Preken over: "Water"

"De wateren van Mara"
Door broeder B. Romijn op 5 december 2021
Trefwoorden: Ziekte, Heelmeester

"Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"
Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Levend Water, Evangelie

"Drinken van de Bron van Levend Water"
Door broeder B. van Twillert op 2 september 2018
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Nieuw leven, Bron van Jakob

"Zie het Lam van God"
Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen wereld, Levend Water

"Voor Hem leven"
Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017
Trefwoorden: Nieuwe schepping, Levend Water, Eersteling

"Jezus Christus; de geestelijke rots"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]r Zijn volk Isra?l. Net als Isra?l kennen wij ook Water en vuur in ons leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zij[...]"

"Door het water gaan..."
Door broeder C. Stier op 29 maart 2015
Trefwoorden: Jordaan, Doop, Pascha

"Voorbede is belangrijk"
Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend Water

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]el zieken met een kleine hoop op genezing als het Water bewoog door een engel. Bethesda betekent: huis van barmhartigheid maar er was veel onbarmhart[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons Water uit de rost ondanks het ongeloof van Mozes. Op basis van de belofte aan Abraham (wat betreft[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]Zoon. God verlangt dat wij drinken van het levend Water, de Here Jezus Christus. [...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"Zoals bij de verandering van Water naar damp veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]j is de levende God. Isaac had een put met levend Water! Water in is het Hebreeuws een meervoud. Water is het beeld van de Geest, maar ook van het Woo[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]jn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen Water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...] de wereld. Wij zijn daarom bereid om steeds meer Water bij de wijn te doen. Gods Woord roept ons op om heiliger te worden. In alle tekenen horen we d[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]d (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige Wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons leven gebruiken om iets moois uit te werken. [...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]ijn reizen. Toen kwamen zij aan bij Mara waar het Water bitter was. Tenslotte kwamen zij aan bij Elim waar voldoende Water was. De Israelieten waren b[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]lk in grote benauwdheid zal zijn. Geen onstuimige Wateren, maar een rivier van levend Water (het profetische Woord) waarin wij ons kunnen verblijden. [...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend Water

"[...] lessen wij onze dorst? God biedt ons het levende Water aan! [...]"