#1: "Christus als Rechter van de wereld"

Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Rechter, Recht, Bazuin


#2: "De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"

Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018.
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de WERELD, Lijdensweg


#3: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018.
Uit de serie: "Het WERELDgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding


#4: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018.
Uit de serie: "Het WERELDgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel


#5: "Zie het Lam van God"

Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018.
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen WERELD, Levend water


#6: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"

Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018.
Uit de serie: "Het WERELDgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Aanbidding, Beeld, Religie


#7: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 1"

Door broeder B. van Twillert op 17 januari 2018.
Uit de serie: "Het WERELDgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden:


#8: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]iet. De Israelieten bleven de afgoden dienen. De boodschap van de Engel des Heere was dat de Israelieten uit Egypte waren geroepen. Wij zijn uit deze WERELD geroepen. Hoe leven wij nu? Waar gaat onze tijd en geld naar toe? God zal ons nooit verlaten. Hij blijft trouw. Wij komen naar de dienst en wij genieten van de dienst en wij genieten van de d[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#9: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze WERELD tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij het lev[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#10: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de WERELD wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#11: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]d, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de rechtvaardigen in deze WERELD? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik', terwijl het heel donker was in zijn leven. God vroeg hem zijn [...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#12: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...] te wijden. In Genesis komen gehoorzaamheid, geloof en toewijding samen tot een climax, maar ook tot een anticlimax. Ook de Here Jezus kwam naar deze WERELD (climax), maar de mensen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen beschikbaar. Izaak was Abrahams enige zoon van de belofte van Go[...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#13: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...] zelf. God kijkt door de ogen van de Here Jezus Christus. Jezus Christus heeft ons gezien en wij mogen Hem nu zien. De Here Jezus Christus is in deze WERELD gekomen, in Bethlehem. Hij is onze Getuige. De Here Jezus Christus is de Eerstgeborene. De eerstgeborenen krijgen een dubbel deel. Wij worden ook eerstgeborenen genoemd. De Here Jezus Christus [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#14: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]oorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. Hij was waarschijnlijk schaapsherder en hij diende de God van Israel. Wij leven ook in een WERELD vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distantieren van deze WERELD. We behoren als het ware te leven in tenten; wij zijn vreemdelingen in deze w[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#15: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]preken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld van een WERELD die leeft zonder God. In een WERELD die leeft zonder God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij schuilen. God is goed voor ons. God is na-ijverig op de vijanden van Isr[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#16: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]de werking van het zuurdesem stoppen. Hij zal ons reinigen, heiligen. Zijn leven wordt in ons leven zichtbaar; we mogen Hem vertegenwoordigen in deze WERELD. [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#17: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]maar geloofde God wel. Als ij het niet meer zien zitten, vraagt God ons om op Hem te vertrouwen en dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare WERELD van God. Geloven is vertrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de H[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#18: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]l een goede toekomst. Israel moest zich gedragen in ballingschap. Israel moest hun plaats nemen in een vijandige samenleving. Wij zelf mogen ons niet WERELDvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder ons getuigenis te verbergen. Israel moest bidden voor de goddeloze[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#19: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]et zeggen dat ons geloof schipbreuk heeft geleden. Het Woord van God (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de WERELD geschapen en heeft natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons verstand. Het geloof wil n[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#20: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...] genoemd. Centraal thema in deze brief, die geschreven werd om dwaling te bestrijden omtrent de persoon van de Here Jezus Christus en hoe wij in deze WERELD behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten z[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#21: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]vleugels brengen. Maar Israel heeft niet gewild. Als de vrouw zich niet wil schikken onder het gezag van haar man, dan is dat geen getuigenis naar de WERELD toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) liefde de ander (levens)warmte te geven. God heeft orde, gezag gegeven in Zijn schepping, in alle relaties.[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#22: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"Door de zondeval kwam het kwaad, het elkaar beschuldigen, onechtheid etc. in de WERELD. De WERELD was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze WERELD om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#23: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]elen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de WERELD bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geofferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon. En nu leeft Christus in ons. Hij heeft de [...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#24: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"De WERELD verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De WERELD denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze WERELD. God is in Christus naar de WERELD gekomen om ons te redden. Door de zondeval [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#25: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]amenleving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het profetisch Woord! We zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie WERELDvrede zal bewerkstellen. Die WERELDvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het WERELDgebeure[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#26: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"Wij moeten voortdurend keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze WERELD. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#27: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]e zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze WERELD gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#28: "Psalm 49"

Door broeder B. van der Bosch op 30 augustus 2015.
Trefwoorden: Leven voor God, Doop, WERELD


#29: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...] zichaan de houding van Mordechai en daarom aan alle Joden. Al geloven veel Joden niet meer,toch weten ze dat ze tot een uitverkoren volk behoren. De WERELD hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) WERELD gaat in tegen Gods belofte, datalle volken in Israel gezegend zullen worden. Mordechai en Esther leefde[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#30: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...] God zal tot Zijn doel komen. God heeft Zijn kracht laten zien in de uittocht uit Egypte en heeft dat laten zien toen Hij ons geroepen heeft uit deze WERELD. God geeft ons kracht in de Here Jezus Christus. We kunnen tot God komen door de Here Jezus Christus (de twee pilaren). We mogen elkaar aanmoedigen om rein te leven.[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#31: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze WERELD! De WERELD staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetieen vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#32: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"Deze WERELD lijkt de ernst van de situatie niet serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron.[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#33: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"De kerk is na Pinksteren enorm gegroeid door het doorgeven van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze WERELD). Wij zijn het licht van de WERELD. Wij en ook de WERELD ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de WERELD zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van [...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#34: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de WERELD en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het lijden geschreven in het perspectief van de eeuwige heerlijkhe[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#35: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"Wat is ons diepste verlangen? Ik ben het Licht der WERELD. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#36: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]dding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israel te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De WERELD is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De WERELD wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God [...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#37: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"De tijdsgeest drijft de WERELD mee in een stroom van de algemene opinie. De tijdsgeest heeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, Jezus Christus, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#38: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]s denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijvoorbeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de WERELD. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te dienen. Tijdens de tweede optocht ging het vervoer volgens de instructies van God. David leg[...]"
Trefwoorden: Optocht


#39: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]an God te luisteren. God zal Zijn volk weer bij elkaar brengen. De derde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin ze onzichtbaar in de WERELD proberen te zijn. Israel moe st leren om niet te vertrouwen op hun eigen inzicht. God zal hen verlossen door Zijn Woord. De vierde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin het vol[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#40: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"Paulus kende vele zorgen. Iedereen heeft zijn eigen zorgen in deze gevallen WERELD. Te midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van Jezus Christus. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door d[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#41: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]tte zich wel tegen het voedsel van Babel. Dat was een moeilijke beslissing van Daniel. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De WERELD is gevallen; daarom is de WERELD vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een leven zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#42: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de WERELD streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#43: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]tige; het volk Israel, David en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de schepping van deze WERELD. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God heeft verlossing bel[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#44: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]verwachtte in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de WERELD veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanva[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#45: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]ls God Israel, het volk had bevrijd uit Egypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met kracht). God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze WERELD. God heeft Zich verbonden met het volk Israel. Hij heeft verbonden gesloten met Israel. Aan de verbonden waren ook voorwaarden verbonden. Israel en ook wij kunnen niet aan die voorwaarden vold[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#46: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de WERELD lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een WERELD van tolerantie. De liefde van God is in o[...]"
Trefwoorden: Zending


#47: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]richter. Uiteindelijk zal God de grote Richter, de Verlosser sturen naar de Lijfberg om Israel te verlossen. Eglon is het type van de vorst van deze WERELD. Israel heeft Eglon 18 jaar gediend. Als wij zondigen, komen we in de macht van de vorst van deze WERELD. Wij hebben een Verlosser nodig. De naam Ehud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was li[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#48: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...] drie crisissen gaande: een morele, een financiele en een machtscrisis. De wortel van deze crisissen is de begeerte van de mens. Begeerte verwoest de WERELD. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien, daarom[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#49: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]est hebben ontvangen en dat Hij ons niet meer zal verlaten. Als Israel een nieuw hart zal ontvangen, dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de WERELD. Het gaat de Here Jezus Christus om ons hart en niet om onze woorden, daden of gaven/talenten. Het gaat om wat uit ons hart komt, maar we worden ook opgeroepen om ons hart te bewaren voor all[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#50: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]d. Zoals de Israelieten werden gered door een blik op de koperen slang zijn wij gered door het geloof in de gekruisigde Christus. Het denken van deze WERELD en onze eigen inzichten maken het geloof steeds moeilijker. Door de Heilige Geest worden we wederom geboren. De Heilige Geest is onze garantie van ons heil, de hemelse heerlijkheid. We worden [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#51: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]als aanbiddingsleider. Hij mocht elke dag God aanbidden en het volk Israel daarin voorgaan. Toch kende Asaf strijd en had hij vijanden: de duivel, de WERELD en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich op het leven van de[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#52: "Met hoofd en hart trouw blijven aan God"

Door broeder C. Stier op 11 november 2012.
Trefwoorden: Trouw, Liefde, WERELDgezindheid


#53: "Trouw blijven aan God in Babylon"

Door broeder P. van der Lugt op 4 november 2012.
Trefwoorden: WERELDgezindheid, Babylon, Trouw


#54: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"

Door broeder G. de Koning op 21 september 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus, WERELDgezindheid


#55: "Het wereldwijde Woord van de Heer"

Door broeder N. van de Berg op 15 juli 2012.
Trefwoorden: Blijdschap, Woord van God


#56: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]ust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de WERELD op tegen God. De WERELD wil zich niet onderwerpen aan Gods Woord. De WERELD wil zelf bepalen wat goed is. Er zijn verschillende stromingen vandaag die alles wat met Gods Woord te maken heeft, u[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#57: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...] ondergeschikt. Jezus Christus is de bekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Wij worden snel afgeleid en nemen de last van de WERELD op ons, maar we moeten alle last afleggen en ons richten op de Here Jezus Christus. Hij is onze Gids. Hij ziet alles vanuit de hemel en vanuit een hemels perspectief. Christus is de getrouwe [...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#58: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]dentificatie met Christus dood en opstanding werkelijk heeft plaatsgevonden. We dopen in de naam van de Vader, die ons heeft uitverkoren voordat de WERELD is geschapen. We dopen ook in de naam van de Zoon omdat Hij in onze plaats is gestorven en ons verlost heeft. We kopen ook in de naam van de Heilige Geest omdat we weten dat we verlost moeten w[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#59: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]in Zijn Woord. Hij wil een relatie met ons. Vervolgens bemoedigt de Here Jezus ons vlak voor zijn lijden met de woorden: "houdt goede moed: Ik heb de WERELD overwonnen". Tenslotte bidt de Here Jezus Christus het Hogepriesterlijk gebed. De Here Jezus is verheerlijkt opdat zijn Vader verheerlijkt wordt. Wij vragen om een zegen en wij ontvangen een [...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#60: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]eert het Woord van God uit ons leven te weren. Het woord behoort deel te worden van ons leven in afwachting op Zijn komst. Maar als de liefde voor de WERELD in ons hart leeft, dan is er geen ruimte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude mens niet, maar houdt de oude mens voor dood. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen al[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#61: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]egeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voordat de WERELD was geschapen. Wij zijn behouden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij kunnen dit niet begrijpen, maar we mogen geloven. God ziet ons volmaakt in Chris[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#62: "Leven in twee werelden"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011.
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, Bekering


#63: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]wam in een strijd met haar zus om de gunst van Jacob. Van de strijd raakte zij uitgeput. Haar ogen waren flets, teder. Zij keek met een zacht blik de WERELD in. Er was uiterlijk en innerlijk een groot verschil tussen Lea en Rachel. Rachel zat vast aan de afgoden. Zij loog tegen haar vader om de afgodsbeeldjes. Later zullen de nakomelingen van Rache[...]"
Trefwoorden: Horen


#64: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]n van deze tijd. De drie vrienden van Daniel zijn zuiver, puur en rein. Wij moeten onszelf zuiver, puur en rein bewaren om staande te blijven in deze WERELD. Is ons geloof zuiver? Of is ons geloof oppervlakkig? De invloed van de WERELD komt steeds meer in de gemeente. We komen als gemeente of als persoon steeds vaker alleen te staan. We willen niet[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#65: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]et. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons vrijgekocht, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de WERELD. Hij heeft ons, de schat, vrijgekocht met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid![...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#66: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]od geeft een bedekking voor onze (geestelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsplan (het Lam dat de zonden van de WERELD weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#67: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...] God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: een God in drie Wezens. We mogen God bewonderen ook al begrijpen we niet alles. De Here Jezus heeft de WERELD met God verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen mens zijn, maar is Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We kunnen Hem alleen bewonderen. De Here Jezus heeft laten zien wie de Vader is.[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#68: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...] toch ervoer ook hij geestelijke strijd. Asaf wist wel dat God goed is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de WERELD keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. Trots, geweld en het [...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#69: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...] Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De Here wil ons onderwijzen. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze WERELD, maar God wil ons onderwijzen uit Zijn Woord. Het leven van Israel in Kanaan is een (voor)beeld van het christenleven. Die beelden zijn bedoeld als onderwijzing. We mogen elke morgen vragen: He[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#70: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"Beinvloeding is gericht op verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden beinvloed door radio, TV, internet, wetenschap, relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal te dienen door de beinvloeding van [...]"
Trefwoorden: WERELD, Afgoderij


#71: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]n in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze WERELD naar het hemels vaderhuis. Als wij kiezen voor de Here Jezus, dan delen we in het onrecht, maar straks mogen we delen in Zijn heerlijkheid. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#72: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]. In de ogen van God zijn wij zondig en onrein, maar in de Here Jezus zijn wij gereinigd. Met ontzag mogen we tot God komen. We leven in een verloren WERELD. Jezus Christus was met ontferming bewogen over de verloren WERELD. Als wij een druppel van Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden z[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#73: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"Er is een strijd om de macht in deze WERELD en in onze persoonlijke levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de WERELD hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen h[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#74: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"Evangelische christenen verliezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de WERELD, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de WERELD. De WERELD probeert vrede te stic[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#75: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, berusten en loslaten.

Vertrouwen in God staat haaks op het vertrouwen van de WERELD. Daar wordt het vertrouwen opgezegd.
Waarom is de Heere God zo betrouwbaar? Omdat Hij dat bewezen heeft:
Gen 3:15: Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en wat uit haar[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 75 preken gevonden over: 'Wereld'.