Preken over: "Vrede"

"Bevrijding in de breedste zin van het Woord"
Door broeder P. van der Lugt op 5 mei 2024
Trefwoorden: Bevrijding, Vrede, Naam

"In Christus ben je rijk"
Door broeder J. Schep op 17 december 2023
Trefwoorden: Wonderlijk, Raadsman, Vredevorst

"David"
Door broeder P. van der Lugt op 4 december 2022
Trefwoorden: Bethlehem, Vrede, David

"De HEERE zegent! Wat betekent dat?"
Door broeder J. Nugter op 6 november 2022
Trefwoorden: Priesterlijke zegen, Vrede, Zegen

"David, zoon van het nieuwe begin"
Door broeder P. van der Lugt op 4 mei 2022
Trefwoorden: Bethlehem, Vrede, David

"Wijsheid"
Door broeder G. Vochteloo op 21 november 2021
Trefwoorden: Wijsheid, Welgelukzalig, Vrede

"Liefde"
Door broeder W. Evers op 6 juni 2021
Trefwoorden: Liefde, Leven, Vrede

"Jezus Christus brengt echte vrede"
Door broeder A. van den Berk op 13 december 2020
Trefwoorden: Vrede, Blijdschap, Rust

"De vrede van Jeruzalem"
Door broeder P. van der Lugt op 10 mei 2020
Trefwoorden: Vrede, Jeruzalem, Tempel

"Koning van de vrede"
Door broeder S. van Groningen op 26 april 2020
Trefwoorden: Vrede, Koning, Shalom

"Waarom een Messiaans rijk?"
Door broeder C. Stier op 8 maart 2020
Trefwoorden: Vrederijk, Adam, Israel

"Een hand vol rust..."
Door broeder J. Heijdeman op 28 oktober 2018
Trefwoorden: Rust, Stilte, Vrede

"Leven in gemeenschap"
Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, Vrede

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]ing houden. De Here Jezus Christus zal regeren in Vrede voor duizend jaar. We zijn een tempel van God. We worden opgeroepen om de duivel, de zonden t[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]md om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig Vrederijk. Nu mogen we als priesters God vertellen wie de Here Jezus Christus is. Wij mogen samen me[...]"

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]n Christus. De hoop van de Joden is gericht op de Vrede van Jeruzalem, maar de Vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christ[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]ben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onVrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naa[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ogen ons niet wereldvreemd gedragen. Israel moest Vrede zoeken voor hun woonplaatsen. We mogen bijdragen aan het welzijn van onze woonplaats zonder on[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]od. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil Vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig hart. Hij had [...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...] naar het land Israel. Micha profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij on[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]eft Hem een lichaam bereid. Hij heeft woorden van Vrede en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de mensen gezegend.[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]voor de antichrist, die in eerste instantie wereldVrede zal bewerkstellen. Die wereldVrede blijkt dan een valse Vrede te zijn. We weten dat we nu al [...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]rs gebracht worden. Die offers (schuld-, zond- en Vredeoffer) wijzen op de Here Jezus Christus. Die offers komen terug in de toespraak van Petrus. Er [...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig Vrederijk. Het evangelie van het koninkrijk Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods genade. P[...]"

"Jahweh - Shalom: de HEERE is vrede"
Door broeder D. Steenhuis op 5 januari 2015
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jahweh, Shalom, Vrede

"De Koning van Sion komt"
Door broeder M. Ezinga op 28 december 2014
Trefwoorden: Vredevorst

"Op weg naar het Koninkrijk van God"
Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, Gerechtigheid

"De priesterlijke zegen"
Door broeder P. van der Lugt op 20 juli 2014
Trefwoorden: Zegen, Genade, Vrede

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...] ons gerechtvaardigd door het geloof. Hij is onze Vrede. Hij heeft ons een schild van geloof gegeven. Christus is onze zaligheid. Hij beschermd onze g[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...] niet een leven zonder moeilijkheden voorzegd. De Vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in Babel vertrouwt hij op G[...]"

"Duizend jaren van vrede komen toch"
Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, 1000 jarig Vrederijk, Jozef

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]iligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons Vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal [...]"

"Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"
Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Dodenrijk, Vrede

"Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"
Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig Vrederijk, Jezus Christus

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...]ten terug bij Gods Woord. God heeft gedachten van Vrede over ons. De Here Jezus Christus is onze Vrede. Asaf besloot zijn gedachten te richten op wie [...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]euwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben we nu al Vrede van God in onze harten? Kijken we uit naar de wederopstanding van alle dingen? [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]od de bron van onze vreugde. Absolom: vader van Vrede. God is de Oorsprong, de Vader van de Vrede. God heeft Vrede tot stand gebracht door het bloed[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]0), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De na[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]eid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol Vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vol van ontferming, vol van goede vruchten, onpar[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de Vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...] en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en Vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]ok het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben Vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here Jezus nodig. Nog is het tijd om Hem te zoe[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...] ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben Vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wij hebben de to[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]n nieuw verbond met Israel. Het verbond gaat over Vrede en verzoening in Christus Jezus. Het verbond in het bloed van de Here Jezus is nu ook voor de [...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]van Christus. God vraagt aan ons om de onderlinge Vrede na te jagen. [...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...] is grote onrust in de wereld. De wereld probeert Vrede te stichten terwijl zij God als Schepper aan de kant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat g[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]van Christus. Verder mogen we ons bekleden met de Vrede van Christus. Vrede is de aanwezigheid van Christus in ons leven. De Vrede stopt conflicten in[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]e Jezus. De Here Jezus rijdt op een ezel. Hij, de Vredevorst. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze verwacht[...]"

"Openbaring 20 - Het duizendjarig vrederijk"
Door broeder D. Steenhuis op 11 februari 2002
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring