#1: "De vervulling van het koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 13 december 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid


#2: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]kennen wij ook water en vuur in ons leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen. Er zijn voorVERVULLINGen geweest, maar na de grote verdrukking zal God Zijn belofte volledig vervullen. God is het, die kiest, verlost, zorgt en thuis brengt. Isra?l heeft echter gezondigd. De Joodse mensen zijn[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#3: "Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus"

Door broeder T. Stier op 14 december 2014.
Trefwoorden: VERVULLING, Openbaring, Hogepriester


#4: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...] Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de VERVULLING van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#5: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]ken de christenen gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De VERVULLING met de Heilige Geest wordt regelmatig herhaald. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan lijken we op de Here Jezus Christus, dan geeft ons dat blijdschap en vrijmoedigheid. We worden[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, VERVULLING, Vrucht van de geest


#6: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...] gedeeltelijk vervuld op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig vervuld worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindVERVULLING zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God ook met vuur dopen. Toen wij (heidenen) tot geloof kwamen, hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen. Door de Heilige Geest komen de [...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#7: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]ord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar plan met Israel. De profetieen over Israel zullen in VERVULLING gaan. De positie van Israel van nu is niet benijdenswaardig, maar God zal de positie van Israel herstellen. God wacht nog totdat het getal van de gemeente vol is. Israel moet nog wachten en[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#8: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]d is in ons gekomen en nu hebben we de opdracht om ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons leven die VERVULLING met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we vervuld zijn met Gods Geest dan maken we God groot en dan zijn we elkaar onderdanig. A[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Vervulling'.