Preken over: "Volmaakt"

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...]chtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, Volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.[...]"

"Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"
Door broeder N. Groot op 12 februari 2017
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]e Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onVolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hier doen is onVolmaakt. God heeft de e[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...] liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij Volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minder van onszelf. Besneden beteken[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij Volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten belijden en dan is[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]on aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en Volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zond[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]Christus heeft voor ons geleden. Hij kan daardoor Volmaakt met ons meelijden. Als wij lijden dan lijdt Hij met ons mee. Petrus beleed dat de Heer de[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...] liefde. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij Volmaakt lief. Hij wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem t[...]"

"Wees dan navolgers"
Door broeder J. Heijdeman op 28 juli 2013
Trefwoorden: Imiteren, Volgen, Volmaakt

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"De eerste man en vrouw leefden in Volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva gen[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...] hebben we er al deel aan) en elkaar zien in alle Volmaaktheid, volledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is opgestaan. Hij is de Oorsprong en[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]nadat Juda zich als borg opstelde. Wij hebben een Volmaakte borg: de Here Jezus Christus. Door de laatste keuze van Jacob, om Benjamin los te laten we[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]ods wijsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft Volmaakt geleefd voor mij. Hij heeft al onze ongerechtigheden gebracht aan het kruis. Hij is opgesta[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]et begrijpen, maar we mogen geloven. God ziet ons Volmaakt in Christus. Wij mogen door Gods liefde Christus zien in elkaar. Door de gemeente wil God z[...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...] verlicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 Volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuigenis in het Woord en het subjectieve getuigeni[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]ntvangen wat God beloofd heeft en alleen door het Volmaakte offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]an de komende. Christus zal de scheppingsopdracht Volmaakt uitvoeren. Adam werd vervolgens in een afgesloten gedeelte van de Hof van Eden geplaatst om[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...] onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en Volmaakt bevonden. Hij is onze Volmaakte Profeet en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon [...]"