Preken over: "Vlees"

"Met Christus gekruisigd, leven uit geloof"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2021
Trefwoorden: Jacob, Leven uit geloof, Vlees

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het Vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit [...]"

"Het oog omhoog"
Door broeder A. Haverkamp op 7 januari 2018
Trefwoorden: Verwachting, Geest en Vlees, Volharding

"Wie is het Woord?"
Door broeder J. Nugter op 25 december 2016
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]s lijken erg geestelijk, maar behagen slechts ons Vlees. Het doel moet steeds zijn wat Gods bedoeling is in ons leven. We behoren puur uit Gods genade[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het Vlees. Wij zien ook vaak op de problemen en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit [...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]deze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het Vlees, ons aards verleden. We zijn een nieuwe schepping. We leven niet om onze afkomst, maar om onze[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]aarde. Het heeft geen zin om in te spannen om ons Vlees te behagen. Niet de werken van het Vlees en ook de werken van de wet geven geen zin aan het le[...]"

"Afscheid nemen van het oude"
Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010
Trefwoorden: Vlees, Zonden, Nieuwe schepping

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]ons voeden met het Woord van God (Christus is het Vleesgeworden Woord). Het Woord van God is soms een spiegel voor ons. Onze positie is in de hemel, m[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]lijk gezond. De neiging om te gehoorzamen aan het Vlees blijft helaas aanwezig. Het Vlees zoekt de dingen op die goed zijn voor ons eigen ik, het wand[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...] de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit Vlees, als we voor de tweede keer geboren worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige G[...]"