#1: "Het beste voor het laatst bewaard"

Door broeder D. Steenhuis op 28 april 2019.
Trefwoorden: Bruid, WIJN, Brandoffer


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]n Achab. Achab had de afgodendienst in Isra?l aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. Jonadab had zich voorgenomen om geen WIJN te drinken en in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsherder en hij diende de God van Isra?l. Wij leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.)[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"[...]en? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de ware WIJNstok; wij zijn de ranken. Als wij in Hem blijven, dragen wij veel vrucht. "Spreek Here, want uw dienstknecht hoort." Wij zijn gericht op resultaat boeken. We leven wel met Christus, maar niet in C[...]"
Trefwoorden: WIJNgaard, Israƫl, Vrucht


#4: "Overgave"

Door broeder G. van WIJNgaarden op 23 april 2017.
Trefwoorden: Toewijding, Overgave, Verlangend


#5: "Licht"

Door broeder A. van WIJNgaarden op 25 december 2013.
Trefwoorden: Kerst, Licht, Duisternis


#6: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...] doop van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geliefde Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en WIJN) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondoffer voor ons.[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#7: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]hijnen tegen te werken. Het doel van God is om ons te vormen naar het beeld van Christus. Wij willen graag dat alle moeilijkheden uit ons leven verdWIJNen, maar de Here Jezus Christus heeft Zelf gezegd dat wij geen gemakkelijk leven zouden hebben. God gebruikt gebeurtenissen om ons te leren. Jacobus schreef dat we het voor enkel vreugde moeten ho[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#8: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]blemen in gebed tot God. We mogen voor elkaar, voor onze vrouw bidden. Isaac moest weg uit het land van de Filistijnen. Ook de Here Jezus moest verdWIJNen uit het land der Geresenen. Isaac was bij de put LachaiRo?: de levende die mij ziet. God ziet naar ons om. Hij is de levende God. Isaac had een put met levend water! Water in is het Hebreeuws[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#9: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]heeft gekozen om zijn broers te vergeven en los te laten. Pijnlijke gebeurtenissen resoneren een poosje door ons leven, maar uiteindelijk zal het verdWIJNen in ons leven. God wil ons en onze omgeving zegenen. Wij moeten van tevoren keuzes maken op basis van Gods Woord. Als wij zondigen, dan zondigen we tegen God (bij God is er vergeving). Al onze g[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#10: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]is maar ??n weg, het smalle pad van Christus. Een leven met Hem betekent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer water bij de WIJN te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zon[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#11: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van WIJNgaarden op 9 mei 2010.

"De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder dan moeite in het leven. Een last is niet zelf te dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmere[...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Wijn'.