Preken over: "Wijsheid"

"Het geheimenis van God"
Door broeder B. van den Bosch op 20 augustus 2023
Trefwoorden: Schat, Wijsheid, Geheimenis

"Wijsheid in het Woord van de Levende God"
Door broeder P. van der Lugt op 12 maart 2023
Trefwoorden: Tempel, Wijsheid, Woord van God

"Wijsheid"
Door broeder G. Vochteloo op 21 november 2021
Trefwoorden: Wijsheid, Welgelukzalig, Vrede

"De Vader en de Zoon"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2020
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Wijsheid, Eniggeborene, Zoon van God

"De opgroeiende Jezus"
Door broeder A. van den Berk op 1 maart 2020
Trefwoorden: Jeugd, Wijsheid, Bar mitswa

"Van welke kant komt het gevaar?"
Door broeder D. Steenhuis op 8 januari 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Gideon, Midjan, Wijsheid

"Wat is de uitstraling v.d. gemeente nu en straks?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2016
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Gemeente, Avondmaal, Wijsheid

"Het geheimenis van Christus"
Door broeder B. van den Bosch op 2 oktober 2016
Trefwoorden: Wijsheid, Geheimenis, Liefde

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]zus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn Wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag,[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"We hebben de Geest van Wijsheid nodig om God te kennen en onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De [...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]ers. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met Wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de mens is geschapen naar he[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van Wijsheid, van afgoden en geesten etc. De namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God,[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar Wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn rechterhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Ee[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]tellen. Zij was diep onder de indruk van Salomo's Wijsheid, van zijn rijkdom en van zijn dienst aan God. Als wij bij de Heere zullen zijn, dan zulle[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]e liefde van God wil het beste voor u. <br/> De Wijsheid van God weet wat het beste voor u is. <br/> De kracht van God kan het gebed verhoren. <br[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]Niet onze zwakheden maar onze vermeende kracht en Wijsheid maken het moeilijk om bruikbaar te zijn voor Hem. [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is Wijsheid die van boven komt. Die Wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontfer[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]re kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen Wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de Heilige Geest. Wij zijn [...]"

"Wie heeft de wijsheid in pacht?"
Door broeder D. Steenhuis op 14 maart 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Wijsheid

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]rbond is dat de Jood en de heiden de veelkleurige Wijsheid van Christus laten zien aan de overheden in de hemelse gewesten. Dit begint in je hart: de [...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...] een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op Wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden [...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]d. Het Woord van God woont rijkelijk in ons om in Wijsheid elkaar te onderwijzen. Tenslotte mogen wij ons bekleden met de naam van Christus. [...]"