#1: "Het Geheimenis"

Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019.
Trefwoorden: Israel, VOLKEN, Lichaam van Christus


#2: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]r de Joden. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we mogen ook bidden voor de bekering van Isra?l. Christus is de hoop van Isra?l, van de VOLKEN en van ons, Zijn gemeente. [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#3: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]volk behoren. De wereld hekelt niet alleen de joodsewetten maar ook de christelijke wetten. De (Arabische) wereld gaat in tegen Gods belofte, datalle VOLKEN in Israel gezegend zullen worden. Mordechai en Esther leefden in een moeilijk tijd. Esther kon kiezen om de andere kant op tekijken om haar eigen leven te sparen, maar ze zette haar leven [...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#4: "Jezus kwam voor Israel en de volken"

Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014.
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias


#5: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]e redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde voor Isra?l en voor onze medemens? Isra?l heeft acht voorrechten op de andere VOLKEN. God heeft Isra?l een bijzonder positie gegeven. God sluit met Isra?l allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zegeningen van de verbonden. De Isra?lieten hebben niet automatis[...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#6: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...] Heel Gods Woord zal zeker (nog volledig) vervuld worden. God is geweldig groot. Hij heeft oog voor het nietige; het volk Israel, David en ook wij (VOLKEN zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de schepping van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een relatie[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#7: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]g gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere VOLKEN en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probee[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#8: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]eente vol is. Israel moet nog wachten en nog lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God de VOLKEN oordelen, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel gedragen. [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#9: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...]van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte. God zal lachen om de ondergang van de VOLKEN, maar God zal ook lachen om het overblijfsel van Zijn volk, dat zich zal bekeren tot God. Isaac was een man van gebed. Hij zocht God op. Hij bracht zijn problemen in gebed tot God. We mogen v[...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#10: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"Wij worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een plan met de VOLKEN, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle VOLKEN. Vervolgens kiest God ??n mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk v[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#11: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"Jeremia was, net als Paulus, een profeet voor Israel en de VOLKEN ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luisterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en h[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Volken'.