Preken over: "Wijn"

"Jezus is Overwinnaar"
Door broeder G. van Wijngaarden op 25 juni 2023
Trefwoorden: Verzoeking, Aanbidding, Overwinnaar

"Voor zijn volk een wijngaard bereid"
Door broeder G. Vochteloo op 1 mei 2022
Trefwoorden: Israel, Vergelijken, Wijnstok

"De ware wijnstok en de ranken"
Door broeder C. Stier op 9 januari 2022
Trefwoorden: Wijnstok, Ranken, Vrucht

"De Bron van vreugde openbaart zich"
Door broeder D. Steenhuis op 4 oktober 2021
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Vreugde, Wijn, Reiniging

"Het beste voor het laatst bewaard"
Door broeder D. Steenhuis op 28 april 2019
Trefwoorden: Bruid, Wijn, Brandoffer

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]ankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen Wijn te drinken en in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsherder en hij diende de God van[...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]n ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware Wijnstok; wij zijn de ranken. Als wij in Hem blijven, dragen wij veel vrucht. "Spreek Here, want uw [...]"

"Overgave"
Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017
Trefwoorden: Toewijding, Overgave, Verlangend

"Licht"
Door broeder A. van Wijngaarden op 25 december 2013
Trefwoorden: Kerst, Licht, Duisternis

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...] gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en Wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]en graag dat alle moeilijkheden uit ons leven verdWijnen, maar de Here Jezus Christus heeft Zelf gezegd dat wij geen gemakkelijk leven zouden hebben. [...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]d van de Filistijnen. Ook de Here Jezus moest verdWijnen uit het land der Geresenen. Isaac was bij de put LachaiRoi: de levende die mij ziet. God zi[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]sje door ons leven, maar uiteindelijk zal het verdWijnen in ons leven. God wil ons en onze omgeving zegenen. Wij moeten van tevoren keuzes maken op ba[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]ij zijn daarom bereid om steeds meer water bij de Wijn te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen horen we de voetstappen[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave