#1: "Pas op dat niemand u misleid!"

Door broeder A. Haverkamp op 29 september 2019.
Trefwoorden: Verleiding, WAARHEID, Gehoorzamen


#2: "Evenwicht in de Schrift"

Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017.
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-eenheid, Genade en WAARHEID


#3: "De Waarheid is een feit!"

Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017.

"De preek is ingedeeld in drie delen:
1) Strijden om de WAARHEID
2) Lijden aan de WAARHEID
3) Verblijden in de WAARHEID
[...]"
Trefwoorden: WAARHEID, Opstanding, Hoop


#4: "Charismatische verleidingen"

Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017.
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der WAARHEID


#5: "De Trooster"

Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015.

"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"
Trefwoorden: Trooster, Geest der WAARHEID, Heilige Geest


#6: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons ?n tussen gelovigen onderling door de Heilige Geest. We hebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de WAARHEID. [...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#7: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...] land te veroveren, want Christus heeft ons overgezet in Zijn Koninkrijk. De zeven onderdelen van de wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de WAARHEID. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze gedachten door ons te richten op[...]"
Trefwoorden: Strijd, WAARHEID, Geloof


#8: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]negeerd. Passen wij ons denken aan de schrift of passen wij de schrift aan ons denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse WAARHEID. We kunnen bijvoorbeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te dienen. Tijdens[...]"
Trefwoorden: Optocht


#9: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]j Abram, Sarai en Hagar. Vervolgens vluchtte Hagar, maar God zag als eerste om naar haar. God riep haar bij haar naam. Hij confronteerde Hagar met de WAARHEID. De WAARHEID maart vrij. God vroeg Hagar terug te gaan en zicht te vernederen als eerste. Hagar gehoorzaamde. De naam Ismael betekent 'God hoort'. God houdt Zich aan Zijn beloften aan Abram,[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#10: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]fgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de WAARHEID worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#11: "Wat is liefde"

Door broeder J. Spijkstra op 10 november 2013.
Trefwoorden: Liefde, WAARHEID, Eeuwig


#12: "De Waarheid maakt vrij"

Door broeder J. Heijdeman op 7 oktober 2012.
Trefwoorden: Woord van God, Vrijheid, Discipelschap


#13: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]wat wij moeten doen in bepaalde omstandigheden. Jacob was een man vol verdriet geworden na het bericht over de 'dood' van Jozef, terwijl de broers de WAARHEID hebben verzwegen. Zij werden direct aan hun leugen herinnerd toen ze voor Jozef stonden, maar God bekommerde Zich niet alleen over Jozef en Jacob, maar ook over de broers. De broers hadden ni[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#14: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]. In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de WAARHEID en naar Gods Woord handelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moeten wij daarna handelen. 2) Door het geloof geeft God ons een getuigenis. God schaamt Zich n[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#15: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We kunnen Hem alleen bewonderen. De Here Jezus heeft laten zien wie de Vader is. De Vader is vol van genade en WAARHEID. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objec[...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#16: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...](van de boom in het midden van de hof) te eten, maar toch verleid werd, zo worden wij en onze jongeren verleid. De slang stelt een vraag met de halve WAARHEID en begint een discussie. De slang wil ons niet begrijpen, maar grijpen. De verleidingen komen geleidelijk ons leven binnen. Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dezelfde manier al[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#17: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...] Elia, de weduwe en haar zoon. Als de zoon van de weduwe sterft, dan roept Elia de naam van de Here aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia WAARHEID zijn. God is goed voor ons. Zijn goedheid is niet afhankelijk van de geestelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd als van Elia: het gaat bergafwaarts. God zal uiteindelijk ingrijpen[...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#18: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan WAARHEID. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is WAARHEID. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is WAARHEID gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#19: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]en. God deed toen de rest. Wij kunnen ook gebonden zijn al zijn wij tot geloof gekomen. Wij hebben ons hart, maar nog niet ons leven, gegeven. Zijn WAARHEID alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze banden verbreken, maar God kan dat door de kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortduren[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#20: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]De kamerling las het Woord van God. Filippus predikte de Here Jezus op basis van Gods Woord. Wij mogen ook de Here Jezus prediken (en niet onze eigen WAARHEID). Wij mogen het Woord uitleggen, maar ook toepassen. [...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


 

Gevonden:

Er zijn 20 preken gevonden over: 'Waarheid'.