Preken over: "Vrucht"

"De ware wijnstok en de ranken"
Door broeder C. Stier op 9 januari 2022
Trefwoorden: Wijnstok, Ranken, Vrucht

"Vruchtdragen"
Door broeder B. van Twillert op 20 oktober 2021
Uit de serie: "Van schepping tot herschepping".
Trefwoorden: Schepping, Vrucht, Leven

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onVruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien [...]"

"Groeien als een palmboom"
Door broeder A. van den Berk op 13 oktober 2019
Trefwoorden: Vrucht dragen, Dalelpalm, Ouderdom

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]even verlangen om tot Gods eer te leven. We mogen Vrucht dragen voor Hem. We worden geroepen om trouw te zijn. [...]"

"Geheimenis van de Godsvrucht"
Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"God heeft er alles aan gedaan om Israel Vruchtbaar te maken. Israel wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij Vrucht dragen vo[...]"

"Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"
Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, Afleggen

"Gered om te groeien"
Door broeder B. Romijn op 12 juni 2016
Trefwoorden: Vrucht, Gehoorzaamheid, Zekerheid

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]eefden naar de wetten van God. Er was helaas geen Vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had [...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...] onze zonden niet). <br/><br/> 3) Efraim (dubbel Vruchtbaar) droeg geen Vrucht. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met alle intenties) b[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]e Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel Vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft hee[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]jn, dan zijn wij vol van Gods Geest. Dan wordt de Vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in ons.[...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]ogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de Vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht hulp van Assyrie. God bracht Israel in ballingschap in Assyri[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]ods bedoeling. Is ons leven verandert? Dragen wij Vrucht? Het is vaak een strijd om ons leven te onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde is niet vra[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]it. De schepping is echter nog onderworpen aan de Vruchteloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben al[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onVruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien [...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...] van de gemeente. In Zura (nederlaag), bij een onVruchtbare vrouw, begon God te werken door iets heiligs te verwekken. Zijn wij bereid om heilig, toe[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]vaarde dezelfde pijn. Het resultaat waren bittere Vruchten wat terug te vinden is in de namen van de kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in,[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]en beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onVruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was [...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"De bedoeling van ons leven, van de ranken is Vrucht dragen. De Vrucht van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]jn we onder invloed van Hem en zijn we vol van de Vruchten van de Heilige Geest, dan loven en danken we God, dan lijken we op de Here Jezus Christus. [...]"

"God dienen op de Weg"
Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, Vrucht dragen

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]er, maar van de vader. Er komt pas leven na de beVruchting door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden sterven. Het oordee[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel Vrucht dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de Vruchten. Wij mogen weten, gelove[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]plaats. Abital: mijn vader is dauw. Dauw betekent Vruchtbaarheid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. J[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...] al mijn moeite vergeten en Efraim; God heeft mij Vruchtbaar doen worden. Jacob draaide de volgorde van zegeningen om: hij zette de Vruchtbaarheid in [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]van ontferming, vol van ontferming, vol van goede Vruchten, onpartijdig, ongeveinsd: dat is Jezus Christus. In Gods Woord kunnen we Gods wijsheid vind[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de Vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voo[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]. Zoals Eva zich had voorgenomen om niet van de Vrucht (van de boom in het midden van de hof) te eten, maar toch verleid werd, zo worden wij en onze[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]n. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar J[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]w geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en Vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig[...]"