#1: "Christus als Heer van Zijn gemeente"

Door broeder B. van Twillert op 12 september 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: Verschijning, WEDERKOMST, Gemeente


#2: "Hemelvaart en Wederkomst"

Door broeder B. van der Bosch op 10 mei 2018.
Trefwoorden: Hemelvaart, Opname, WEDERKOMST


#3: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, WEDERKOMST, Kust de Zoon


#4: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de WEDERKOMST van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#5: "Wanneer gaat de gemeente naar de hemel en hoe?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2017.
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Hemel, Helden, WEDERKOMST


#6: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"De wereld verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, WEDERKOMST


#7: "Op die dag..."

Door broeder N. Groot op 2 augustus 2015.
Trefwoorden: Israel, Herstel, WEDERKOMST


#8: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"De eerste keer sprak een engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Israelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, WEDERKOMST


#9: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetieen vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: WEDERKOMST, Waakzaamheid, Eindtijd


#10: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"Tussen het oude en het nieuwe testament zitten 400 jaar waarin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wor[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, WEDERKOMST van Christus


#11: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"De Here Jezus Christus kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons vasthouden aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet al[...]"
Trefwoorden: WEDERKOMST, Eindtijd, Dwaalleraars


#12: "Ben je ook al op weg naar de Koning der Koningen?"

Door broeder B. van der Bosch op 16 juni 2013.
Trefwoorden: Volharding, Reinheid, WEDERKOMST van Christus


#13: "Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"

Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013.
Trefwoorden: Hemelvaart, WEDERKOMST, Troon


#14: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"De bijbel staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze pr[...]"
Trefwoorden: Verwachting, WEDERKOMST, Jezus komt


#15: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: Israel, WEDERKOMST, Jezus Christus


#16: "Hemelvaart / Jezus neemt ons tot Zich"

Door broeder S. van Groningen op 2 juni 2011.
Trefwoorden: Verzoening, WEDERKOMST, Hemelvaart


 

Gevonden:

Er zijn 16 preken gevonden over: 'Wederkomst'.