#1: "De heilige en koninklijke weg"

Door broeder B. van der Bosch op 1 januari 2017.
Trefwoorden: VRIJGEKOCHT, Levenswandel, De weg van de Here


#2: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden VRIJGEKOCHT door een lam; net als een eerstgeboren zoon. Het Lam van God is onze plaats (in plaats van ezels) gestorven. We kunnen kiezen: sterven of VRIJGEKOCHT worden door het Lam. Als we vrijgekoch[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#3: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn VRIJGEKOCHT door het bloed van de Here Jezus Christus. Door genade behoren wij tot de getelden. Wij zijn samen met de gelovigen Joden ??n in Christus. We dienen een levende Heiland. Wij hebben veel [...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#4: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]iets goeds zien in de mens, zelfs niet in onze rechtvaardige daden. De mens is bankroet. Hij heeft alleen maar schulden. Toch heeft de Here Jezus ons VRIJGEKOCHT, maar de prijs was enorm hoog. De gemeente was verborgen in de akker, de wereld. Hij heeft ons, de schat, VRIJGEKOCHT met Zijn eigen bloed. Wij zullen met Hem geopenbaard worden in heerlij[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Vrijgekocht'.