Preken over: "Volgen"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...] de problemen en we vergeten Gods beloften. De geVolgen van het besluit van Sarai en Abram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. [...]"

"De eerste jaren uit het leven van Jakob"
Door broeder J.H. Meinema op 17 november 2019
Trefwoorden: Liegen, Bedriegen, GeVolgen

"Jezus volgen"
Door broeder B. van Twillert op 17 februari 2019
Trefwoorden: Liefde, Volgen, Aangename geur

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. VerVolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]ou allereerst verwoest worden door een golf en verVolgens door een vuur. Nahum moest dit profeteren terwijl er geen sprake was van enig verval. Het vr[...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]ora en hun twee zonen terug brengen bij Mozes. VerVolgens gaf Jethro Mozes een advies om het volk anders te leiden en Mozes te ontlasten. De vraag is[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...] Herder zette Zijn leven in voor Zijn schapen. VerVolgens riep de Here Jezus Christus Petrus op om Hem te Volgen, dat wil zeggen om bereid te zijn het[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]re Jezus Christus hebben aangenomen als Heere. VerVolgens zijn we gaan wandelen achter de Here Jezus Christus aan. Gods Woord gaat dan voor ons open e[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]geroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus na te Volgen en in Zijn voetsporen te treden. Eens zal de bazuin klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. [...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]igde Paulus hen de Here Jezus Christus te blijven Volgen. In het lijden ontvangen wij troost van God waarmee wij anderen weer kunnen troosten. Op we[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]. Hij heeft onze naam in Zijn had gegraveerd. VerVolgens gaat het protest in de psalm over in verootmoediging. David bad tot zijn God om verlichting [...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]el. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. VerVolgens sprak de Geest van God tot Filipus. Staan wij nog open voor bovennatuurlijke elementen van G[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]elen betekent kiezen om de Here Jezus Christus te Volgen.[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"Hoewel Jozef geen Bijbelstudies kon Volgen of andere mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...] begint met een normale dienst in de synagoge. VerVolgens komt er een uitleg van de Here Jezus Christus. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus [...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]zien dat er nog zevenduizend Israelieten zijn God Volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze moeiten en [...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...], daarna gaat het om het actief deelnemen aan het Volgen van de Here Jezus Christus. Toen Petrus begon met het Volgen van de Here, was er geen sprake[...]"

"Jezus leven en volgen"
Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015
Trefwoorden: Luisteren, Leven, Volgen

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]geboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en verVolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]ogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem Volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. We maken fouten, maar het geloof van de Here Jezus Christus[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...] heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. VerVolgens heeft Petrus veel over het lijden geschreven in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid.[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]eerde stemmen, 3) door te leren Jezus Christus te Volgen en 4) door te leren vertrouwen op de Here Jezus Christus. Een relatie met Hem is zo kostbaar,[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]wij door Zijn Geest, Hem liefhebben en Hem willen Volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak v[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]ijn eer. De ene dag overwon Simson een leeuw, de Volgende dag werd hij verslagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsoverwinning meem[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]icht geeft). In de eerste tekst gaat het over het Volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken [...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]ienen. Tijdens de tweede optocht ging het vervoer Volgens de instructies van God. David legde zijn koninklijken waardigheid af tot eer van God, maar M[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...] afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. VerVolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmog[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...] de problemen en we vergeten Gods beloften. De geVolgen van het besluit van Sarai en Abram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. [...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]e naamsverandering of het onderwijs dat hij moest Volgen. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van Babel. Dat was een moeilijke beslissing van Dani[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus Volgen

"[...]we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus Volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking [...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus Volgen

"[...]enade zien. De zonden van de Israelieten hadden geVolgen, maar God bleef Zijn volk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen leven. Deze keer sta[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. VerVolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een ri[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]ar we kunnen wel voorkomen dat we 'iets' zien. VerVolgens kunnen we voorkomen dat een vlammetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zo[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]hij doorstond de testen (wachten op God, handelen Volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was geweest, maar hij probeerde tot het[...]"

"Wees dan navolgers"
Door broeder J. Heijdeman op 28 juli 2013
Trefwoorden: Imiteren, Volgen, Volmaakt

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te Volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven i[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]ader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te Volgen op de weg naar Golgatha. We moeten leren te sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen [...]"

"Toewijding"
Door broeder M. Ezinga op 24 februari 2013
Trefwoorden: Volgen, Roeping, Zending

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...] Door wedergeboorte zijn wij kinderen van God. VerVolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]froditus was ook een betrouwbaar medearbeider. VerVolgens was hij ook een strijder. Hij bad voor de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit liefd[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...] is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan Volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een relatie met God en[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...] Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord ond[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]ame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mogen Hem Volgen. Wij worden snel afgeleid en nemen de last van de wereld op ons, maar we moeten alle last afl[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]ger. Zij gaf zich over aan de wil van God en de geVolgen van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door [...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]de allereerste plaats staat in heel ons leven. VerVolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij [...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]. Wij bidden vaak en vragen veel aan God, maar verVolgens vergeten we vaak wat we hebben gebeden. De gemeente is de plaats waar we Gods heerlijkheid[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]ne. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te Volgen, totdat het alleen maar om Gods wil (Gethsemane) gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Ond[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...] Efezebrief begint als het ware in de hemel en verVolgens komt de toepassing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar real[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...] we een verlangen naar God in plaats van te leven Volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand le[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] in ons leven. We mogen met vast vertrouwen Hem naVolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem verwac[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...] als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. VerVolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...] niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en verVolgens wat Hij doet. Zoeken wij God ernstig of zoeken wij God alleen bij ongelukken? Uit geloof moe[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]rzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft geVolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een o[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]e bouw kwam stil te liggen voor vijftien jaar. VerVolgens stelde het volk het leiderschap van Zerubbabel ter discussie. God antwoordde door een visioe[...]"

"De volgende stap"
Door broeder N. Groot op 26 juni 2011
Trefwoorden: Jezus, Dicipelschap

"Hoe de Heilige Geest in u werkt"
Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011
Trefwoorden: Heilige Geest, Pinksteren, Volgen

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"De rijke jongeling"
Door broeder J. Nugter op 20 maart 2011
Trefwoorden: Evangelie, Radicaal, Jezus Volgen

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]ebben nodig om bezig te zijn met Gods Woord en verVolgens te doen wat in Gods Woord staat. We mogen de Here Jezus Volgen. Hij geeft ons de volharding,[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...] alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de naam van de Here Jezus, dus hebben we [...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem Volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De Here wil ons ond[...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]ouden, maar David erkende dat hij in nood was. VerVolgens maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem [...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]gin van de Bijbel handelt God met alle volken. VerVolgens kiest God een mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door [...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]heppingsopdracht volmaakt uitvoeren. Adam werd verVolgens in een afgesloten gedeelte van de Hof van Eden geplaatst om de opdracht van God uit te voere[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]dde. Mozes werd gevoed met de God van Abraham. VerVolgens werd hij opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte priesters. Mozes bleef zich bewus[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]gheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd Volgen. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in eeuwigheid. [...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]e ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. VerVolgens krijgen we een visie op onze omgeving. Als wij vol van Hem zijn, dan willen wij dat ook dele[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...] kop van de satan is vermorzeld. <br/> <br/> GeVolgen van het vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de geVolgen zijn:<br/> Zegen ontvange[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]j een zondaar aansprak. De Here Jezus vertelde verVolgens drie gelijkenissen over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Filipp[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]n hem opgezocht. De kamerling wilde de Here Jezus Volgen. Hij reisde verder met blijdschap. [...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]jke weg? De basis van ons leven is het nauwkeurig Volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons leven. Het leven met Ch[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]ren worden zoals een kip; allereerst als ei en verVolgens als kuiken. Van nature verlangt niemand om voor de tweede keer geboren te worden. De tweede [...]"