#1: "De verzoeking in de woestijn"

Door broeder D. van Wijck op 4 oktober 2015.
Trefwoorden: VERZOEKING, Het Woord, Verleidingen


#2: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"God belooft niet dat wij een voorspoedig leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke VERZOEKING. Hij belooft dat Hij getrouw is en dat Hij voor de uitkomst zalzorgen. God is er altijd, ook al ervaren we dat niet altijd.De geschiedenis van het boek Esther is nog steeds actueel. Er gaat nog steeds dreiging uit vanIran (Per[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#3: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]ijk leven zouden hebben. God gebruikt gebeurtenissen om ons te leren. Jacobus schreef dat we het voor enkel vreugde moeten houden als wij in velerlei VERZOEKINGen terecht komen. God wil ons leren om op Christus alleen te zien. De Here Jezus Christus pleit voortdurend voor ons. Wij leren Gods nabijheid ervaren als we door een dal gaan. [...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#4: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"Jongeren staan bloot aan veel VERZOEKINGen: drugs, porno, gokken, gamen etc. Een aantal jongeren raken verslaafd aan internet, alcohol enz. Jongeren praten niet over hun verslaving. Zoals Eva zich had voorgenomen om niet van de vrucht (van de boom in het midden van de hof) te eten, maar toch verleid werd, zo worden wij en onze jongeren verleid. D[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#5: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]n om onze zonden niet meer in herinnering te brengen. Wij kunnen uit onszelf niet vergeven zoals God ons vergeven heeft. God wil ons beschermen tegen VERZOEKINGen. Hij wil ons vasthouden. God wil ons verlossen van de boze, van alles wat niet van God is. [...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Verzoeking'.