#1: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]od. God heeft alles, heel Zijn liefde gegeven. Dit betekent dat wij onze knie?n moeten buigen als we moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we VERVULD zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan vertrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals God Zelf denkt. Als we vol zijn van Gods Geest, d[...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, VERVULD


#2: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Isra?lieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetie?n VERVULD worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een intieme gebeurten[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#3: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"[...]en komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetie?n VERVULD en er moeten nog ongeveer 200 profetie?n VERVULD worden. God is soeverein. Waakzaam zijn betekend het loslaten van de dagelijkse sleur en het richten op hoe je God kan dienen. Verwachten is n[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#4: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het VERVULDe werk van de Here Jezus Christus. De Here Jezus is door ons maar ook voor ons gestorven. Als wij belijden dat wij de Here Jezus nodig hebben voor vergeving van onze zonden, dan hebben wij dee[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#5: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]zegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woord zal zeker (nog volledig) VERVULD worden. God is geweldig groot. Hij heeft oog voor het nietige; het volk Israel, David en ook wij (volken zijn als een druppel en een stofje, wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de sc[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#6: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"Wij worden opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend VERVULD te worden van de Heilige Geest. Op het Pinksterfeest werken de christenen gedoopt en VERVULD met de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest is een eenmalige gebeurtenis in het leven van een christen. De vervullin[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#7: "De beloften van de Vader"

Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012.

"[...]lofte. De meest beloften zijn aan Israel gegeven. Het middelpunt van de beloften ligt in Christus Jezus. Wat in Joel wordt beloofd, is gedeeltelijk VERVULD op de Pinksterdag, maar zal in de toekomst volledig VERVULD worden. Op de Pinksterdag is van Gods Geest gegeven, maar in de eindvervulling zal Gods Geest gegeven worden aan Israel. Dan zal God[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel


#8: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]sing in de praktische situatie op aarde. We hebben zoveel ontvangen, maar realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij VERVULD worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#9: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]ssias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is VERVULD als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#10: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]en uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, VERVULD met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had VERVULD, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel br[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#11: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]e zijn erdoor verzoend met God, Gods liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, de belofte is VERVULD, we worden erdoor gerechtvaardigd en behouden van de toorn, duivel en dood zijn overwonnen, de wil van God is gedaan, God is verheerlijkt, de tussenmuur is weggebroken tussen jood en heiden, o[...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#12: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]us gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De beloften in deze profetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de toekomst VERVULD worden, maar Petrus gaf aan dat een ieder die de naam van de Here aanroept behouden zal worden. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. ook wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belo[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#13: "Vol zijn van Gods Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007.

"[...]oms zijn er dingen in ons leven die vervulling met de Heilige Geest tegenhouden. We mogen God bidden om die dingen in ons leven aan te wijzen. Als we VERVULD zijn met Gods Geest dan maken we God groot en dan zijn we elkaar onderdanig. Als we vol zijn van God, dan spreken we over God. Waar waren we afgelopen week vol van? Als we vol van Gods Geest z[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Vervuld'.