#1: "Van welke kant komt het gevaar?"

Door broeder D. Steenhuis op 8 januari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Gideon, Midjan, WIJSHEID


#2: "Wat is de uitstraling v.d. gemeente nu en straks?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2016.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Avondmaal, WIJSHEID


#3: "Het geheimenis van Christus"

Door broeder B. van der Bosch op 2 oktober 2016.
Trefwoorden: WIJSHEID, Geheimenis, Liefde


#4: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]sen over de vrouw. De gezagsverhouding binnen het huwelijk weerspiegelt de relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn WIJSHEID bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn vleugels brengen. Maar Israel heeft niet gewild. Als de vrouw zich niet wil [...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#5: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"We hebben de Geest van WIJSHEID nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft k[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#6: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"[...]trikvragen. Zij wilden Hem aanklagen. De Here Jezus Christus was erg duidelijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met WIJSHEID: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de mens is geschapen naar het beeld van God. De mens heeft de fysieke en mentale kenmerken van God. Het beeld in de mens is misv[...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#7: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]ng. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van WIJSHEID, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun namen werden vervangen door namen die verwijzen naar de afgoden van Babel. Daniel wist wie[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#8: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]e vorst van deze wereld. Wij hebben een Verlosser nodig. De naam Ehud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar WIJSHEID) en een Benjaminiet (zoon van mijn rechterhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een spiegel. H[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#9: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]righeid en wilde zelf onderwezen worden. Zij kwam met raadsels, levenslessen om hem op de proef te stellen. Zij was diep onder de indruk van Salomo's WIJSHEID, van zijn rijkdom en van zijn dienst aan God. Als wij bij de Heere zullen zijn, dan zullen we verbaasd zijn over de Heere en over de hemel: de helft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn geze[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#10: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]rschillende voorbeelden van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed:
De liefde van God wil het beste voor u.
De WIJSHEID van God weet wat het beste voor u is.
De kracht van God kan het gebed verhoren.
God ontfermt Zich over de weduwen. Weduwen waren vaak arm, stonden minder in hun rechten. Wij he[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#11: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons leven beschikbaar te stellen voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende kracht en WIJSHEID maken het moeilijk om bruikbaar te zijn voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#12: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]wen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is WIJSHEID die van boven komt. Die WIJSHEID is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vol van ontferming, vol van goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd: dat is Jezus Christus. In[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#13: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...] olie werd aangevuld door twee olijfbomen zonder dat er mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen WIJSHEID, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn compleet afhankelijk van God: lichamelijk, maar ook geestelijk. Er zijn bergen (moeilijkheden, tegen[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#14: "Wie heeft de wijsheid in pacht?"

Door broeder D. Steenhuis op 14 maart 2011.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: WIJSHEID


#15: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]n de wet. Na de komst van Here Jezus wordt de mens gered door het geloof. Het doel van het nieuwe verbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige WIJSHEID van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de oude mens afleggen, verjongd worden door de geest van ons denken. Als de gemeente is opgenomen en de[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#16: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]angen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op WIJSHEID van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort om de WIJSHEID van God te beschrijven. God had een belofte gedaan aan Israel. Hij he[...]"
Trefwoorden: WIJSHEID, Subcultuur, Verstand


#17: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]in ons leven. De vrede stopt conflicten in ons leven. Ook mogen we ons bekleden met het Woord van God. Het Woord van God woont rijkelijk in ons om in WIJSHEID elkaar te onderwijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de naam van Christus. [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Wijsheid'.