Preken over: "Wandelen"

"Denken, wandelen en handelen"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2022
Trefwoorden: Oordeel, Wandelen, Handelen

"Henoch / Wandelen met God"
Door broeder A. van den Berk op 6 februari 2022
Trefwoorden: Henoch, Wandelen, Getuigen

"Zoeken en bedenken wat boven is"
Door broeder N. Groot op 26 juli 2020
Trefwoorden: Positie in Christus, Plaats in Christus, Wandelen

"Wandelen als kinderen van het licht"
Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019
Trefwoorden: Liefde, Wandelen

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]k wel eens af te dwalen, maar als we in het licht Wandelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]ben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan Wandelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in [...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]nnes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht Wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze [...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...] wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te Wandelen met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. W[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]en, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg Wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerli[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]langrijkste. Het evangelie van Christus waardig Wandelen betekent kiezen om de Here Jezus Christus te volgen.[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]m op de weg van de Here Jezus Christus te blijven Wandelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voo[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]en niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen Wandelen in geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]religie. Henoch wandelde met God. De gemeente mag Wandelen (dat is leren kennen) met God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof k[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...] van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet Wandelen als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: he[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]n ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem Wandelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een [...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...] geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij Wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe Wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...] komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, Wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezu[...]"