#1: "Palmzondag"

Door broeder C. van Aalsburg op 25 maart 2018.
Trefwoorden: Palmzondag, VERWACHTEN


#2: "Verschenen en verwacht"

Door broeder B. van der Bosch op 31 december 2017.
Trefwoorden: Verschenen, VERWACHTEN, Volbracht


#3: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"[...]) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, maar we VERWACHTEN een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare wat eeuwig is. We weten, wij zijn overtuigd dat we een woning in de hemel hebben. We hebben een [...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#4: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]el, maar hij gaf het over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet VERWACHTEN. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de Here Jezus Christus op. Hij heef[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#5: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"De wereld verwacht weer een feest, maar wij VERWACHTEN de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#6: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]den zijn het uitverkoren volk van God, daarom neemt het antisemitisme nu weer toe. Kijken wij nog omhoog naar de hemel om de Here Jezus Christus te VERWACHTEN? Hij wil ons opnemen in Zijn huis want Hij heeft ons lief. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#7: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]00 profetieen vervuld worden. God is soeverein. Waakzaam zijn betekend het loslaten van de dagelijkse sleur en het richten op hoe je God kan dienen. VERWACHTEN is niet afwachten; laten we bidden voor de wereld, voor Nederland en voor Israel. Bid intens en meelevend. God is met ons. We hebben een hoop in Christus! [...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#8: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]iet beredeneren met ons verstand, maar God is zo groot. We mogen het geloven en weten dat die grote God in ons hart woont. We mogen hem elke dag weer VERWACHTEN want Hij komt zoals Hij is opgevaren. Tot die dag mogen we Hem eensgezind aanbidden.[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#9: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...] worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te VERWACHTEN.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus vervlakt. Hij komt terug! De tijdsgeest kan alleen bestreden worden door Zijn Woord te bewaren, Zijn Naa[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#10: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]God had een plan met Daniels leven, hoewel hij dat niet altijd zo ervaarde. In Babel stond het eigen kunnen centraal, terwijl we alles van God mogen VERWACHTEN. De wereld probeert onze aandacht te richten op aards geluk. De geest van Babel probeert alle godsdiensten samen te smelten. Er is een heftige geestelijke strijd gaande. Laten we ons elke d[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#11: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]rin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef VERWACHTEN. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het oude testament HEERE (met hoofdletters) genoemd. [...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#12: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#13: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]nadig. Hij heeft 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een profeet: Johannes de doper. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de Messias. VERWACHTEN wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#14: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"God gebruikt mensen waarvan wij het niet VERWACHTEN. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zoon, sprak Zacharia niet over zijn zoon, maar over God, Zijn daden en Zijn verlossing. In een dorre geloofsperiode mogen we ons richten op de Here. De verlossing [...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#15: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]den, worden wij behouden en krijgt het leven zin. Om geestelijk in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid VERWACHTEN van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons leven is met Ch[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#16: "Een gekruisigd leven"

Door broeder B. van der Bosch op 18 augustus 2013.

"[...]n verwachtingen voor het dagelijkse leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons leven oppervlakkig. Wij VERWACHTEN een hemelse erfenis door de gekruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christus in ons heeft ons gered. Zoals de Israelieten werden gere[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar


#17: "Genade"

Door broeder A. Haverkamp op 2 december 2012.
Trefwoorden: Genade, VERWACHTEN, Maranatha


#18: "Het Wezen, de Wording, de Werking, het verWachten"

Door broeder J. Lukasse op 18 november 2012.
Trefwoorden: Verwachting


#19: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]geminacht. Hij was daarin een beeld van de Here Jezus Christus. David en Timoteus waren jong, maar een voorbeeld voor anderen. We moeten het niet VERWACHTEN van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christus nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en geheiligd. Niet de wapenuitrusting van Saul, maar de [...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#20: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]en bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle zonden zijn vergeven en verzoend? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. VERWACHTEN wij het nog van het verbond of van de wet? Maria, de moeder van de Here Jezus. VERWACHTEN wij het van het volmaakte werk van de Here Jezus Christus, van genade alleen? [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#21: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] en geen extase. In het licht van Gods heiligheid zien we onze verdorvenheid: we zondigen met onze tong al zo regelmatig. We kunnen niets van onszelf VERWACHTEN, maar mogen alles van de Here VERWACHTEN. Wij worden gereinigd, ontzondigd door het offer van de Here Jezus Christus. Tenslotte vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om on[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#22: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]n afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij mogen de Here Jezus Christus uit de hemel VERWACHTEN. [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#23: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]eiding in ons leven. We mogen met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. Daarom mogen we altijd alles van Hem VERWACHTEN (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming, vol van ontferming, vol van goede vruchten, onpa[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#24: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]leven krijgen, maar de Gekruisigde is het belangrijkste in ons leven. Door Zijn Woord kunnen we Hem leren kennen in ons leven. We mogen alles van Hem VERWACHTEN. We moeten het niet van deze tijd VERWACHTEN, maar van de toekomstige tijd. Door het sterven van de Here Jezus Christus aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#25: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#26: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]alsemt onze wonden. De Here heeft onze zonden op Zich genomen. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij VERWACHTEN de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de Messias zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het [...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#27: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...] te blijven op de wegen die ze gaan. Twee vleugels, waarmee ze vlogen, zijn een voortdurende proclamatie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God VERWACHTEN, dan kan Hij meer doen dan wij VERWACHTEN. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben genade ontvangen door Jezus Christus, ma[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#28: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]art komen. We moeten de tijd nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezus te VERWACHTEN en Zijn geheimenis te leren kennen. [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#29: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]or onze omgeving en verbitterd raken. De Israelieten werden door God beproeft om Hem oprecht te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem VERWACHTEN. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf onderwijs aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen.[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


#30: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]s komt weer terug. Wij zullen met Hem verenigd worden. We moeten de dingen zoeken die bij Christus zijn. Hij is de Almachtige. We mogen alles van Hem VERWACHTEN. [...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#31: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]t de Here Jezus. De Here Jezus rijdt op een ezel. Hij, de Vredevorst. De romeinen rijden op paarden. De mensen roepen Hosanna, er zit spanning in. Ze VERWACHTEN, hopen dat Hij hen van de Romeinen zal verlossen. Hij wil Jeruzalem vrede aanbrengen en ons ook.

Wij moeten niets meer, ons hart openen, Hem toelaten. Hem als het ware alle[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#32: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]ar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem VERWACHTEN. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 32 preken gevonden over: 'Verwachten'.