#1: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]en bij Mozes. Vervolgens gaf Jethro Mozes een advies om het volk anders te leiden en Mozes te ontlasten. De vraag is wat de dingen in ons leven zijn WAAROM we het zo druk hebben. We denken geen tijd te hebben of dat anderen onze hulp vragen wat we niet kunnen weigeren. Om balans te houden in ons leven, moeten we de stilte zoeken om alleen met de H[...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#2: "Jahweh stuurt Zijn profeet - Waarom is dat?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 maart 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Profeet, Maleachi


#3: "Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2015.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Edom, Liefde, Esau


#4: "Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"

Door broeder A. Haverkamp op 12 juli 2015.
Trefwoorden: Verdrukking, WAAROM, Paulus


#5: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...] twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin Israel in de benauwdheid was. Dat was de uitleg WAAROM de Here Jezus geen wonderen deed in Zijn geboorteplaats. Toch deed de Here Jezus een teken: de joden wilden Hem stenigen maar Hij liep tussen hen door zonder dat zij Hem konden tegenhouden. D[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#6: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]mson vertelde dat zijn leven was toegewijd aan God maar Simson leidde een dubbelleven. Simson speelde heel bewust met vuur in zijn omgang met Delila. WAAROM trapte Simson telkens weer in de verleidingen van Delila? De macht van de zonde is groot. Simson was verblind voor de zonde. Hij sliep letterlijk, maar ook figuurlijk. Waar slapen wij? Wordt [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#7: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...] (en ook onze kracht) zal tekort schieten. We hebben Gods genade nodig. Bekeren betekent onze zonden belijden en Gods genade (in alles) aanvaarden. (WAAROM willen wij zo graag indruk maken met de allernieuwste auto etc.?) Israel zal ten zegen zijn zoals God het bedoeld had.

Wij zullen dubbel vruchtbaar zijn als we alles aan Hem toevertr[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#8: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar WAAROM staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#9: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]s een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd WAAROM God gebeurtenissen in ons leven toelaat. De gebeurtenissen schijnen tegen te werken. Het doel van God is om ons te vormen naar het beeld van Christus. Wij willen graag dat alle moeilijkheden [...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#10: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]s onze kinderen een andere weg kiezen. Hij geeft ons opofferende liefde in ons hart. De Here Jezus Christus heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, WAAROM hebt U Mij verlaten?", opdat wij niet verlaten zouden worden. We mogen de liefde van God zien. [...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#11: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]eeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. WAAROM bestaat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar plan met Israel. De profetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De positie van Israel van nu is niet benijde[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#12: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"Inleiding op de preek: WAAROM is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven op een bord, dan is dat bord gauw vol. Ik heb het al vaak geprobeerd: Hij heeft onze straf gedragen, we hebben vergeving gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#13: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...] ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, rampen, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. WAAROM laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof beperkt zich teveel tot positief denk[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#14: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]nheid, berusten en loslaten.

Vertrouwen in God staat haaks op het vertrouwen van de wereld. Daar wordt het vertrouwen opgezegd.
WAAROM is de Heere God zo betrouwbaar? Omdat Hij dat bewezen heeft:
Gen 3:15: Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en wat uit haar voortkomt zal u de kop vermorzelen
Joh 3:15[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Waarom'.