#1: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"De bedoeling van ons leven, van de ranken is vrucht dragen. De VRUCHT VAN DE GEEST moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij vrucht dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook [...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#2: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, VRUCHT VAN DE GEEST


#3: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]d). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de VRUCHT VAN DE GEEST. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (evangelisatie), dankzegging en lofprijzing zijn[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Vrucht van de geest'.