Preken over: "Wachten"

"Biddend Gods stem verstaan"
Door broeder H. Frinsel op 10 september 2023
Trefwoorden: Bidden, Wachten, Zoeken naar God

"Wacht op De Heere, Hij zal u verlossen"
Door broeder J. Heijdeman op 27 augustus 2023
Trefwoorden: Geduld, Wachten, Verlossing

"De spanning in het geloof"
Door broeder N. van de Berg op 21 april 2019
Trefwoorden: Geloven, Wachten, Opstanding

"De Heere wacht!"
Door broeder J. Nugter op 11 november 2018
Trefwoorden: Wachten, Schild, Zingen

"Palmzondag"
Door broeder C. van Aalsburg op 25 maart 2018
Trefwoorden: Palmzondag, VerWachten

"Verschenen en verwacht"
Door broeder B. van den Bosch op 31 december 2017
Trefwoorden: Verschenen, VerWachten, Volbracht

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]en nu de lichte last van een ogenblik, maar we verWachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare [...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]Abraham betekent 'machtige vader', maar hij moest Wachten, totdat hij honderd jaar was om vader te worden. Ook nadat Lot Abraham verliet, sprak Abraha[...]"

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]uth moest gaan liggen aan de voeten van Boaz en afWachten wat hij ging zeggen. Ruth moest zelf niet in actie komen. De Here Jezus Christus wilde Zijn[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]t door zwakke mensen en op tijden die wij niet verWachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de [...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ze christenen op de geweldige toekomst die ons te Wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de taak om het [...]"

"Geduldig wachten op de Heere"
Door broeder J. Heijdeman op 10 april 2016
Trefwoorden: Hopen, Kracht, Soevereiniteit van God

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"De wereld verwacht weer een feest, maar wij verWachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]ad Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te Wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geven om in het lijden staande te blij[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]oog naar de hemel om de Here Jezus Christus te verWachten? Hij wil ons opnemen in Zijn huis want Hij heeft ons lief. [...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]sleur en het richten op hoe je God kan dienen. VerWachten is niet afWachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...] in ons hart woont. We mogen hem elke dag weer verWachten want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanbidden.[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verWachten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus vervlak[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]unnen centraal, terwijl we alles van God mogen verWachten. De wereld probeert onze aandacht te richten op aards geluk. De geest van Babel probeert all[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]voor ons zorgen. Dit betekent niet at we moeten afWachten, maar we mogen doen wat we kunnen. Bezorgdheid is kleingeloof. God is bij ons zelfs in de gr[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]n klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verWachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]an het volk verwachtte in die tijd de Messias. VerWachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet verWachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte Wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op [...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]el lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verWachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven e[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]k. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (Wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, m[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]der die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij verWachten een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven o[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]mdat Hij David geroepen had. David had geleerd te Wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de beloft[...]"

"Genade"
Door broeder A. Haverkamp op 2 december 2012
Trefwoorden: Genade, VerWachten, Maranatha

"Het Wezen, de Wording, de Werking, het verWachten"
Door broeder J. Lukasse op 18 november 2012
Trefwoorden: Verwachting

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]chillende voorbeelden van mensen die lang moesten Wachten op de verhoring van hun gebed: <br/> De liefde van God wil het beste voor u. <br/> De wi[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]n voorbeeld voor anderen. We moeten het niet verWachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christus n[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...] Sarai, de moeder van het verbond en de wet. VerWachten wij het nog van het verbond of van de wet? Maria, de moeder van de Here Jezus. VerWachten w[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...] al zo regelmatig. We kunnen niets van onszelf verWachten, maar mogen alles van de Here verWachten. Wij worden gereinigd, ontzondigd door het offer [...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...] Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel verWachten. [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verWachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vr[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog Wachten en nog lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Bi[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]en kennen in ons leven. We mogen alles van Hem verWachten. We moeten het niet van deze tijd verWachten, maar van de toekomstige tijd. Door het sterven[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]mst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping Wachten op de verlossing. De verlossing staat in de boekrol geschreven. Alleen het Lam mag de boekro[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verWachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Mess[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]e van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verWachten, dan kan Hij meer doen dan wij verWachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude T[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]les af te leggen en alles van de Here Jezus te verWachten en Zijn geheimenis te leren kennen. [...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...] God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verWachten. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes [...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem verWachten. [...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...] mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verWachten, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij wil Jeruzalem vrede aanbrengen en on[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]lf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verWachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben[...]"