#1: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]us is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschillende offers gebracht worden. Die offers (schuld-, zond- en VREDEOFFER) wijzen op de Here Jezus Christus. Die offers komen terug in de toespraak van Petrus. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk bew[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, VREDEOFFER, Wekenfeest


 

Gevonden:

Er is 1 preek gevonden over: 'Vredeoffer'.