#1: "Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"

Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018.
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Levend WATER, Evangelie


#2: "Drinken van de Bron van Levend Water"

Door broeder B. van Twillert op 2 september 2018.
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Nieuw leven, Bron van Jakob


#3: "Zie het Lam van God"

Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018.
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen wereld, Levend WATER


#4: "Voor Hem leven"

Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017.
Trefwoorden: Nieuwe schepping, Levend WATER, Eersteling


#5: "Jezus Christus; de geestelijke rots"

Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016.
Trefwoorden: WATER, Woestijn, Rots


#6: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]cht. God bemoeit zich nog steeds met Israel. Hij verkoos Israel, Hij verloste Israel, Hij zorgde voor Zijn volk Israel. Net als Israel kennen wij ook WATER en vuur in ons leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorvervullingen geweest, maar na de grote verdrukking zal God Zijn b[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#7: "Door het water gaan..."

Door broeder C. Stier op 29 maart 2015.
Trefwoorden: Jordaan, Doop, Pascha


#8: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-opname op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend WATER


#9: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"Het was feest in Jeruzalem, maar in Bethesda lagen veel zieken met een kleine hoop op genezing als het WATER bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhartigheid. De verlamde man wachtte al 38 jaar om als eerste in het WATER te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het [...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#10: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]r hij had de rots geslagen. De rots was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons WATER uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft het beloofde land) en niet op basis van de van de wet (Mozes moest eerst sterven) kon Israel het be[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#11: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]en in de duisternis. Maar God heeft een tunnel gemaakt en laat het licht in ons leven stromen: Zijn Zoon. God verlangt dat wij drinken van het levend WATER, de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#12: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"Zoals bij de verandering van WATER naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die verandering niet altijd. Wij kunnen onszelf niet veranderen. God alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een opdracht om ons denken te lat[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#13: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]d der Geresenen. Isaac was bij de put LachaiRoi: de levende die mij ziet. God ziet naar ons om. Hij is de levende God. Isaac had een put met levend WATER! WATER in is het Hebreeuws een meervoud. WATER is het beeld van de Geest, maar ook van het Woord. WATER is het beeld van de drieenige God. Als wij graven in het Woord, dan vinden wij regelmatig [...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#14: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]ucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen WATER tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten dragen in ons leven. God wil vreugde geven in het lezen van Zijn Woord. [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#15: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]ing e. d. Er is maar een weg, het smalle pad van Christus. Een leven met Hem betekent afwijzing door de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer WATER bij de wijn te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen horen we de voetstappen van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#16: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]ugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige WATERen), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons leven gebruiken om iets moois uit te werken. Hij wil ons leiden tot eer van Zijn naam (en niet van onze naam). Als we de Herder niet hebben, dan [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#17: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"Na de vreugde bij de Schelfzee moesten de Israelieten drie dagen door de woestijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het WATER bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bij Elim waar voldoende WATER was. De Israelieten waren bevrijd van de uiterlijke slavernij, maar in de Israelieten zat nog steeds een verdrukker. Hun reactie op tegenslagen was n[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#18: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]leven is verborgen met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het volk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige WATERen, maar een rivier van levend WATER (het profetische Woord) waarin wij ons kunnen verblijden. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wandelen. Hebben wij nog tijd om [...]"
Trefwoorden: Verlosser


#19: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]rbeeld van Christus: onderdanig aan de ander (elke dag). Hebben wij dorst naar Gods Geest? Waarmee lessen wij onze dorst? God biedt ons het levende WATER aan! [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend WATER


 

Gevonden:

Er zijn 19 preken gevonden over: 'Water'.