#1: "De eerste jaren uit het leven van Jakob"

Door broeder J.H. Meinema op 17 november 2019.
Trefwoorden: Liegen, Bedriegen, GeVOLGEN


#2: "Jezus volgen"

Door broeder B. van Twillert op 17 februari 2019.
Trefwoorden: Liefde, VOLGEN, Aangename geur


#3: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]en als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. VerVOLGENs wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij het leven met Christus. We hebben niet de keuze om het lijden te vermijden; wij VOLGEN de Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), VOLGEN, Spiegel


#4: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...] wel grenzen. Ninev?? 1/2 zou verwoest worden (terwijl zijn inwoners dronken waren). Ninev?? 1/2 zou allereerst verwoest worden door een golf en verVOLGENs door een vuur. Nahum moest dit profeteren terwijl er geen sprake was van enig verval. Het vraagt ook van ons moed om Gods Woord hardop te belijden. Ninev?? 1/2 zou veroverd worden door een g[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#5: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]ozes het te druk had met zijn bediening het volk Isra?l te leiden. Jethro kwam enige tijd later Zippora en hun twee zonen terug brengen bij Mozes. VerVOLGENs gaf Jethro Mozes een advies om het volk anders te leiden en Mozes te ontlasten. De vraag is wat de dingen in ons leven zijn waarom we het zo druk hebben. We denken geen tijd te hebben of dat [...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#6: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"[...]e worden, maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om herder van de schapen te worden. De goede Herder zette Zijn leven in voor Zijn schapen. VerVOLGENs riep de Here Jezus Christus Petrus op om Hem te VOLGEN, dat wil zeggen om bereid te zijn het leven te geven voor de Here Jezus Christus. Dee Here Jezus Christus vraagt van ons een radicale na[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, VOLGEN


#7: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"Het uitgangspunt is dat we de Here Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. VerVOLGENs zijn we gaan wandelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#8: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste liefhebben (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus na te VOLGEN en in Zijn voetsporen te treden. Eens zal de bazuin klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal de hoop van de ware christen werkelijkheid worden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedig[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#9: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]us genade geven om in het lijden staande te blijven. Bij zijn afscheid van de oudsten van Efeze moedigde Paulus hen de Here Jezus Christus te blijven VOLGEN. In het lijden ontvangen wij troost van God waarmee wij anderen weer kunnen troosten. Op weg naar Jeruzalem waren er verschillende mensen die Paulus wilde weerhouden om naar Jeruzalem te gaan[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#10: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...]hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. Hij heeft onze naam in Zijn had gegraveerd. VerVOLGENs gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verlichting van zijn ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geestelijke wa[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#11: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]persoon: de kamerling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. VerVOLGENs sprak de Geest van God tot Filipus. Staan wij nog open voor bovennatuurlijke elementen van God? Bij bovennatuurlijke elementen staan luisteren naar God en het initiatief laten aan God centraal[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#12: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]genade. De verkondiging van Christus is het belangrijkste. Het evangelie van Christus waardig wandelen betekent kiezen om de Here Jezus Christus te VOLGEN.[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#13: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon VOLGEN of andere mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de put, weggevoerd als slaaf, geworpen in de gevangenis) dat hij God vertrouwde. God was met Jozef. Na de dood van vader Jakob waren de broers van Jozef bang voor bloedwraak. De broers vroegen om verge[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#14: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"Als je je leven openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. VerVOLGENs komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over he[...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#15: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]lia stortte nog een keer zijn hart uit bij God. God antwoordde Elia om terug te gaan. God liet Elia zien dat er nog zevenduizend Isra?lieten zijn God VOLGEN. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze moeiten en zorgen. God dienen betekend een weg VOLGEN van strijd, zorgen, moeite, etc. God zegt ook tot ons: "s[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#16: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]us en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het VOLGEN van de Here Jezus Christus. Toen Petrus begon met het VOLGEN van de Here, was er geen sprake van lijden. De Here Jezus Christus genas zijn schoonmoeder en vele anderen. In de brieven wordt een[...]"
Trefwoorden: VOLGEN, Genezing, Liefde


#17: "Jezus leven en volgen"

Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015.
Trefwoorden: Luisteren, Leven, VOLGEN


#18: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"[...] gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en verVOLGENs binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over onze identiteit in[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#19: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem VOLGEN. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het geloof van de Here Jezus Christus heeft ons behouden. [...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#20: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. VerVOLGENs heeft Petrus veel over het lijden geschreven in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid. De Here Jezus Christus wil Zijn heerlijkheid in ons openbaren; dan zijn wij niet vol meer van onsze[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#21: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...] door te leren luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) door te leren Jezus Christus te VOLGEN en 4) door te leren vertrouwen op de Here Jezus Christus. Een relatie met Hem is zo kostbaar, omdat Hij onze Goede Herder volkomen te vertrouwen is. Hij heeft Zijn leven voor ons afgelegd. Hij [...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#22: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]angen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen VOLGEN. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hem[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#23: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]ijk voor onze foute keuzes, maar God kan onze fout keuzes gebruiken in Zijn plan met ons leven tot Zijn eer. De ene dag overwon Simson een leeuw, de VOLGENde dag werd hij verslagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsoverwinning meemaken. Vaak is de boze er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een voorbeeld moeten zijn, m[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#24: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]verlangen? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het VOLGEN en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het VOLGEN van de Here Jezus gaat ve[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#25: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]illen wij doen wat God van ons vraagt? Ondanks het falen van David, zocht hij een manier om God te dienen. Tijdens de tweede optocht ging het vervoer VOLGENs de instructies van God. David legde zijn koninklijken waardigheid af tot eer van God, maar Michal was jaloers. Zij kwetste David. Hij wist goe God de situatie beoordeelde en hield dat voor oge[...]"
Trefwoorden: Optocht


#26: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...] leiders (priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. VerVOLGENs roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volledig te herstellen vanwege hun onwil en vanwege hun onbeleden zonden en hun onheilig ha[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#27: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]eid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De geVOLGEN van het besluit van Sarai en Abram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. VerVOLGENs vluchtte Hagar, maar God zag als eerste om naar haar. God riep haar bij haar naam. Hij co[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#28: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]n naar de afgoden van Babel. Daniel wist wie hij mocht zijn voor God. Hij verzette zich niet tegen de naamsverandering of het onderwijs dat hij moest VOLGEN. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van Babel. Dat was een moeilijke beslissing van Daniel. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is gevallen; daarom is de [...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#29: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"[...] het Woord luisteren, maar het Woord niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus VOLGEN, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wed[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus VOLGEN


#30: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]t in het boek Richteren dat de Isra?lieten kwaad deden in de ogen des Heren. Telkens liet God Zijn genade zien. De zonden van de Isra?lieten hadden geVOLGEN, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer staat er niet dat de Isra?lieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwaarde voor Gods handelen[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus VOLGEN


#31: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]n de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote Verlosser. Het volk van Isra?l deed steeds wat goed was in eigen ogen. VerVOLGENs kwam Isra?l in de verdrukking. Als de Isra?lieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal God de grote Richter, de Verlosser sturen naar de Lijfberg om Isra?l te verl[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#32: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]l ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. VerVOLGENs kunnen we voorkomen dat een vlammetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verbergen, maar de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten leren schuilen bij de Here [...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#33: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]at het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen VOLGENs de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn positie te handhaven. God liet een boze geest toe om Saul angst aan te jagen. Samu?l kr[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#34: "Wees dan navolgers"

Door broeder J. Heijdeman op 28 juli 2013.
Trefwoorden: Imiteren, VOLGEN, Volmaakt


#35: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...] om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te VOLGEN. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons boven het [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#36: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]at in het leven niet om of wij gelukkig zijn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te VOLGEN op de weg naar Golgatha. We moeten leren te sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen in Christus kunnen we vrucht dragen. We blijven in[...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#37: "Toewijding"

Door broeder M. Ezinga op 24 februari 2013.
Trefwoorden: VOLGEN, Roeping, Zending


#38: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]e snoer:
1. Gods Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn.
2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij kinderen van God. VerVOLGENs groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als onze Vader.
3. wij zijn erfgenamen van God. De Erfgenaam is Christus Jezus.[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#39: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"[...]ij was beschikbaar om de gemeente op te bouwen. Zijn wij inzetbaar, bruikbaar voor de gemeente? Epafroditus was ook een betrouwbaar medearbeider. VerVOLGENs was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewogen met de gemeen[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#40: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...] Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan VOLGENs het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een relatie met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#41: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]en hebben een aardse verwachting van het koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. VOLGENs het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipelen ove[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#42: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]elangrijk: Jezus Christus. Alle andere zaken zijn aan Hem ondergeschikt. Jezus Christus is de bekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mogen Hem VOLGEN. Wij worden snel afgeleid en nemen de last van de wereld op ons, maar we moeten alle last afleggen en ons richten op de Here Jezus Christus. Hij is onze Gids. Hij ziet alles vanuit de hemel en [...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#43: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen werd Maria toch zwanger. Zij gaf zich over aan de wil van God en de geVOLGEN van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here Jezus Christus wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#44: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"[...]ten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. VerVOLGENs roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij ge?dentificeerd met Christus leven, dood en opstanding. Ons oude, zondige leven wordt afgelegd bij d[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#45: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]n op de Here, zijn God. Als wij bidden, dan mogen we ook uitzien hoe God zal reageren op ons gebed. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar verVOLGENs vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid kunnen zien (ondanks de beperkingen van broeders en zusters). In Gods gemeente vinden we veiligheid[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#46: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]e besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethseman?. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te VOLGEN, totdat het alleen maar om Gods wil (Gethseman?) gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg begint de Here Jezus Christus met het onderwijs van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#47: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"De Efezebrief begint als het ware in de hemel en verVOLGENs komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#48: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een relatie met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven VOLGENs de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een mens. De discipelen zagen een theologis[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#49: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]wam Zelf van boven. God heeft de regie in Zijn handen. Wij mogen volkomen vertrouwen op Zijn leiding in ons leven. We mogen met vast vertrouwen Hem naVOLGEN. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#50: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. VerVOLGENs is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#51: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]t is leren kennen) met God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en verVOLGENs wat Hij doet. Zoeken wij God ernstig of zoeken wij God alleen bij ongelukken? Uit geloof moeten wij leven en uit geloof handelen, ook als god zwijgt. [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#52: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft geVOLGEN voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#53: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]ere. Zerubbabel wilde graag de tempel voor de Here herbouwen, maar de bouwers werden ontmoedigd en de bouw kwam stil te liggen voor vijftien jaar. VerVOLGENs stelde het volk het leiderschap van Zerubbabel ter discussie. God antwoordde door een visioen aan Zacharia om Zerubbabel te bemoedigen. Zacharia zag een kandelaar, waarvan de olie werd aangevu[...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#54: "De volgende stap"

Door broeder N. Groot op 26 juni 2011.
Trefwoorden: Jezus, Dicipelschap


#55: "Hoe de Heilige Geest in u werkt"

Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011.
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, VOLGEN


#56: "Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"

Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011.
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap


#57: "De rijke jongeling"

Door broeder J. Nugter op 20 maart 2011.
Trefwoorden: Evangelie, Radicaal, Jezus VOLGEN


#58: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]ag genomen door allerlei bezigheden. We beginnen te twijfelen door allerlei kritische vragen. We hebben nodig om bezig te zijn met Gods Woord en verVOLGENs te doen wat in Gods Woord staat. We mogen de Here Jezus VOLGEN. Hij geeft ons de volharding, want wij zelf zijn zwak. Nog een korte tijd en dan zullen we ontvangen wat God beloofd heeft en a[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#59: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"[...]ren kennen en weten we hoe we kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. VOLGENs de Bijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we eeuwig leven. Alleen uit genade zijn wij behouden en niet door enige eigen verdienste. Ons behoud [...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#60: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]fd nooit te zullen verlaten. We mogen God herinneren aan Zijn belofte. Jozua zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem VOLGEN. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De Here wil ons onderwijzen. Wij kunnen ons bezighouden met dingen van deze wereld, maar God wil ons onderwijzen uit Zi[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#61: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]lmatig arm en ellendig voelen zowel lichamelijk als geestelijk. Wij proberen ons dan vaak groot te houden, maar David erkende dat hij in nood was. VerVOLGENs maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Elo?m (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer). David herinnerde[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#62: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"[...]heimenis van de gemeente. God heeft een plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. VerVOLGENs kiest God ??n mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bestond een grote afstand tussen de Joden en de heidene[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#63: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]regen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christus zal de scheppingsopdracht volmaakt uitvoeren. Adam werd verVOLGENs in een afgesloten gedeelte van de Hof van Eden geplaatst om de opdracht van God uit te voeren. Wij krijgen, net als Adam, de verantwoordelijkheid over een beperkt gebied en over ons lichaam. W[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#64: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]n 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Mozes, zoals God Noach redde. Mozes werd gevoed met de God van Abraham. VerVOLGENs werd hij opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekend[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#65: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]p hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here Jezus Christus. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd VOLGEN. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in eeuwigheid. [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#66: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...] en trouw, en op basis van de ervaring van Gods liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. VerVOLGENs krijgen we een visie op onze omgeving. Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook delen. God neemt ons aandachtig waar. We mogen Hem kennen en weten dat Hij alles voor ons voleindigt. He[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#67: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]ouw en wat uit haar voortkomt zal u de kop vermorzelen
Joh 3:15: Het is volbracht" Ook dat de kop van de satan is vermorzeld.

GeVOLGEN van het vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de geVOLGEN zijn:
Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
Overwinning (1 Kron 5:20)
Redding, soms op een wijze die u niet[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


#68: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"De liefdesuiting van de Here Jezus is door woorden en daden. Bij deze maaltijd was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet op. Wie op zou staan om de voeten van de anderen te wassen, zou zeggen: Ik ben de minste, ik tel nauwelijks mee. Here Jezus staat w?l op en wast de voeten. Hij gaat door de knieen: uiterste vernede[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


#69: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"De Farizeeen morden tegen de Here Jezus, toen Hij een zondaar aansprak. De Here Jezus vertelde verVOLGENs drie gelijkenissen over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Filippus had een bediening in Samaria, midden in een opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij [...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#70: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]rdriet goed begrijpen. Hij wilde de Here Jezus leren kennen. De Here Jezus had de kamerling gezien en hem opgezocht. De kamerling wilde de Here Jezus VOLGEN. Hij reisde verder met blijdschap. [...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


#71: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...] geboren zijn, mogen wij wandelen in de Geest en vrucht dragen. Hoe wandelen wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig VOLGEN van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Christus wordt steeds moeilijker. We moeten daarom des te meer nauwkeurig Christus VOLGEN. We moeten v[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


#72: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"Iedereen moet twee keer geboren worden zoals een kip; allereerst als ei en verVOLGENs als kuiken. Van nature verlangt niemand om voor de tweede keer geboren te worden. De tweede geboorte is het werk van God, er is niets van ons bij. We moeten opnieuw geboren worden anders blijft Gods toorn op ons. Zijn wij opnieuw geboren? Er is meer nodig dan ond[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 72 preken gevonden over: 'Volgen'.