#1: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]t en voor de mensen om ons heen kunnen we getuigen van het karakter van God. We mogen leven als priesters met een levende verwachting. We mogen onze VRIJMOEDIGHEID niet prijs geven. Ons getuigenis beschermt ons tegen de wereld. [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#2: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]Eens zal de bazuin klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: VRIJMOEDIGHEID, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname van de gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus opgew[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#3: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]eeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met VRIJMOEDIGHEID naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke rijkdommen van deze aarde zijn vergank[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#4: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...] Geest wordt regelmatig herhaald. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan lijken we op de Here Jezus Christus, dan geeft ons dat blijdschap en VRIJMOEDIGHEID. We worden verhinderd in de vervulling met de Heilige Geest door zonden: leugen, bitterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We worden opgeroepen om de zonden af te leggen en [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#5: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zonden belijden. We mogen met VRIJMOEDIGHEID gaan tot de troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en konden niet door een mens gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te geven voor ons. E[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#6: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"[...] om Hem te verleiden in de woestijn om zo de troon in handen te krijgen. Maar bij de hemelvaart heeft Christus de troon bestegen. En wij mogen nu met VRIJMOEDIGHEID naderen tot de troon der genade, want de Here Jezus zit op de troon! Hij zit daar als Gods Zoon, maar ook als de Zoon des mensen. Hij heeft overwonnen! Het gaat bij hemelvaart niet om [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus


#7: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]eze tijd verwachten, maar van de toekomstige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle VRIJMOEDIGHEID om in te gaan in het heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als wij in de problemen zitten? Van wie is onze verwachting?[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, VRIJMOEDIGHEID


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Vrijmoedigheid'.