#1: "Pinksteren"

Door broeder D. Steenhuis op 20 mei 2018.
Trefwoorden: Wind, Vlammend VUUR, Vrijstad


#2: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]evi? 1/2 zou verwoest worden (terwijl zijn inwoners dronken waren). Ninevi? 1/2 zou allereerst verwoest worden door een golf en vervolgens door een VUUR. Nahum moest dit profeteren terwijl er geen sprake was van enig verval. Het vraagt ook van ons moed om Gods Woord hardop te belijden. Ninevi? 1/2 zou veroverd worden door een groot leger. Ninev[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#3: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]bemoeit zich nog steeds met Israel. Hij verkoos Israel, Hij verloste Israel, Hij zorgde voor Zijn volk Israel. Net als Israel kennen wij ook water en VUUR in ons leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorvervullingen geweest, maar na de grote verdrukking zal God Zijn belofte vo[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#4: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had Israel opgeroepen een keuze te maken tussen God en Baal. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met VUUR. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde sterven. Elia deed zijn beklag bij God nadat hij veertig dagen en nachten had gelopen.[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#5: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]chtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toegewijd aan God maar Simson leidde een dubbelleven. Simson speelde heel bewust met VUUR in zijn omgang met Delila. Waarom trapte Simson telkens weer in de verleidingen van Delila? De macht van de zonde is groot. Simson was verblind voor de zonde. Hij sliep letterlijk, maar ook figu[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#6: "Vuur en oordeel van God"

Door broeder D. Steenhuis op 3 maart 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: VUUR, Oordeel, Sion


#7: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"Slapen is niet meemaken van wat er te genieten is. De veiligste plaats is waar het VUUR geweest is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia z[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#8: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...] vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met VUUR dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de Vader en de Zoon in ons wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#9: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]us is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in VUUR en vlam voor de heiligheid van de Here Jezus Christus. Zij roepen voortdurend: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer' . Als wij geroepen zijn, dan zouden we ook de heiligheid van de Here gezien he[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#10: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]vallen in deze wereld. Zij wij bereid om ons getuigenis te geven in deze wereld? De drie vrienden kozen om God te dienen ondanks het verschrikkelijke VUUR. Er zijn tegenwoordig veel kleine afgodsbeelden (alcohol, geld, mobiele telefoons, laptop etc. ). Zijn wij standvastig, onwankelbaar in ons geloof? Wij zijn uit onszelf zwak, maar we mogen ons vo[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#11: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]nis. God daalde neer onder het blazen van de shofar vanuit de hemel. De shofar kondigde aan dat God Zijn volk wilde ontmoeten. God openbaarde Zich in VUUR en in een wolk. Het volk Israel beefde bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods barmhartigheid ervaren als zij zich tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus zien. De Messias zal Zijn[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Vuur'.