Preken over: "Wereld"

"Ovedreind blijven in een wereld van verval"
Door broeder H. Huijzer op 16 juni 2024
Trefwoorden: Verval, Wereld, Waarheid

"Genade van God"
Door broeder J. Nugter op 28 januari 2024
Trefwoorden: Genade, Genade van God, Wereldse begeerte

"Het Woord van de Heere in een vergankelijke wereld"
Door broeder J. Nugter op 31 december 2023
Trefwoorden: Oud en nieuw, Vergankelijkheid, Woord van God

"Wie volgt op als leiding in de Gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Luisteren, Verlangen, Verspieder

"Bileam in 4 profetieen"
Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Bileam, Profetie

"De Koperen slang"
Door broeder D. Steenhuis op 6 maart 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Koperen slang, Woestijn

"Leiding-gevenden sterven ook"
Door broeder D. Steenhuis op 6 februari 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Aaron, Staf van Aaron, Edon

"Een heel bijzonder offer"
Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Offer, Buiten de legerplaats

"De Enige Zegenboom"
Door broeder D. Steenhuis op 5 december 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Staf van Aaron, Kandelaar, Amandelboom

"De kwastjes-dragers"
Door broeder D. Steenhuis op 7 november 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Teken, Geboden, Blauw purper

"Een voor-inkijk in de hemelse zegen"
Door broeder D. Steenhuis op 3 oktober 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Hemel, Zegen

"Speciale toewijding vandaag de dag"
Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze Wereld".
Trefwoorden: Toewijding, Kracht, Vreugde

"De gedaante van deze wereld gaat voorbij"
Door broeder H. Frinsel op 12 september 2021
Trefwoorden: Wereld, Verdrukking

"Zicht op de Heere Jezus"
Door broeder T. van Ommen op 4 juli 2021
Trefwoorden: Erfgenaam, Licht der Wereld, Genadetijd

"De Heere Jezus: de Redder van de wereld"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Redder, Wereld

"Christus als Rechter van de wereld"
Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Rechter, Recht, Bazuin

"De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"
Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de Wereld, Lijdensweg

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018
Uit de serie: "Het Wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"
Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018
Uit de serie: "Het Wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel

"Zie het Lam van God"
Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen Wereld, Levend water

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"
Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018
Uit de serie: "Het Wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Aanbidding, Beeld, Religie

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten

"[...]eten uit Egypte waren geroepen. Wij zijn uit deze Wereld geroepen. Hoe leven wij nu? Waar gaat onze tijd en geld naar toe? God zal ons nooit verlaten[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]hristus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze Wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens [...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]in tot aan het einde. Voor de grondlegging van de Wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...] wij als priesters voor de rechtvaardigen in deze Wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abr[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...] een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar deze Wereld (climax), maar de mensen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepste[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]en Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze Wereld gekomen, in Bethlehem. Hij is onze Getuige. De Here Jezus Christus is de Eerstgeborene. De ee[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]j diende de God van Israel. Wij leven ook in een Wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distan[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]ld en onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld van een Wereld die leeft zonder God. In een Wereld die leeft zonder God zij wij veilig onder vleugels van Ch[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]zichtbaar; we mogen Hem vertegenwoordigen in deze Wereld. [...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]at is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare Wereld van God. Geloven is vertrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Je[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]en vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet Wereldvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het w[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...] gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de Wereld geschapen en heeft natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken o[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]oon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze Wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In [...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...] van haar man, dan is dat geen getuigenis naar de Wereld toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) liefde de ander (levens)warmte te geven. God[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]d, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de Wereld. De Wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was Go[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]id van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de Wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geofferd. Hij [...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"De Wereld verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De Wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]ereid voor de antichrist, die in eerste instantie Wereldvrede zal bewerkstellen. Die Wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we [...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]en. Paulus wist dat God nog een taak had op deze Wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwach[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze Wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.[...]"

"Psalm 49"
Door broeder B. van den Bosch op 30 augustus 2015
Trefwoorden: Leven voor God, Doop, Wereld

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]en ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De Wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) Wereld gaa[...]"

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]t laten zien toen Hij ons geroepen heeft uit deze Wereld. God geeft ons kracht in de Here Jezus Christus. We kunnen tot God komen door de Here Jezus C[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]ij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze Wereld! De Wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen [...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"Deze Wereld lijkt de ernst van de situatie niet serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zola[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]et uitleven van het evangelie (licht zijn in deze Wereld). Wij zijn het licht van de Wereld. Wij en ook de Wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is [...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]en wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de Wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. [...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]at is ons diepste verlangen? Ik ben het Licht der Wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst [...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...] Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De Wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De Wereld wil Zijn liefde niet. De He[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"De tijdsgeest drijft de Wereld mee in een stroom van de algemene opinie. De tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Do[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]beeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de Wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...] Israel in de periode waarin ze onzichtbaar in de Wereld proberen te zijn. Israel moe st leren om niet te vertrouwen op hun eigen inzicht. God zal he[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]Iedereen heeft zijn eigen zorgen in deze gevallen Wereld. Te midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We moge[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...] vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De Wereld is gevallen; daarom is de Wereld vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een leven zonder moe[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]ok Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de Wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de le[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]?). God kende ons al voor de schepping van deze Wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een relatie met ons.[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]ang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de Wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...] God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze Wereld. God heeft Zich verbonden met het volk Israel. Hij heeft verbonden gesloten met Israel. Aan [...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...] bij ons medelijden met de medemens. God heeft de Wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]rlossen. Eglon is het type van de vorst van deze Wereld. Israel heeft Eglon 18 jaar gediend. Als wij zondigen, komen we in de macht van de vorst van [...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...] is de begeerte van de mens. Begeerte verwoest de Wereld. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het leven. Hij moest m[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...] dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de Wereld. Het gaat de Here Jezus Christus om ons hart en niet om onze woorden, daden of gaven/talent[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]f in de gekruisigde Christus. Het denken van deze Wereld en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we w[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]de Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de Wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en[...]"

"Met hoofd en hart trouw blijven aan God"
Door broeder C. Stier op 11 november 2012
Trefwoorden: Trouw, Liefde, Wereldgezindheid

"Trouw blijven aan God in Babylon"
Door broeder P. van der Lugt op 4 november 2012
Trefwoorden: Wereldgezindheid, Babylon, Trouw

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"
Door broeder G. de Koning op 21 september 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus, Wereldgezindheid

"Het wereldwijde Woord van de Heer"
Door broeder N. van de Berg op 15 juli 2012
Trefwoorden: Blijdschap, Woord van God

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]t Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de Wereld op tegen God. De Wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods Woord. De Wereld wil zelf bepalen [...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...] Wij worden snel afgeleid en nemen de last van de Wereld op ons, maar we moeten alle last afleggen en ons richten op de Here Jezus Christus. Hij is on[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]an de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de Wereld is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en on[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]jden met de woorden: "houdt goede moed: Ik heb de Wereld overwonnen". Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het Hogepriesterlijk gebed. De Here Jezu[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]achting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de Wereld in ons hart leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude mens n[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]ngen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de Wereld was geschapen. Wij zijn behouden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem ges[...]"

"Leven in twee werelden"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, Bekering

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]aren flets, teder. Zij keek met een zacht blik de Wereld in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aa[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]uur en rein bewaren om staande te blijven in deze Wereld. Is ons geloof zuiver? Of is ons geloof oppervlakkig? De invloed van de Wereld komt steeds me[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]m hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de Wereld. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard wo[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]ijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de Wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit [...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de Wereld met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is Hij ook God. God is[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]ebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de Wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]n. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze Wereld, maar God wil ons onderwijzen uit Zijn Woord. Het leven van Israel in Kanaan is een (voor)bee[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]r voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze Wereld naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, ma[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...] mogen we tot God komen. We leven in een verloren Wereld. Jezus Christus was met ontferming bewogen over de verloren Wereld. Als wij een druppel van C[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"Er is een strijd om de macht in deze Wereld en in onze persoonlijke levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de He[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]alm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de Wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]ouwen in God staat haaks op het vertrouwen van de Wereld. Daar wordt het vertrouwen opgezegd. <br/> Waarom is de Heere God zo betrouwbaar? Omdat Hij [...]"