Preken over: "Voorbeeld"

"Abram: voorbeeld, voorvechter, voorbidder"
Door broeder N. Groot op 23 juni 2024
Trefwoorden: Leven voor God, Abram, Voorbede

"Vijf redenen"
Door broeder J. Heijdeman op 12 mei 2024
Trefwoorden: Leider, Voorbeeld, Inspiratie

"Van navolgers, voorbeelden worden"
Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"Christus is ons Voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onz[...]"

"De kinderkoning"
Door broeder N. Groot op 29 mei 2016
Trefwoorden: Zoeken, Begin, Voorbeeld

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]an opuit om ons onderuit te halen. Simson had een Voorbeeld moeten zijn, maar hij maakte zoveel fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn trouw.[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]ten kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijVoorbeeld het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]ons gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende Voorbeelden van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed: <br/> De liefde van[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]hristus. David en Timoteus waren jong, maar een Voorbeeld voor anderen. We moeten het niet verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal on[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"[...]te van Jezus Christus is het hemels volk, dat als Voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel to[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]r. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, Voorbeelden en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de waarheid[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]emeente inspireert andere gelovigen. Wij zijn een Voorbeeld voor onze kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op [...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]nade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot Voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]en 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijVoorbeeld een bittere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het kruis kan een te belangrijke plaa[...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]appen van de Here Jezus treden. God heeft ons een Voorbeeld nagelaten (na doen wat op het schoolboord is geschreven). God wil dat wij leven zoals Hij [...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...] we dat het einde van hun leven niet goed was, bijVoorbeeld Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwi[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]erd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een Voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd o[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]. Het oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een Voorbeeld gebruikt voor het eindoordeel. Het oordeel is een waarschuwing voor de ongelovigen, maar e[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]Als we vol van Gods Geest zijn, dan volgen we het Voorbeeld van Christus: onderdanig aan de ander (elke dag). Hebben wij dorst naar Gods Geest? Waar[...]"