefwoorden: Wijzen, Ster, Jeruzalem

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...]oor God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderWijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God t[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...] mensen met een hart van goud. Ons hart kan God afWijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons gev[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...] de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden Wijzen ook op de Here Jezus Christus. Pinksteren is een oogstfeest. Op de pinksterdag was er sprake [...]"

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]echtigheid. Op de pilaren lag een lelie. Lelies Wijzen op Christus als Koning. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die Wijzen naar de Here Jezus [...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]ninkrijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting Wijzen allen op Christus. Hij is de waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is [...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]tc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verWijzen naar God, maar hun namen werden vervangen door namen die verWijzen naar de afgoden van Babel.[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...] vullen met Zijn vreugde. Hij kan ons voortdurend Wijzen op Zijn genade en liefde.[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]esten houden en bij elk feest hoorden offers, die Wijzen naar het offer: de Here Jezus. Door Zijn offer kunnen wij feestvieren. Sefatja: geoordeeld [...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]en. Door Gods Geest wil God ons toerusten en onderWijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het begin (en niet alleen zoals Hij [...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]weg van Jozef en zijn gezin en de weg van de drie Wijzen ( Jesaja 60:3,6). De drie Wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek na[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]ger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de Wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen d[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]itgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderWijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen [...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]j. De tekenen van het handelen van God met Israel Wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade.[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]idatie kenmerken hun leven. Deze eigenschappen verWijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Isra[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...] zelf niet meer te strijden. De Here wil ons onderWijzen. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze wereld, maar God wil ons onderWijzen uit Zijn[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]nt rijkelijk in ons om in wijsheid elkaar te onderWijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de naam van Christus. [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"De tekenen van de tijd Wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]ogen God bidden om die dingen in ons leven aan te Wijzen. Als we vervuld zijn met Gods Geest dan maken we God groot en dan zijn we elkaar onderdanig. [...]"