#1: "Houdt vast!"

Door broeder H. Frinsel op 27 mei 2018.
Trefwoorden: VOORSPOED, Vervolging, Verlossing


#2: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"God belooft niet dat wij een VOORSPOEDig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Per[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#3: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...]: de duivel, de wereld en zijn eigen "ik". Ondanks de strijd kon hij zeggen 'waarlijk God is goed'. Asaf was open en beleed dat hij jaloers was op de VOORSPOED van de ongelovigen. Hij richtte zich op het leven van de ongelovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods hei[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#4: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]efatja: geoordeeld door Jaweh. De Here Jezus Christus is veroordeeld in onze plaats. Abital: mijn vader is dauw. Dauw betekent vruchtbaarheid, zegen, VOORSPOED. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Jithream: voornaamste onder het volk. De eerstgeborene is de voornaamste. De Here Jezus is de Eerstgeborene, Hij is de Voorn[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Voorspoed'.