Preken over: "Vuur"

"De God Die antwoordt met vuur en regen"
Door broeder B. van Twillert op 15 mei 2019
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Eindtijd, Antwoorden, Elia

"Pinksteren"
Door broeder D. Steenhuis op 20 mei 2018
Trefwoorden: Wind, Vlammend Vuur, Vrijstad

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]woest worden door een golf en vervolgens door een Vuur. Nahum moest dit profeteren terwijl er geen sprake was van enig verval. Het vraagt ook van ons [...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]lk Israel. Net als Israel kennen wij ook water en Vuur in ons leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk th[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]aal. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met Vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zitt[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]e een dubbelleven. Simson speelde heel bewust met Vuur in zijn omgang met Delila. Waarom trapte Simson telkens weer in de verleidingen van Delila? De[...]"

"Vuur en oordeel van God"
Door broeder D. Steenhuis op 3 maart 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Vuur, Oordeel, Sion

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]r te genieten is. De veiligste plaats is waar het Vuur geweest is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oord[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...]st gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met Vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]steit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in Vuur en vlam voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig,[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]zen om God te dienen ondanks het verschrikkelijke Vuur. Er zijn tegenwoordig veel kleine afgodsbeelden (alcohol, geld, mobiele telefoons, laptop etc. [...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]Zijn volk wilde ontmoeten. God openbaarde Zich in Vuur en in een wolk. Het volk Israel beefde bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods barmhartig[...]"