#1: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: Paulus, VOLMAAKTheid, Boek des levens


#2: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]re Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onVOLMAAKT en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onVOLMAAKT. God heeft de eeuw, het verlangen naar VOLMAAKTheid gegeven. De eeuwigheid is onbeperkt, VOLMAAKT en vol van vrede.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#3: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...]m God, de Vader te behagen, bijv. door voldoende stille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij VOLMAAKT. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minder van onszelf. Besneden betekent dat het onreine gedeelte is weggesneden en dat er bloed heeft gevloeid. In Christus zijn wij allen[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, VOLMAAKT


#4: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij VOLMAAKT zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste liefhebben (Mat. 2[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#5: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]ijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en VOLMAAKT. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaan opdat ook wij Zijn wil zouden doen. Zijn wij ber[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#6: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]gevangenis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal gedood, en niet bevrijd worden. De Here Jezus Christus heeft voor ons geleden. Hij kan daardoor VOLMAAKT met ons meelijden. Als wij lijden dan lijdt Hij met ons mee. Petrus beleed dat de Heer de Zoon van de levende God is, maar zag niet dat de Here Jezus moest lijden. Later schreef Petrus dat [...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#7: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]dde in alle ootmoedigheid. De Here Jezus Christus vroeg Petrus driemaal maar steeds naar een mindere liefde. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij VOLMAAKT lief. Hij wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toevertrouwen. Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem liefhebben. [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#8: "Wees dan navolgers"

Door broeder J. Heijdeman op 28 juli 2013.
Trefwoorden: Imiteren, Volgen, VOLMAAKT


#9: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in VOLMAAKTe harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de relatie met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#10: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]e Eerste met een nieuw lichaam. Wij zullen ook het nieuwe leven en een nieuw lichaam ontvangen (nu hebben we er al deel aan) en elkaar zien in alle VOLMAAKTheid, volledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is opgestaan. Hij is de Oorsprong en de Eersteling. Hij staat aan het begin van alles en vooraan. Wij zijn veilig bij Hem. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#11: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]. God geeft ons kracht om de omstandigheden aan te kunnen. Uiteindelijk liet Jacob Benjamin gaan, nadat Juda zich als borg opstelde. Wij hebben een VOLMAAKTe borg: de Here Jezus Christus. Door de laatste keuze van Jacob, om Benjamin los te laten werd God openbaar in het leven van Jacob en zijn gezin. Als wij de keuze niet maken om te komen tot de[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#12: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]g, vol van goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd: dat is Jezus Christus. In Gods Woord kunnen we Gods wijsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft VOLMAAKT geleefd voor mij. Hij heeft al onze ongerechtigheden gebracht aan het kruis. Hij is opgestaan in kracht en leeft in ons![...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#13: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]houden en daarom zijn wij uitverkoren om onberispelijk voor Hem gesteld te worden. Wij kunnen dit niet begrijpen, maar we mogen geloven. God ziet ons VOLMAAKT in Christus. Wij mogen door Gods liefde Christus zien in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods genade. Wij zijn verzegeld met Gods Geest. [...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#14: "De Drie-eenheid"

Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011.

"[...]. Wij zijn gezegend, omdat God er is en Hij woont in ons. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 VOLMAAKT in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord en het subjectieve getuigenis in ons hart. [...]"
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest


#15: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]olgen. Hij geeft ons de volharding, want wij zelf zijn zwak. Nog een korte tijd en dan zullen we ontvangen wat God beloofd heeft en alleen door het VOLMAAKTe offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het Vaderhuis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het Vaderhuis [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#16: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]ad oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christus zal de scheppingsopdracht VOLMAAKT uitvoeren. Adam werd vervolgens in een afgesloten gedeelte van de Hof van Eden geplaatst om de opdracht van God uit te voeren. Wij krijgen, net als Adam, de verantwoordelijkheid over een bepe[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#17: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]en. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en VOLMAAKT bevonden. Hij is onze VOLMAAKTe Profeet en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het huis en het huis van Gods Zoon zijn wij. Wij worden aangespoord om te volharden. Wij moete[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Volmaakt'.