#1: "De methodes die dieven gebruiken"

Door broeder D. Steenhuis op 4 december 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Tabor, Deborah, VREEMDELINGschap


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]terlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij behoren ons te distantieren van deze wereld. We behoren als het ware te leven in tenten; wij zijn VREEMDELINGen in deze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonder zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"Als je je leven openzet voor VREEMDELINGen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over he[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, VREEMDELING


#4: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]leven. We behoren puur uit Gods genade te leven. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest leren we God kennen. Hier op aarde zijn we VREEMDELINGen, maar we zijn huisgenoten van God! [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#5: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"De levenswandel van christenen verandert waardoor christenen VREEMDELINGen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; Jezus Christus is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof le[...]"
Trefwoorden: Hoop


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Vreemdeling'.