Preken over: "Waarom"

"Gods Woord dient recht gesneden te worden"
Door broeder J. Brouwer op 5 februari 2023
Trefwoorden: Schrift, Woord van God, Recht snijden

"7 x W : Wie zegt Wat tegen Wie, Waar, Waarom, Waartoe en Wanneer?[...]"

"Waarom een Messiaans rijk?"
Door broeder C. Stier op 8 maart 2020
Trefwoorden: Vrederijk, Adam, Israel

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]ten. De vraag is wat de dingen in ons leven zijn Waarom we het zo druk hebben. We denken geen tijd te hebben of dat anderen onze hulp vragen wat we n[...]"

"Jahweh stuurt Zijn profeet - Waarom is dat?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 maart 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Profeet, Maleachi

"Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2015
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Edom, Liefde, Esau

"Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"
Door broeder A. Haverkamp op 12 juli 2015
Trefwoorden: Verdrukking, Waarom, Paulus

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]n Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg Waarom de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: d[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]e heel bewust met vuur in zijn omgang met Delila. Waarom trapte Simson telkens weer in de verleidingen van Delila? De macht van de zonde is groot. Si[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...] belijden en Gods genade (in alles) aanvaarden. (Waarom willen wij zo graag indruk maken met de allernieuwste auto etc.?) Israel zal ten zegen zijn z[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]oet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd Waarom God gebeurtenissen in ons leven toelaat. De gebeurtenissen schijnen tegen te werken. Het do[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...] Christus heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, Waarom hebt U Mij verlaten?", opdat wij niet verlaten zouden worden. We mogen de liefde van God zien[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]t, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar plan met Israe[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"Inleiding op de preek: Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze c[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]ereld. Daar wordt het vertrouwen opgezegd. <br/> Waarom is de Heere God zo betrouwbaar? Omdat Hij dat bewezen heeft:<br/> Gen 3:15: Ik zal vijandsc[...]"