#1: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: Paulus, VOLMAAKTHEID, Boek des levens


#2: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]n. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onvolmaakt. God heeft de eeuw, het verlangen naar VOLMAAKTHEID gegeven. De eeuwigheid is onbeperkt, volmaakt en vol van vrede. Christus is van eeuwigheid. Hij zal ons leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlos[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#3: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]e Eerste met een nieuw lichaam. Wij zullen ook het nieuwe leven en een nieuw lichaam ontvangen (nu hebben we er al deel aan) en elkaar zien in alle VOLMAAKTHEID, volledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is opgestaan. Hij is de Oorsprong en de Eersteling. Hij staat aan het begin van alles en vooraan. Wij zijn veilig bij Hem. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Volmaaktheid'.