#1: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, VLEESGEWORDEN WOORD


#2: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]et Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het VLEESGEWORDEN WOORD). Het Woord van God is soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Woord van God, maar Gods Ge[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Vleesgeworden Woord'.