#1: "Wandelen als kinderen van het licht"

Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019.
Trefwoorden: Liefde, WANDELEN


#2: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]mo echter liet het Woord van God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht WANDELEN, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons har[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#3: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"Het uitgangspunt is dat we de Here Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan WANDELEN achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#4: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...] Here Jezus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht WANDELEN' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God e[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#5: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]?l voorgaan in hun terugkeer naar het land Isra?l. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te WANDELEN met God. Als wij onze zonden belijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dagen, maar we weten dat het beste nog komt! [...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#6: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]van een kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg WANDELEN, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebru[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#7: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]emen. Niet op basis van hun gedrag, maar op basis van genade. De verkondiging van Christus is het belangrijkste. Het evangelie van Christus waardig WANDELEN betekent kiezen om de Here Jezus Christus te volgen.[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#8: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"Wij hebben elkaar dagelijks nodig om elkaar aan te moedigen om op de weg van de Here Jezus Christus te blijven WANDELEN. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. Paulus vraagt Timote?s anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#9: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]eiden, maar alles wat niet deugt moet uit ons leven verwijderd worden. Het gaat alleen om Gods eer, en niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen WANDELEN in geloof. De Here Jezus Christus zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader. [...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#10: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]e doden levend maakt en alles geschapen heeft. 4) Abel bracht een geloofsoffer. Zijn offer was geen religie. Henoch wandelde met God. De gemeente mag WANDELEN (dat is leren kennen) met God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en vervolgens wat Hij doet. Zoeken wij God e[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#11: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...] als de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij niet WANDELEN als goddelozen, zijn wij ook als bomen, die vrucht dragen. We mogen water tot ons nemen: het Woord van God. We mogen ademen: door gebed. Door het Woord van God en gebed zullen we vruchten dra[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#12: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...] rivier van levend water (het profetische Woord) waarin wij ons kunnen verblijden. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem WANDELEN. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze Verl[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#13: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij WANDELEN in de Geest en vrucht dragen. Hoe WANDELEN wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#14: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"We moeten opnieuw geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan leren wij lopen, WANDELEN door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. WANDELEN door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten,[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Wandelen'.