Preken over: "Wedergeboorte"

"Bekering is nodig en God doet de rest"
Door broeder H. Huijzer op 27 juni 2021
Trefwoorden: Bekering, Vergeving, Wedergeboorte

"Pesach / Pasen"
Door broeder S. van Groningen op 4 april 2021
Trefwoorden: Bloed, Wedergeboorte, Opstanding

"En als helpers falen?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 maart 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Simson, Wedergeboorte, Toewijding

"Zien op de overste Leidsman"
Door broeder N. Groot op 19 november 2017
Trefwoorden: Getuigen, Volharding, Wedergeboorte

"Geur van Christus"
Door broeder J. Heijdeman op 19 maart 2017
Trefwoorden: Christus, Geur, Wedergeboorte

"Het Evangelie in het Evangelie"
Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]efde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door Wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na Wedergeboorte kunnen w[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]ring en als wij dat doen, beantwoordt God dat met Wedergeboorte in ons leven. God wil dat wij Hem volgen: dit betekent dat wij geheel ons leven (niet [...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]en en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de Wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zi[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...] zaad voorkomt. Het Woord van God is het zaad der Wedergeboorte.[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]n God zijn.<br/> 2. wij zijn zonen van God. Door Wedergeboorte zijn wij kinderen van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...] natuur ontvangen. Niet alleen bekering, maar ook Wedergeboorte is nodig. In Christus hebben wij alle zegeningen ontvangen. In Hem hebben wij deel aan[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]ld van wat geestelijk heeft plaatsgevonden bij de Wedergeboorte. De doop zegt alleen iets als de identificatie met Christus dood en opstanding werkeli[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]enken als ons gezegd is dat niet te doen. Door de Wedergeboorte kunnen wij ons richten op Christus en kunnen wij stoppen met het denken aan de zonden [...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest