Preken over: "Waarheid"

"Ovedreind blijven in een wereld van verval"
Door broeder H. Huijzer op 16 juni 2024
Trefwoorden: Verval, Wereld, Waarheid

"De persoonlijke oproep"
Door broeder J. Nugter op 20 december 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Genade, Plengoffer, Waarheid

"Houd vast wat u hebt!"
Door broeder A. Haverkamp op 26 september 2021
Trefwoorden: Verdrukkingen, Waarheid, Compromissen

"Verwacht u ook die heilige hoop?"
Door broeder A. Haverkamp op 20 december 2020
Trefwoorden: Genade, Waarheid, Hoop

"1 Waarheid, 1 Fundament"
Door broeder J. Nugter op 20 september 2020
Trefwoorden: Waarheid, Valse profeten, De Schrift

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]aar bij haar naam. Hij confronteerde Hagar met de Waarheid. De Waarheid maakt vrij. God vroeg Hagar terug te gaan en zich als eerste te vernederen. Ha[...]"

"Pas op dat niemand u misleid!"
Door broeder A. Haverkamp op 29 september 2019
Trefwoorden: Verleiding, Waarheid, Gehoorzamen

"Evenwicht in de Schrift"
Door broeder J. Brouwer op 24 december 2017
Trefwoorden: Evenwicht, Drie-eenheid, Genade en Waarheid

"De Waarheid is een feit!"
Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop

"[...] ingedeeld in drie delen:<br/> 1) Strijden om de Waarheid<br/> 2) Lijden aan de Waarheid<br/> 3) Verblijden in de Waarheid<br/> [...]"

"Charismatische verleidingen"
Door broeder B. van Twillert op 15 maart 2017
Uit de serie: "Geestelijke verleidingen in de eindtijd".
Trefwoorden: Heilige Geest, Gave van de Geest, Geest der Waarheid

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]ebben Gods Geest ontvangen om ons te leiden in de Waarheid. [...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...] wapenrusting wijzen allen op Christus. Hij is de Waarheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze vrede. Hij heeft ons een schild[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...] situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse Waarheid. We kunnen bijvoorbeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]aar bij haar naam. Hij confronteerde Hagar met de Waarheid. De Waarheid maakt vrij. God vroeg Hagar terug te gaan en zich als eerste te vernederen. Ha[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]emia. Babel betekent verwarring. De leugen en de Waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was[...]"

"Wat is liefde"
Door broeder J. Spijkstra op 10 november 2013
Trefwoorden: Liefde, Waarheid, Eeuwig

"De Waarheid maakt vrij"
Door broeder J. Heijdeman op 7 oktober 2012
Trefwoorden: Woord van God, Vrijheid, Discipelschap

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]ht over de 'dood' van Jozef, terwijl de broers de Waarheid hebben verzwegen. Zij werden direct aan hun leugen herinnerd toen ze voor Jozef stonden, ma[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]f. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de Waarheid en naar Gods Woord handelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat?[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]en wie de Vader is. De Vader is vol van genade en Waarheid. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons [...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]en verleid. De slang stelt een vraag met de halve Waarheid en begint een discussie. De slang wil ons niet begrijpen, maar grijpen. De verleidingen kom[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]aan. De weduwe beleid dan dat de woorden van Elia Waarheid zijn. God is goed voor ons. Zijn goedheid is niet afhankelijk van de geestelijke toestand v[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]unnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan Waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woo[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...] ons hart, maar nog niet ons leven, gegeven. Zijn Waarheid alleen kan ons vrijmaken. God ziet alles. Hij kent onze ziel. Wij kunnen zelf niet onze ban[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]en ook de Here Jezus prediken (en niet onze eigen Waarheid). Wij mogen het Woord uitleggen, maar ook toepassen. [...]"