#1: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]nog komt. Als christen weten we dat het leven het sterfelijke zal verslinden. Moed en overtuiging geven verlangen om tot Gods eer te leven. We mogen VRUCHT dragen voor Hem. We worden geroepen om trouw te zijn. [...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#2: "Geheimenis van de Godsvrucht"

Door broeder D. Steenhuis op 25 mei 2017.
Trefwoorden: Geheimenis, Gerechtvaardigd in de Geest, Opgenomen in heerlijkheid


#3: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"God heeft er alles aan gedaan om Israel VRUCHTbaar te maken. Israel wilde Gods Zoon niet als Koning. God verwacht van ons dat ook wij VRUCHT dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de [...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, VRUCHT


#4: "Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"

Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017.
Trefwoorden: Verlossing, VRUCHTdragen, Afleggen


#5: "Gered om te groeien"

Door broeder B. Romijn op 12 juni 2016.
Trefwoorden: VRUCHT, Gehoorzaamheid, Zekerheid


#6: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]e Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen VRUCHT in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. Maria hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. Mar[...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#7: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]

2) God laat ook zijn lankmoedigheid zien. (We denken overal recht op te hebben en zien onze zonden niet).

3) Efraim (dubbel VRUCHTbaar) droeg geen VRUCHT. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met alle intenties) blootleggen.

4) God laat tenslotte de onweerstaanbaarheid van Zijn genade zien. Israels e[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#8: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...] tekenen van God hadden gezien, kenden ze God niet. Mozes kende God wel. De Here Jezus Christus is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel VRUCHT. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen z[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#9: "Gesterkt in de inwendige mens"

Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014.

"[...]ristus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen in heerlijkheid. Als wij vol van Gods Woord zijn, dan zijn wij vol van Gods Geest. Dan wordt de VRUCHT van de Heilige Geest zichtbaar in ons.[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God


#10: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]an God komt door zorgen (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de VRUCHTbaarheid van Babel. Israel zocht hulp van Assyrie. God bracht Israel in ballingschap in Assyrie. De ballingschap brengt de dood. Overvloed had Israel overmoedig en trots gemaakt. Wij hebben hetz[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#11: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...] God Zijn gevende, opofferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons leven verandert? Dragen wij VRUCHT? Het is vaak een strijd om ons leven te onderwerpen aan Gods heerschappij. Liefde is niet vragen, maar geven. God is bij ons in elke worsteling. Bij Hem zijn wij veilig. Hij geeft ons Zijn vreu[...]"
Trefwoorden: Liefde


#12: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...]ltijd) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de mensen) is de verheerlijking van Gods majesteit. De schepping is echter nog onderworpen aan de VRUCHTeloosheid. Er zal een einde komen aan ons lijden. De kinderen van God zuchten. Wij hebben als Eersteling de Heilige Geest ontvangen. We zullen nog veel meer ontvangen. Nu zuchten we nog. We zi[...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#13: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...] en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai dacht dat zij Gods belofte tegenhield door haar onVRUCHTbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit van Sarai en Abr[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#14: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]tus. Als wij niet dagelijks Gods Woord lezen, dan komen er compromissen in ons leven en in het leven van de gemeente. In Zura (nederlaag), bij een onVRUCHTbare vrouw, begon God te werken door iets heiligs te verwekken. Zijn wij bereid om heilig, toegewijd aan god te leven? Zijn wij bereid de weg van nederigheid te kiezen? Het gaat niet om het uit[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#15: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]er de overspelige vrouw en haar trouwe echtgenoot. Het was een pijnlijke ervaring voor Hosea. God ervaarde dezelfde pijn. Het resultaat waren bittere VRUCHTen wat terug te vinden is in de namen van de kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medelijden, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerl[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#16: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]zalfd uit een hoorn (eeuwig, overvloed). David was een beeld van de Here Jezus Christus en Samuel een beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onVRUCHTbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe scheppi[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#17: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"De bedoeling van ons leven, van de ranken is VRUCHT dragen. De VRUCHT van de Geest moet groeien in ons leven. Het leven van Christus moet in ons leven openbaar worden. Onze hemelse Vader wordt verheerlijkt als wij VRUCHT dragen. Het gaat in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook [...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, VRUCHT dragen


#18: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...] Geest ook al hebben wij de Heilige Geest bedroefd. Als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dan zijn we onder invloed van Hem en zijn we vol van de VRUCHTen van de Heilige Geest, dan loven en danken we God, dan lijken we op de Here Jezus Christus. Wilt u vervuld zijn met de Heilige Geest? We behoren rein te leven, ons leven over te geven aan de H[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, VRUCHT van de geest


#19: "God dienen op de Weg"

Door broeder G. Vochteloo op 28 oktober 2012.
Trefwoorden: Dienstbaar, Gemeente, VRUCHT dragen


#20: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...] Christus had een aardse moeder, maar geen aardse vader. Een baby krijgt het bloed niet van de moeder, maar van de vader. Er komt pas leven na de beVRUCHTing door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden sterven. Het oordeel gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer [...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#21: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]Gethsemane) gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg begint de Here Jezus Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel VRUCHT dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de VRUCHTen. Wij mogen weten, geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God snoeit de ranken die VRUCHT dragen opdat die ranken [...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#22: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]en wij feestvieren. Sefatja: geoordeeld door Jaweh. De Here Jezus Christus is veroordeeld in onze plaats. Abital: mijn vader is dauw. Dauw betekent VRUCHTbaarheid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstge[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#23: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]lijden. In de naamgeving van zijn zonen getuigde Jozef van zijn wandel met God: Manasse; God heeft al mijn moeite vergeten en Efraim; God heeft mij VRUCHTbaar doen worden. Jacob draaide de volgorde van zegeningen om: hij zette de VRUCHTbaarheid in de ellende voorop en daarna het vergeten van al de moeite. Wij worden opgeroepen (Hebreeen 12:2) o[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#24: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]n). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vol van ontferming, vol van goede VRUCHTen, onpartijdig, ongeveinsd: dat is Jezus Christus. In Gods Woord kunnen we Gods wijsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft volmaakt geleefd voor mij. Hij heeft al onze ongerechtigheden gebra[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#25: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]d). Het Woord 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de VRUCHT van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (evangelisatie), dankzegging en lofprijzing zijn[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#26: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...] aantal jongeren raken verslaafd aan internet, alcohol enz. Jongeren praten niet over hun verslaving. Zoals Eva zich had voorgenomen om niet van de VRUCHT (van de boom in het midden van de hof) te eten, maar toch verleid werd, zo worden wij en onze jongeren verleid. De slang stelt een vraag met de halve waarheid en begint een discussie. De slang [...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#27: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. VRUCHTen en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten VRUCHTen en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door g[...]"
Trefwoorden: Zaad, VRUCHT dragen, Natuur


#28: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"Door de Geest van God worden wij opnieuw geboren. Als wij opnieuw geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en VRUCHT dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: VRUCHT dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 28 preken gevonden over: 'Vrucht'.