#1: "Van navolgers, voorbeelden worden"

Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018.
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht


#2: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"Christus is ons VOORBEELD. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in he[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#3: "De kinderkoning"

Door broeder N. Groot op 29 mei 2016.
Trefwoorden: Zoeken, Begin, VOORBEELD


#4: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]lagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsoverwinning meemaken. Vaak is de boze er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een VOORBEELD moeten zijn, maar hij maakte zoveel fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn trouw. Wij leven vaak net als Simson. God blijft ook trouw aan ons. Hij is goed. Zijn wij bereid om Hem ra[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#5: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...] denken aan de schrift of passen wij de schrift aan ons denken aan? We kunnen situaties relativeren ten kosten van de Bijbelse waarheid. We kunnen bijVOORBEELD het evangelie aantrekkelijker maken voor de wereld. Willen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te dienen. Tijdens de tweede optocht ging[...]"
Trefwoorden: Optocht


#6: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...]horen. God wacht soms lang met het verhoren van ons gebed; dat staat in contrast met God Die snel ons gebed verhoort. De bijbel geeft verschillende VOORBEELDen van mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed:
De liefde van God wil het beste voor u.
De wijsheid van God weet wat het beste voor u is.
De krac[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#7: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]cht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin een beeld van de Here Jezus Christus. David en Timoteus waren jong, maar een VOORBEELD voor anderen. We moeten het niet verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christus nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en geheilig[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#8: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]n, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van Jezus Christus is het hemels volk, dat als VOORBEELD heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een heilig en onbevlekte maagd. Daarom moest de[...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#9: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. 10 ligt de nadruk op leven). In Hebr. 11 staat een definitie, een uitleg, de waarde, VOORBEELDen en een conclusie van het geloof. 1) Geloof is geheel Gods Woord aannemen als de waarheid en naar Gods Woord handelen. Geloof en hoop gaan samen. De Heere is nabij. Geloven wij dat? Dan moe[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#10: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...] ons om de samenkomsten bij te wonen. God spreekt tijdens de samenkomsten. Onze aanwezigheid in de gemeente inspireert andere gelovigen. Wij zijn een VOORBEELD voor onze kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dezelfde manier voorbij. Voordat we het in de gaten hebben is de dag weer voorbij zonder dat er ons [...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#11: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]rael wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot VOORBEELD. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het v[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#12: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]n naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij geven bijVOORBEELD een bittere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het kruis kan een te belangrijke plaats in ons leven krijgen, maar de Gekruisigde is het belangrijkste in ons leven. Door Zijn Woord kunn[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#13: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...] verborgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan willen wij ook graag in de voetstappen van de Here Jezus treden. God heeft ons een VOORBEELD nagelaten (na doen wat op het schoolboord is geschreven). God wil dat wij leven zoals Hij zelf leeft. [...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#14: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]n ongeveer 100 mensen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, bijVOORBEELD Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend keuzes maken. Iemand, die zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Jozef heeft gekozen om zijn broers te vergeven en los te la[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#15: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een VOORBEELD van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#16: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]onnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een VOORBEELD gebruikt voor het eindoordeel. Het oordeel is een waarschuwing voor de ongelovigen, maar een troost voor de gelovigen. Het onrecht zal recht worden gezet. God zal alles weer goed maken. Gods[...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#17: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]onderdanig. Als we vol zijn van God, dan spreken we over God. Waar waren we afgelopen week vol van? Als we vol van Gods Geest zijn, dan volgen we het VOORBEELD van Christus: onderdanig aan de ander (elke dag). Hebben wij dorst naar Gods Geest? Waarmee lessen wij onze dorst? God biedt ons het levende water aan! [...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Voorbeeld'.